CS

Theses on the Same Topic

Theses on a related topic (having the same keywords):

geomorfologie, kvarter, kontinentalni ledovec, zrnitostni rozbor, valounova analyza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Balšínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérních sedimentů na lokalitě Pravlov IVd | Theses on a related topic Display description

2.
Bušíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Applied Geography
Master's thesis defence: Historie transportu štěrkových klastů místních hornin a křemene v ledovcových sedimentech Zlatohorské vrchoviny | Theses on a related topic

3.
Šimíček, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium sedimentů kontinentálního zalednění vybraných lokalit Osoblažska | Theses on a related topic

4.
Boháčová, Andrea maiden name: Pecinová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Terénní cvičení z geografie pro studenty gymnázia v Toulovcových Maštalích | Theses on a related topic

5.
Burdová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Fieldwork - aridní geomorfologie Jihozápadu USA | Theses on a related topic

6.
Bušíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Applied Geography and Geoinformatics (combination/specialization: Geoinformatics and Sustainable Development)
Bachelor's thesis defense: Vliv zrnitosti na sedimentárně-geologické vlastnosti glacifluviálních sedimentů: příkladová studie z lokality Kolnovice | Theses on a related topic

7.
Čopjaková, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology / Geological Sciences
Dissertation defense: Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvrství | Theses on a related topic

8.
Gloserová, Libuše
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky | Theses on a related topic

9.
Hanáček, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Depoziční prostředí sedimentů pleistocenního kontinentálního zalednění v podhorském reliéfu Východních Sudet (Jesenicko) | Theses on a related topic

10.
Hejkal, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Balvanové proudy v údolí Dyje (NP Podyjí) | Theses on a related topic

11.
Holuša, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Vývoj sedimentačního prostředí u Kolnovic po uložení glacifluviální akumulace | Theses on a related topic

12.
Hudcová, Regina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Geografická charakteristika místního regionu | Theses on a related topic

13.
Jamborová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Neživá příroda Pavlovských vrchů | Theses on a related topic

14.
Kedrová, Linda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Bryozoa z terciérních silicitů na Moravě | Theses on a related topic

15.
Kořének, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Prostorové souvislosti mezi geologickou stavbou území a rozmístěním vinic | Theses on a related topic

16.
Mikulík, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-geologické studium vybraných kvartérních sedimentů v okolí Brněnské přehrady | Theses on a related topic

17.
Morávek, Jindřich
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Tvorba umělých planet | Theses on a related topic

18.
Musilová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology and Geology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Přírodovědná terénní exkurze v Brně a okolí - vybrané lokality (elektronická verze a doplňující text) | Theses on a related topic

19.
Ondrušík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérního profilu u Táborského mlýna na Třebíčsku | Theses on a related topic

20.
Patrnčiak, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Komparace vybraných lokalit balvanových proudů v NP Podyjí na základě tvrdoměrných měření Schmidtovým kladívkem | Theses on a related topic

21.
Peterková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology and Geology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Geomorfologické problémy okolí Brněnské přehrady

22.
Petríková, Ľubomíra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-geologické zhodnocení kvartérních sedimentů na lokalitě Čučice | Theses on a related topic

23.
Polloczková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Osteologické studium savčí makrofauny z říčních teras Ostrožské Nové Vsi | Theses on a related topic

24.
Ružička, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dejekční kužely v údolí Rakovce | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dejekční kužely v údolí Rakovce | Theses on a related topic

25.
Sedláček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Kvartérně-geologické a geomorfologické studium vybraných lokalit severní části Frýdlantského výběžku | Theses on a related topic

26.
Sedláček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium sedimentů kontinentálního zalednění ve východní části Opavska | Theses on a related topic

27.
Stodůlka, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography, Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Geomorfologické krajiny jižní Moravy - průvodce geomorfologicky zajímavými regiony | Theses on a related topic

28.
Stožická, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geologické mapování kvartérního pokryvu na severovýchodním okraji Moravského krasu | Theses on a related topic

29.
Válová, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Geomorfologická analýza údolí střední Sázavy | Theses on a related topic

30.
Válová, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Geomorfologické mapování údolí Sázavy mezi Světlou a Ledčí | Theses on a related topic

31.
Vraný, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Inventář periglaciálních jevů jižního českého svahu Obřího hřebenu (Černého hřbetu) mezi Sněžkou a Svorovou horou, východní Krkonoše

32.
Vraný, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Inventář periglaciálních jevů jižního českého svahu Obřího hřebenu (Černého hřbetu) mezi Sněžkou a Svorovou horou, Východní Krkonoše | Theses on a related topic