Počet výsledků: 520

Výsledky se týkají 8 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FF - Pedagogika: Pedagogika FF - Pedagogika: Digitální technologie ve vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Benda, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: První české gymnázium státní v Brně v letech 1912 - 1922

Benešová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Problematika základních škol na stránkách Učitelských novin v letech 1988-1993

Benešová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Komparace a vývoj demografických dat učitelů základních škol

Benová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Neverbální komunikace učitele při výuce na základní škole

Beňová, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Historie Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí

Beyblová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Subjektivní odpovědnost učitele hudebního oboru základní umělecké školy za úspěšnost svých žáků

Bičanová, Šarlota

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Jak se matky prvorodičky učí pečovat o své dítě?

Birčáková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Každodenní život školy Jednoty bratrské

Bittnerová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Učení a vzdělávání pomocí počítačových her: Obsahová analýza časopisu British Journal of Educational Technology

Blažková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Spokojenost učitelů s online výukou v době mimořádných opatření na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Blažková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: První tři měsíce v anglické mateřské škole

Bobková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Úspěšný přestup dítěte z venkovské mateřské školy do základní školy

Boháčová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: České základní školství v letech 1939 - 1955 na příkladu obecné a měšťanské školy v Horní Cerekvi

Bochenská, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2007

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Studie hry dětí od tří do šesti let

Bořecká, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Tvorba školního vzdělávacího programu z pohledu učitelů

Bracková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Vzdělávání dětí mladšího školního věku během hospitalizace v nemocnici

Broumová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Motivace žáků k učení

Bubníková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Motivace a zkušenosti členů žákovského parlamentu

Buchta, Jan Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Testování znalostí na vysokých školách, použití písemného testu coby prostředku učení se – korektivní zpětná vazba jako faktor ovlivňující retenci

Bulín, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Modernizace didaktických technologií na SOŠ a SOU Sušice