Práce na příbuzné téma (mají shodná klíčová slova):

tercier, line u plzne, chemicke a mineralogicke slozeni, limnosilicity, line near pilsen, microthermometry, kozova mountain near kladno, mikrotermometrie, limnic siliceous rocks, permian-carboniferous, piedmont basins of krusne hory mts, podkrusnohorske panve, tertiary, chemical and mineral composition, permokarbon, kozova hora u kladna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

1.
Fryšara, Adam
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Studium asociace fluidních inkluzí v hydrotermálním křemenu na lokalitě Velká Kraš | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

2.
Horváth, Daniel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Charakteristika třetihorních limnosilicitů v sokolovské pánvi | Práce na příbuzné téma

3.
Linart, Pavel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální
Obhajoba bakalářské práce: Křemen-sulfidická mineralizace v jižní části blanické brázdy | Práce na příbuzné téma

4.
Maryšková, Adéla
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Hydrotermální mineralizace historického rudního revíru v okolí Rudolfova u ČB | Práce na příbuzné téma

5.
Ondrejičková, Monika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Studium fluidních inkluzí z mineralizace u Ratibořských hor | Práce na příbuzné téma

6.
Ondrejičková, Monika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba diplomové práce: Polymetalická mineralizace historického revíru Ratibořských Hor | Práce na příbuzné téma

7.
Peša, Ondřej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Systematika fluidních systémů v inkluzích hydrotermálních křemenů z Jeglowe | Práce na příbuzné téma

8.
Pořádek, Přemysl
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Studium fluidních inkluzí v křišťálech na nejvýznamnějších lokalitách ve středních Čechách | Práce na příbuzné téma

9.
Pořádek, Přemysl
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba diplomové práce: Variské hydrotermální žíly v klastických sedimentech moravskoslezského paleozoika | Práce na příbuzné téma

10.
Šujanská, Dagmar
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Studium křemenných žil s ametystem | Práce na příbuzné téma

11.
Šujanská, Dagmar
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální
Obhajoba diplomové práce: Studium hydrotermálních mineralizací v okolí Maršova | Práce na příbuzné téma

12.
Tomaštíková, Tereza
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba diplomové práce: Mechovky z lokality Židlochovice | Práce na příbuzné téma

13.
Továrková, Ingrid
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Terciérní silicifikovaná dřeva Moravy | Práce na příbuzné téma

14.
Továrková, Ingrid
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba diplomové práce: Systematické studium tercierních silicifikovaných dřev Moravy | Práce na příbuzné téma

15.
Bartes, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Současný stav poznání tzv. dinasových křemenců v Podkrušnohoří | Práce na příbuzné téma

16.
Bečka, Václav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Základní genetická chrakteristika křemenných žil u Hluboček | Práce na příbuzné téma

17.
Bečka, Václav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální
Obhajoba diplomové práce: Genetická charakteristika polymetalické mineralizace u Hluboček | Práce na příbuzné téma

18.
Ingr, Blažej
Fakulta: Pedagogická fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Speciální pedagogika / Speciální pedagogika
Obhajoba bakalářské práce: Kázeňský řád ve výkonu trestu | Práce na příbuzné téma

19.
Jeřábková, Zuzana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Paleobotanická analýza vzorků z boskovické brázdy v kolekci Muzea Brněnska | Práce na příbuzné téma

20.
Kemsa, Jiří
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Paleontologické zpracování lokality Rybičková skála | Práce na příbuzné téma

21.
Kleprlíková, Lucie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Permokarbonská flóra dolu Jan Šverma v Žacléři | Práce na příbuzné téma

22.
Kubátová, Nikola
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Rostlinné fosílie ze severočeské hnědouhelné pánve ve sbírkách ÚGV (MU) | Práce na příbuzné téma

23.
Musilová, Magdaléna
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Hydrotermální žíly v lomu u Výklek | Práce na příbuzné téma

24.
Navrátilová, Petra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Mikrotermometrické studium fluidních inkluzí v křišťálových křemenech z oblasti Alp | Práce na příbuzné téma

25.
Osvaldová, Eva
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Paleontologické zpracování lokality Mušlov – materiál ze sbírek ÚGV | Práce na příbuzné téma

26.
Tomaštíková, Tereza
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba bakalářské práce: Tercierní fauna z lokality Hostim | Práce na příbuzné téma

27.
Urban, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba diplomové práce: Mladá pohybová historie východního okrajového zlomu boskovické brázdy a diendorfského zlomu v úseku Ivančice - Vrbovec | Práce na příbuzné téma

28.
Vít, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Program/obor Geologie / Geologie
Obhajoba diplomové práce: Provenience valounů ze spodnobadenských štěrků pod Pavlovskými vrchy | Práce na příbuzné téma
Obhajoba diplomové práce: Provenience valounů ze spodnobadenských štěrků pod Pavlovskými vrchy | Práce na příbuzné téma