CS

Theses on the Same Topic

Theses on a related topic (having the same keywords):

polished artefacts, ostatni kamenna industrie, quaternary, chipped artefacts, the others artefacts, klicova slova v cestine: tesetice-kyjovice, zrnitostni analyza klicova slova v anglictine: tesetice-kyjovice, kvarterni sedimenty, granulometry, brousena industrie, quaternary sediments, stipana industrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Frýbová, Pavlína maiden name: Valová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: geologický a petrografický výzkum na neolitickém sídlišti Těšetice-Kyjovice se zřetelem na kvartérní sedimenty | Theses on a related topic Display description

2.
Trampota, František
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Lengyelské osídlení Střelické kotliny na Brněnsku | Theses on a related topic

3.
Charvát, Aleš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Směna v neolitu střední Evropy (příspěvek k problematice) | Theses on a related topic

4.
Kostihová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Vybrané objekty ze sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou z Horákova (okr. Brno-venkov) | Theses on a related topic

5.
Ondrušík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérního profilu u Táborského mlýna na Třebíčsku | Theses on a related topic

6.
Šimíček, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium sedimentů kontinentálního zalednění vybraných lokalit Osoblažska | Theses on a related topic

7.
Švédová, Jarmila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Broušená kamenná industrie a ostatní kamenná industrie ze sídliště s Lnk ve Vedrovicích

8.
Válek, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Bachelor's thesis defense: Sídliště kultury s lineární keramikou v Bohuslavicích u Kyjova v trati "U Tvrze" | Theses on a related topic

9.
Balšínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérních sedimentů na lokalitě Pravlov IVd | Theses on a related topic

10.
Bartík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Broušená a ostatní kamenná industrie z mikroregionu povodí řeky Želetavky | Theses on a related topic

11.
Březovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Suroviny ostatní kamenné industrie z neolitického sídliště v Brně-Holáskách | Theses on a related topic

12.
Bušíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Applied Geography and Geoinformatics (combination/specialization: Geoinformatics and Sustainable Development)
Bachelor's thesis defense: Vliv zrnitosti na sedimentárně-geologické vlastnosti glacifluviálních sedimentů: příkladová studie z lokality Kolnovice | Theses on a related topic

13.
Bušíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Applied Geography
Master's thesis defence: Historie transportu štěrkových klastů místních hornin a křemene v ledovcových sedimentech Zlatohorské vrchoviny | Theses on a related topic

14.
Čípová, Irena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Využívání hornin těšínitové asociace v pravěku | Theses on a related topic

15.
Drápalová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Jihočeské zdroje surovin na kamenné štípané artefakty v pravěku | Theses on a related topic

16.
Drápalová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Petrografická a geochemická charakteristika zdrojů obsidiánu v Turecku. | Theses on a related topic

17.
Dvořáková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentologické zhodnocení vybraných kvartérních sedimentů z prostoru hradiště Pohansko | Theses on a related topic

18.
Frýbová, Pavlína maiden name: Valová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Petrografický výzkum kamenné broušené industrie z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích | Theses on a related topic

19.
Holuša, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Vývoj sedimentačního prostředí u Kolnovic po uložení glacifluviální akumulace | Theses on a related topic

20.
Kadlčák, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Vizuální analýza zrnitostí pro potřeby inženýrské geologie | Theses on a related topic

21.
Keilová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Úvod do matematické morfologie | Theses on a related topic

22.
Marková, Lucia maiden name: Vrábová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Identifikace hlavních minerálních fází v nejjemnějších frakcích štěrkopísků na ložisku Dobříň | Theses on a related topic

23.
Mikulík, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-geologické studium vybraných kvartérních sedimentů v okolí Brněnské přehrady | Theses on a related topic

24.
Moník, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Pozdní paleolit na Moravě | Theses on a related topic

25.
Novotný, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Dynamika erozně-akumulačních pochodů v meandrových zákrutech | Theses on a related topic

26.
Potocká, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentologické zhodnocení neogenních a kvartérních sedimentů na lokalitě Křepice | Theses on a related topic

27.
Sedláček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium sedimentů kontinentálního zalednění ve východní části Opavska | Theses on a related topic

28.
Szekeres, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Analýza omítek kaple Božího hrobu na Sv. Kopečku v Mikulově | Theses on a related topic

29.
Šedivý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geologie a kamenné stavební materiály slovanského centra v Pohansku u Břeclavi | Theses on a related topic

30.
Štefanisko, Denis
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Prehistoric Archaeology of Near East
Master's thesis defence: Chipped industry of 'Ainab 1A, Early Pre-Pottery Neolithic B site at Jabal 'Ainab (South-East Jordan) | Theses on a related topic

31.
Válek, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Master's thesis defence: Osídlení Hlubokých Mašůvek kulturou s moravskou malovanou keramikou z poválečných výzkumů (1947-1950) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Středověká kolonizace Veselska | Theses on a related topic