Práce na příbuzné téma (mají shodná klíčová slova):

economical conditions, serfs, urbar, panstvi sternberk, land property register, edition, domain sternberk, hospodarske dejiny, edice, poddani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

101.
Němčíková, Pavlína
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Historické vědy / Archivnictví
Obhajoba diplomové práce: Edice vybraných zápisů radního protokolu moravského tribunálu z roku 1715 | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

102.
Olexa, Ján
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Historické vědy / Archivnictví, Historie
Obhajoba diplomové práce: Edícia Zápisnice mestečka Martin 1531-1851 (1871) | Práce na příbuzné téma

103.
Omelková, Monika
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Turistický průvodce | Práce na příbuzné téma

104.
Pekáčková, Zlatuše
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Pomocné vědy historické
Obhajoba bakalářské práce: Datování v městských knihách 14. a 15. století v českých zemí (Sonda) | Práce na příbuzné téma

105.
Perutík, Pavel
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Archivnictví
Obhajoba bakalářské práce: Edice listin olomouckého biskupa Jana VI. z Valdštejna (1302-1311) | Práce na příbuzné téma

106.
Podracký, Ján
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda
Obhajoba diplomové práce: Pavel Zemek Novák: Symfonie č. 7 (Druhá pašijová) - „Pašije podle sv. Lukáše“ [Edícia] | Práce na příbuzné téma

107.
Pospěchová Odstrčilová, Romana
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Humanitní studia / Historie, Mediální studia a žurnalistika (kombinace/zaměření: Žurnalistika)
Obhajoba bakalářské práce: Majetková držba ždánických vinohradů ve 2. polovině 16. a 1. polovině 17. století ve světle horenských knih | Práce na příbuzné téma

108.
Pospěchová Odstrčilová, Romana
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Historické vědy / Historie
Obhajoba diplomové práce: Majetková držba vinic v jihomoravských městečkách ve 2. polovině 16. a v 1. polovině 17. století | Práce na příbuzné téma

109.
Remeš, Kamil
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda
Obhajoba diplomové práce: Školské hry prováděné v broumovském klášteře v období cca 1650 – 1780 (Gratulační sborník Applausus Genethliacus) | Práce na příbuzné téma

110.
Růžičková, Tereza
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Pomocné vědy historické
Obhajoba bakalářské práce: Edice a rozbor vybraných vývodů šlechtičen Mariánské školy v Brně | Práce na příbuzné téma

111.
Řeháková, Alžběta
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Pomocné vědy historické
Obhajoba bakalářské práce: Pamětní kniha farnosti fryštácké 1617 - 1893 | Práce na příbuzné téma

112.
Řeháková, Alžběta
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Historické vědy / Pomocné vědy historické
Obhajoba diplomové práce: Pamětní kniha fryštácké farnosti 1617 - 1893 | Práce na příbuzné téma

113.
Silly, Tomáš
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Pomocné vědy historické
Obhajoba bakalářské práce: Pamětní kniha šlapanické farnosti (edice) | Práce na příbuzné téma

114.
Sláčíková, Klára
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2011, studium neúspěšně ukončeno
Program/obor Historické vědy / Archivnictví
Obhajoba bakalářské práce: Jan Janák - život a dílo moravského historika a archiváře | Práce na příbuzné téma

115.
Slezáková, Anna
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda
Obhajoba bakalářské práce: Josef Kohout; Trio pour le Clavecin, la Harpe ou le Luth avec accompagnement d un violon et la basse | Práce na příbuzné téma

116.
Smolová, Martina
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Historie, Pomocné vědy historické
Obhajoba bakalářské práce: Pasovské biskupství a velkomoravské dědictví jako problém českého dějepisectví | Práce na příbuzné téma
Obhajoba bakalářské práce: Edice listin olomouckého biskupa Dětřicha z let 1284-1293 uložených v MZA | Práce na příbuzné téma

117.
Starý, Lukáš
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Historické vědy / Historie
Obhajoba diplomové práce: Životní poměry poddaných na hostouňském panství v 17. století (na příkladu vesnic Třemešné a Slatina) | Práce na příbuzné téma

118.
Stloukalová, Věra
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Archivnictví
Obhajoba bakalářské práce: Spory boskovických měšťanů s vrchností v 17. a 18. století | Práce na příbuzné téma

119.
Stloukalová, Věra
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Historické vědy / Archivnictví
Obhajoba diplomové práce: Spory boskovických měšťanů s vrchností v 17. stol. a jejich narovnání v 18. stol. | Práce na příbuzné téma

120.
Suchorová, Kristýna
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Archivnictví
Obhajoba bakalářské práce: Korespondence Jindřicha Šebánka s Václavem Vojtíškem v archivu MU | Práce na příbuzné téma

121.
Svobodová, Lenka
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Historické vědy / Archivnictví, Historie
Obhajoba diplomové práce: Třebíčské panství za držby Smila Osovského v letech 1548 - 1613 | Práce na příbuzné téma

122.
Syrovátková, Romana
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Historie, Pomocné vědy historické
Obhajoba bakalářské práce: Případ bzeneckého písaře obviněného z kacířství v roce 1725.\\ Edice vybraných dokumentů. | Práce na příbuzné téma

123.
Syrovátková, Romana
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Historické vědy / Historie, Pomocné vědy historické
Obhajoba diplomové práce: Příspěvek k dějinám náboženského útlaku na Moravě z počátku 18. století | Práce na příbuzné téma

124.
Šedivcová Karnetová, Blanka roz. Karnetová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a provozovací praxe staré hudby
Obhajoba bakalářské práce: Opera Il Demofoonte (1771) Jana Antonína Koželuha | Práce na příbuzné téma

125.
Šilhavíková, Lenka
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Porovnání a zhodnocení edic "Národních báchorek a pověstí" Boženy Němcové | Práce na příbuzné téma

126.
Šplíchal, Jan
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Humanitní studia / Český jazyk a literatura, Historie
Obhajoba bakalářské práce: Karl Budischowsky & Söhne. Vznik továrny a její zakladatel | Práce na příbuzné téma

127.
Štaud, Daniel
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Historické vědy / Archivnictví, Historie
Obhajoba diplomové práce: Edice a rozbor vybraných vývodů šlechtičen Mariánské školy v Brně | Práce na příbuzné téma

128.
Štaudová, Květoslava
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Archivnictví, Historie
Obhajoba bakalářské práce: Originály listin pražského biskupa Řehoře Zajíce z Valdeka | Práce na příbuzné téma

129.
Vachutková, Eva
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Historické vědy / Pomocné vědy historické
Obhajoba diplomové práce: Edice Nejstarší městské knihy litovelské | Práce na příbuzné téma

130.
Vlk, Václav
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Historie
Obhajoba bakalářské práce: Ves Petrovice a tamní hospodáři 1590-1695 | Práce na příbuzné téma

131.
Voborný, Josef
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Historické vědy / Pomocné vědy historické
Obhajoba diplomové práce: Edice gruntovní knihy městečka Budišova ze 17. století | Práce na příbuzné téma

132.
Vodová, Martina
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Pomocné vědy historické
Obhajoba bakalářské práce: Pozůstalostní inventář hradu Svojanov z r. 1691 | Práce na příbuzné téma

133.
Vohnický, Aleš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geografie a kartografie / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, Historie
Obhajoba bakalářské práce: Hospodářské a sociální poměry obyvatel městečka na střední Moravě (Dřevohostice od konce 16. do počátku 18. století) | Práce na příbuzné téma

134.
Zelníčková, Hana
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a provozovací praxe staré hudby
Obhajoba bakalářské práce: Tři árie Peregrina Gravaniho z hudebních sbírek Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea | Práce na příbuzné téma

135.
Zezula, Jakub
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Historické vědy / Archivnictví
Obhajoba bakalářské práce: Nejstarší městská kniha volyňská a její zpřístupnění | Práce na příbuzné téma