Počet výsledků: 520

Výsledky se týkají 8 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FF - Pedagogika: Pedagogika FF - Pedagogika: Digitální technologie ve vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Dolníčková, Naděžda

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Školní vzdělávací program v práci učitele na II. stupni ZŠ

Dolníčková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Gymnázium Velké Meziříčí v letech 1968–1989

Dostálová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Srovnání školní úspěšnosti žáků Montessori třídy a žáků třídy klasické

Dostálová, Nela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Digitální technologie ve vzdělávání
Bakalářská práce: Realizace e-learningového kurzu pro rozvoj internetové gramotnosti seniorů

Drnková, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Krajina jako artefiletické téma (modelový příklad – land art)

Dubinová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2012

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Příprava na aktivní stárnutí pohledem věkové skupiny 60+

Dudková, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2009

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Potřeba změny systému náhradní rodinné péče (názory pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí)

Dunaja, Oldřich

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2011

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Příprava na vyučování mezi sourozenci očima starší sestry

Dvořáková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2008

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Hra dětí od narození do tří let věku očima dospělých

Dvořáková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Neverbální komunikace učitele při uplatňování moci ve školní třídě

Dvořáková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Dějiny obecného školství v pohraničí v Československu v letech 1945–1950 Pohraniční okresy Jáchymov a Vejprty

Etzlerová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Vzdělávání nadaných žáků víceletých gymnázií pohledem rodičů

Fejtl Svobodová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Dialogické vyučování a jeho přítomnost ve virtuálních hospitacích

Fenyková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Motivace rodičů k výběru waldorfské základní školy

Fertigová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Syndrom vyhoření u učitelek mateřských škol

Fialová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Životní styl pracovníků v sociálních službách pečujících o zcela závislé seniory

Fialová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Využití digitálních technologií ve výuce anglického jazyka na základní škole očima učitelů

Fiedlerová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2024

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Škola nanečisto: potenciál přípravné třídy v úspěšném přechodu dítěte do povinného vzdělávání

Figarová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní plán: Pedagogika
Bakalářská práce: Humor v české seriálové tvorbě ze školního prostředí

Filipiová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
Bakalářská práce: Motivace a bariéry seniora při vstupu do počítačového kurzu