Theses on a related topic (having the same keywords):

penzijni fond, penzijni pripojisteni, pojistne, insurance premium, statni prispevek, supplementary pension plan, pension fund, komercni pojistovna, tax allowance., klicova slova: duchodove pojisteni, danove zvyhodneni. key words: pension insurance, commercial insurance company, state contribution

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Marešová, Ilona
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Monetary System (combination/specialization: Banking System)
Bachelor's thesis defense: Komparace důchodového pojištění u komerční pojišťovny a penzijního připojištění | Theses on a related topic Display description

2.
Olejárová, Monika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Analýza důchodového pojištění u komerční pojišťovny a penzijního připojištění | Theses on a related topic

3.
Krajíček, Adam
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Komparace životního pojištění a penzijního připojištění jako alternativních způsobů spoření na stáří | Theses on a related topic

4.
Lerchová, Miroslava maiden name: Marešová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Doplňkové penzijní spoření a jeho role v českém důchodovém systému | Theses on a related topic

5.
Abrahám, Radim
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Finanční podnikání komerční pojišťovny po vstupu do EU | Theses on a related topic

6.
Borešová, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Změny v investování vybrané penzijní společnosti | Theses on a related topic

7.
Götzová, Kamila
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Dopady finanční krize na změny marketingové strategie komerčních pojišťoven na pojistném trhu ČR a EU | Theses on a related topic

8.
Hálová, Dana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Aplikace poznatků z reforem penzijních systémů vyspělých zemí v ČR

9.
Hejčová, Blanka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Marketingová strategie v pojišťovnictví | Theses on a related topic

10.
Holubářová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Souvislosti pojištění a povodní | Theses on a related topic

11.
Chladilová, Světlana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Penzijní reforma v ČR | Theses on a related topic

12.
Jadrníčková, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Vliv solventnosti na hospodaření komerční pojišťovny | Theses on a related topic

13.
Jedličková, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Analýza produktu a kalkulace pojistného v pojištění majetku občanů | Theses on a related topic

14.
Kocian, Šimon
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Komparace finančního umístění na pojistném trhu ČR | Theses on a related topic

15.
Konvalinová, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Bachelor's thesis defense: Vývoj organizačních struktur komerčních pojišťoven na pojistném trhu ČR

16.
Koubová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Analýza mzdového systému komerční pojišťovny | Theses on a related topic

17.
Krčová, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Kalkulace pojistného v životním pojištění | Theses on a related topic

18.
Literová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Komerční banky a pojistné produkty | Theses on a related topic

19.
Luža, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Strategické řízení komerční pojišťovny v podmínkách pojistného trhu ČR | Theses on a related topic

20.
Mašková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Bachelor's thesis defense: Finanční produkty podporované státem - srovnání a případné kombinace

21.
Mracká, Marie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Vývoj penzijního systému ČR po roce 1989 (trajektorie penzijní reformy v souvislosti s predikovaným demografickým vývojem a její dopady na ekonomiku) | Theses on a related topic

22.
Nečas, Svatopluk
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economy and Management (4-years) / Business Economy and Management
Dissertation defense: Podnikání komerční pojišťovny a řízení jejího finančního zdraví | Theses on a related topic

23.
Nedvědická, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Souvislosti spolupráce pojišťovacích makléřů a komerčních pojišťoven | Theses on a related topic

24.
Opluštil, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Povodně v České republice a jejich dopad na pojištění a zajištění | Theses on a related topic

25.
Páralová, Vlasta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Non-profit-making Organization Economy and Management
Bachelor's thesis defense: Penzijní připojištění v České republice. Jaká je vlastně jeho role v systému důchodového zabezpečení? | Theses on a related topic

26.
Požárová, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Monetary System (combination/specialization: Insurance System)
Bachelor's thesis defense: Vývoj obsahového a technicko-organizačního zaměření likvidace pojistných událostí ve vybrané komerční pojišťovně | Theses on a related topic

27.
Sovišová, Gabriela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Pojištění fotovoltaických elektráren v ČR a ve světě | Theses on a related topic

28.
Svobodová, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Řízení rizika v pojišťovně | Theses on a related topic

29.
Štruncová, Pavlína
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Strategie investmentu komerčních pojišťoven v ČR a ve vybrané ekonomice EU | Theses on a related topic

30.
Tlučhořová, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Bachelor's thesis defense: Analýza a komparace alternativních způsobů spoření na stáří | Theses on a related topic

31.
Valenta, Šimon
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Pojistný podvod v souvislosti s provozem motorového vozidla | Theses on a related topic

32.
Valíková, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Hospodaření komerčních pojišťoven v tržních podmínkách České republiky | Theses on a related topic

33.
Baroňová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení osob samostatně výdělečně činných v nemocenském a důchodovém pojištění

34.
Barták, Karel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Dopad zdanění státního příspěvku na stavební spoření | Theses on a related topic

35.
Bártová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Zhodnocování finančních prostředků domácností v České republice | Theses on a related topic

36.
Berná, Helena maiden name: Procházková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Živnostník a jeho postavení v sociálním zabezpečení | Theses on a related topic

37.
Bílková, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Pojištění motorových vozidel v České republice a ve vybrané evropské zemi | Theses on a related topic

38.
Blaha, Lukáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Možnosti zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím životního pojištění | Theses on a related topic

39.
Boháček, Milan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Financování politických stran a hnutí z veřejných rozpočtů - komparace tří vybraných zemí | Theses on a related topic

40.
Brachetková, Marie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Finanční analýza vybraných komerčních pojišťoven v ČR a SR | Theses on a related topic

41.
Brnická, Helena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Význam životního pojištění pro penzijní zabezpečení občanů ČR v poproduktivním věku | Theses on a related topic

42.
Compel, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Finanční hospodáření komerční pojišťovny | Theses on a related topic

43.
Čechmánek, Miroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Doplňková připojištění k životnímu pojištění | Theses on a related topic

44.
Čecho, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Systém stavebního spoření a jeho možnosti | Theses on a related topic

45.
Čermák, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Monetary System (combination/specialization: Banking System)
Bachelor's thesis defense: Srovnání efektivity financování bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření

46.
Dekanová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Bachelor's thesis defense: Prvky modernizace v systémech důchodového zabezpečení

47.
Dobešová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Oceňování rodinných domů v pojišťovnictví | Theses on a related topic

48.
Dobešová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Oceňování bytů a rodinných domů v pojišťovnictví | Theses on a related topic

49.
Dubová, Marcela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Analýza výhodnosti životního pojištění pro různé skupiny obyvatel | Theses on a related topic

50.
Foksová, Adéla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Možnosti budování majetku na důchod pro mladé | Theses on a related topic