Počet výsledků: 15

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Obor/plán
PdF - Učitelství zeměpisu pro základní školy: Učitelství zeměpisu pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Andrle, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Klasifikace kognitivní náročnosti úloh zeměpisné olympiády pro 6. ročník základní školy v roce 2020/2021

Blažek, Lumír

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Percepce geografického prostoru pohledem žáků základních škol v Kopřivnici

Ďásek, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: CLIL ve výuce zeměpisu: Udržitelnost přírodních zdrojů

Horký, Štěpán

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Zhodnocení využitelnosti mobilního telefonu v terénní výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ

Hrazdilová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Self-study: příběh zrodu identity učitelky zeměpisu

Jirásková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Komparace využití Google Earth a tištěného atlasu ve výuce tématu: Čas na Zemi (na příkladu Oceánie)

Kadlček, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Rozvoj mapových dovedností při práci s archivními zdroji

Kožnárková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Výuka zeměpisu na ZŠ na příkladech z přírodní památky Medlánecké kopce a přilehlého okolí (Specializovaná příručka pro učitele zeměpisu)

Novák, Vlastimil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Využití ArcGIS Survey123 v projektové výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ

Procházka, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Metody studia vodních toků a jejich významu v krajině - návrh pracovního listu pro ZŠ

Putna, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Vliv geografických faktorů na ohrožení lesa

Řezníková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Materiály k rozvoji mapových dovedností žáků základní školy na příkladu geografie města Brna

Svojanovská, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Školní pokus ve výuce zeměpisu: podzemní voda

Syslová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Terénní cvičení v rámci distanční výuky zeměpisu na základní škole

Šlosarová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Studijní plán: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Diplomová práce: Koncepce terénní výuky zeměpisu na vybrané základní škole