Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Obor/plán
FF - Francouzský jazyk a literatura: Francouzský jazyk a literatura

Varchol, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Francouzský jazyk a literatura
Studijní plán: Francouzský jazyk a literatura
Diplomová práce: Analyse sémantique et syntaxique d'un corpus de discours de malades d'Alzheimer