Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Estetika a kulturní studia: Estetika a kulturní studia
zahrnout jen obhájené práce

Fiedler, Eduard

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Estetika a kulturní studia
Studijní plán: Estetika a kulturní studia
Disertační práce: Kinder der Trinität: Eine trinitarische Ontologie der Schönheit in Anlehnung an die deutschsprachige trinitarische Ontologie des 20. Jahrhunderts

Hotta, Kenji

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Estetika a kulturní studia
Studijní plán: Estetika a kulturní studia
Disertační práce: The Aesthetic and Ethical Aspects of Soccer Performance in Culture. Case Study.

Málková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Estetika a kulturní studia
Studijní plán: Estetika a kulturní studia
Disertační práce: Žánrové a estetické korespondence mezi literaturou fantasy a středověkým rytířským románem

Maryška, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Estetika a kulturní studia
Studijní plán: Estetika a kulturní studia
Disertační práce: Dramaturgie divadelního plakátu: K estetice a poetice grafického designu v divadlech

Zrno Vondrů, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Estetika a kulturní studia
Studijní plán: Estetika a kulturní studia
Disertační práce: Estetika Władysława Tatarkiewicze