Počet výsledků: 39

Obor/plán
PřF - Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
zahrnout jen obhájené práce

Bieliková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Prekoncepční screening pomocí genomických metod

Březáčková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Proteomická analýza lidských spermatických buněk u jedinců s normozoospermií

Čikl, Stanislav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Funkční imunomonitoring T-lymfocytů u onkologických pacientů léčených protinádorovou imunoterapií

Fuciman, Tomáš

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Hladiny vybraných plasmatických vitaminů v graviditě komplikované gestačním diabetem mellitem

Haninová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Porovnání stanovení koagulační aktivity faktoru VIII jednofázovou a chromogenní metodou u pacientů s lehkou a středně těžkou hemofilií A a jejich korelace s krvácivým fenotypem pacienta

Hochmanová, Natálie

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: HILIC separace nukleových bází, nukleosidů a nukleotidů na kapilárních kolonách

Horňáková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Využití lektinů ke sledování glykosylací na povrchu buněk

Hrušovská, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Výskyt bakteriálních původců nozokomiálních koinfekcí ve vzorcích od pacientů se SARS-CoV-2

Jančaříková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Způsoby studia a ovlivnění mechanických vlastností buněk

Jurák, Viktor

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Studium vztahů mezi polymorfizmy kandidátních genů a kognitivními poruchami

Kafka, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Mutace DEPDC5 a NPRL3 v nádorových buňkách a jejich vliv na citlivost mTORC1 vůči metabolickému stresu

Klemešová, Iveta

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Identifikace determinant metastatického onemocnění u kolorektálního karcinomu

Kosová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Vyšetření chromosomálních aberací u melanomu cévnatky

Kovalíková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Exprese proteinu Schlafen 11 u karcinomu ovaria

Lehar, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Detekce extracelulární pastí u lidských leukocytů

Malčíková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Analýza mikrobiomu u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty

Manišová, Veronika

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Polymerázová řetězová reakce jako nástroj detekce a diferenciace kmenů původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae)

Masopustová, Lucie

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Recidivující aftózní stomatitida a oxidační stres

Michalicová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Citlivé detekční metody pro stanovení vitamínu K v biologickém vzorku

Mlčochová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Diplomová práce: Spojení kapilární elektroforézy – frontální analýzy s vodivostní detekcí