Theses on a related topic (having the same keywords):

stabilita ateromatozniho platu, atherosclerosis, cystatin c, ateroskleroza, acute coronary syndrome, atheroma plaque instability, troponin, cardiovascular risk, lp-pla2, kardiovaskularni riziko, saa, biomarker, akutni koronarni syndrom, crp

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Babušíková, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Posouzení výsledků stanovení fosfolipázy A2 asociované s lipoproteiny - Lp-PLA2 v souvislosti s aterosklerózou | Theses on a related topic Display description

2.
Kubena, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Prognostický význam biomarkerů u akutního koronárního syndromu | Theses on a related topic

3.
Bellanová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u arteriálního onemocnění cév dolních končetin | Theses on a related topic

4.
Bretzová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Hodnocení zánětlivých markerů u kardiovaskulárních onemocnění | Theses on a related topic

5.
Červenková, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Restenóza v koronárním stentu | Theses on a related topic

6.
Červený, Vítězslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Oběhová soustava - cévy | Theses on a related topic

7.
Gajdoš, Vít
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Ischemická choroba srdeční a pohybová aktivita | Theses on a related topic

8.
Helánová, Kateřina maiden name: Škubalová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Biomarkery u akutního koronárního syndromu | Theses on a related topic

9.
Hromková, Ivana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Cholesterol ve výživě | Theses on a related topic

10.
Janáková, Lea
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Internal Medicine
Dissertation defense: Tradiční a nové rizikové faktory ICHS a 24-hodinové monitorování TK u mladé populace | Theses on a related topic

11.
Máchal, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Genové polymorfismy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční - apolipoprotein E a eotaxin | Theses on a related topic

12.
Mazlová, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Medical Rehabilitation and Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u akutního onemocnění koronárních tepen - infarkt myokardu | Theses on a related topic

13.
Nešporová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Human Alimentation)
Master's thesis defence: Znalosti vysokoškolských studentů o tucích | Theses on a related topic

14.
Novotná, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv pohlaví pacientů na změny kardiovaskulárních parametrů po absolvování II. fáze kardiovaskulární rehabilitace po akutní koronární příhodě | Theses on a related topic

15.
Sedláčková, Iva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Fyzioterapie po akutním infarktu myokardu v hospitalizační a posthospitalizační fázi. | Theses on a related topic

16.
Sochorová, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u arteriálního onemocnění cév dolních končetin | Theses on a related topic

17.
Stillerová, Petra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Výživa při kardiovaskulárních onemocněních | Theses on a related topic

18.
Šafránková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Role hyaluronanu v regulaci zánětlivých procesů | Theses on a related topic

19.
Šípošová, Miroslava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Liečebne - rehabilitačný plán a postup u pacientov s chronickou ischemickou chorobou srdca | Theses on a related topic

20.
Šnédarová, Lenka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Hypertenze jako významná komponenta metabolického syndromu | Theses on a related topic

21.
Tichý, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Molekulární podstata familiární hypercholesterolémie | Theses on a related topic

22.
Trávníčková, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u arteriálního onemocnění cév dolních končetin | Theses on a related topic

23.
Alaxinová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Metody in vitro a in vivo pro hodnocení poškození DNA ve studiích lidského biomonitoringu | Theses on a related topic

24.
Bártová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Porovnání odhadů glomerulární filtrace ze sérových hladin cystatinu C a kreatininu stanoveného enzymaticky | Theses on a related topic

25.
Bilková, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Novodobá péče o seniory | Theses on a related topic

26.
Böhmová, Olga
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genetické testování dispozic k ateroskleróze | Theses on a related topic

27.
Burešová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Kladné a záporné aspekty vlivu lipidů ve výživě na lidský organismus | Theses on a related topic

28.
Čepura, Jiří
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Vliv stravy na hladinu cholesterolu | Theses on a related topic

29.
Čumová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Proteomika u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

30.
Doshchenko, Viktoriia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Identifikace a kvantifikace mikroRNA v tělních tekutinách | Theses on a related topic

31.
Dvořáková, Monika maiden name: Mudrochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molecular mechanisms of metastasis: Integrated genomics and proteomics approaches | Theses on a related topic

32.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace proteinových biomarkerů metodou selected reaction monitoring | Theses on a related topic

33.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology | Theses on a related topic

34.
Fedorko, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Role epigenetiky u kardiovaskulárních onemocnění | Theses on a related topic

35.
Fedorko, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný nástroj pro screening a časnou diagnostiku | Theses on a related topic

36.
Feňová, Andrea
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Kardiovaskulární rehabilitace u obézních pacientů po infarktu myokardu | Theses on a related topic

37.
Fojt, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Hodnocení ekotoxicity s využitím suchozemských plžů | Theses on a related topic

38.
Fojtová, Dana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal | Theses on a related topic

39.
Fraňková, Hedvika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulárních mechanismů zodpovědných za karcinogenezi děložního hrdla | Theses on a related topic

40.
Gáliková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Metodika analýzy longitudinálních medicínských dat | Theses on a related topic

41.
Ganovská, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Využití natriuretických peptidů u srdečního selhání a infarktu myokardu | Theses on a related topic

42.
Gruchaláková, Júlia
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Predhospitalizačný manažment akútneho koronárneho syndrómu | Theses on a related topic

43.
Hladká, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Porovnání odhadů glomerulární filtrace pomocí rovnic CKD-EPI, MDRD a výpočtu na podkladě stanovení koncentrace cystatinu C v sérum | Theses on a related topic

44.
Hrazdilová, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Studium molekulárně-biologických markerů a jejich funkčních vztahů u nádoru prsu | Theses on a related topic

45.
Husák, Ondřej
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Výživa jako preventabilní faktor kardiovaskulárních onemocnění | Theses on a related topic

46.
Iliev, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prognostickým významem u renálního karcinomu | Theses on a related topic

47.
Jakešová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Porovnání odhadů glomerulární filtrace z koncentrací kreatininu a cystatinu C pomocí rovnic CKD-EPI | Theses on a related topic

48.
Jendruchová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Extracelulární vezikuly, způsoby jejich izolace a charakterizace | Theses on a related topic

49.
Juráček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Studium cirkulujících nekódujících RNA u urologických nádorů | Theses on a related topic

50.
Kadeřávková, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u arteriálního onemocnění cév dolních končetin | Theses on a related topic