Počet výsledků: 54

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PřF - Molekulární a buněčná biologie a genetika: Molekulární a buněčná biologie a genetika

Šalingová, Barbara

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Využití pluripotentních kmenových buněk při regeneraci cévního endotelu

Šenovská, Anna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Genetická variabilita populací z doby bronzové z území České republiky

Štencková, Michaela

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Exprese a signalizace p63 v nádorech

Štveráková, Dana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Využití proteomických metod k charakterizaci bakteriofágů Staphylococcus aureus

Tokan, Viktor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Pozoruhodné strukturní a funkční rysy transposonů

Toul, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Racionální návrh proteinů řízený kinetickými studiemi

Trněný, Oldřich

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Studium funkce a variability klíčových genů pro fixaci vzdušného dusíku u Trifolium pratense

Valková, Natália

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Analýza DNA vazebných proteinů se zaměřením na jejich interakce s lokálními strukturami DNA

Vaňáček, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Automated exploration and characterization of novel haloalkane dehalogenases

Vlk, David

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Charakterizace a evoluce klíčových genů pro fixaci dusíku u jetelovin

Vozárová, Radka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Cytogenetická a genomická analýza genů pro ribozomální RNA u polyploidních rostlin

Vrábel, Dávid

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Wayhelová, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Analýza patogenních genetických variant u dětí s mentálními retardacemi pomocí metod komparativní genomové hybridizace na mikročipech (array-CGH) a sekvenování "nové generace" (NGS)

Zeman, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Charakterizace stafylokokových bakteriofágů využitelných ve veterinární praxi