Počet výsledků: 54

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PřF - Molekulární a buněčná biologie a genetika: Molekulární a buněčná biologie a genetika

Kovařovic, Vojtěch

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Srovnávací genomika klinicky významných druhů rodu Staphylococcus

Králová, Tereza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Evoluce reprodukčních mechanismů u dvoudomých rostlin

Kratochvílová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Molekulární faktory osteogeneze se zaměřením na nové funkce kaspáz

Krejčíř, Radovan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Studium molekulárních a funkčních mechanismů derivátů pentametiniových solí

Krchniaková, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Nízkomolekulární inhibitory signálních drah a možnosti jejich využití v kombinované terapii solidních nádorů dětského věku

Kučírek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Funkce chromozomálních proteinů HMGB1 a HMGB2 v biologii telomer

Kutílková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Genetická a epigenetická analýza mezidruhových hybridů u rostlin

Lenárt, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Evoluční mechanizmy ovlivňující fixaci specifických rychlostí stárnutí u pohlavně se rozmnožujících organizmů

Lenárt, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Fyziologická a patofyziologická úloha proteinu Trop2

Mikulenková, Erika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Vybrané aspekty biologie centrosomů v nádorových buňkách

Navrátil, Rostislav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Chromozomové abnormality v lidských IVF embryích.

Nováková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Funkce cyklin-dependentních kináz 12 a 13 ve vývoji myši

Pauerová, Tereza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Řízení segregace chromozomů v unikátně velkých zárodečných buňkách a blastomerách časného embrya a důsledky pro jejich další vývoj

Paukovčeková, Silvia

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Nové možnosti kombinované terapie na modelu solidních nádorů dětského věku

Pavlů, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Modulace redoxního systému a metabolizmu síry cytokininy u Arabidopsis thaliana

Pjechová, Mariana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: An analysis of the interactions of adenovirus vectors and human cytomegalovirus with host cells

Říhová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Signální dráhy modulující vývoj kostí a jejich relevance v progresi kostních malignit

Singh, Ashita

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Role of lithocholic acid-induced cell signalling in oesophageal cancer progression model

Svobodová Kovaříková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Epigenetické procesy během reparace DNA

Synková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Molekulární diagnostika arytmogenních syndromů s využitím genomických metod