Theses on a related topic (having the same keywords):

hospodarska soutez, komunitarni judikatura, antitrust, zneuziti dominantniho postaveni, ceska judikatura, rozhodnuti ceskeho uradu pro ochranu hospodarske souteze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bočánek, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zakázané formy konkurence | Theses on a related topic Display description

2.
Brabec, Leoš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Teorie a praxe protimonopolní politiky v ČR | Theses on a related topic

3.
Dobrý, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analýza aktuálních případů zneužití dominantního postavení | Theses on a related topic

4.
Drbolová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Tzv. predátorské ceny v evropském a americkém antitrustovém právu | Theses on a related topic

5.
Heřmanová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prioritizace v soutěžním právu a její aplikační problémy | Theses on a related topic

6.
Klobáska, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Metodologické problémy vykořisťovatelského zneužití tržní moci a jejich odraz v tuzemských i zahraničních rozhodnutích antitrustových orgánů | Theses on a related topic

7.
Ohlídal, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Predátorské ceny v soutěžním právu | Theses on a related topic

8.
Oramus, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace evropského soutěžního práva - vývoj a trendy | Theses on a related topic

9.
Šemora, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic

10.
Šilhán, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Commercial Law
Dissertation defense: Dominantní postavení a jeho zneužití cenovými praktikami | Theses on a related topic

11.
Tornová, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nepojmenované soudcovské skutkové podstaty v antitrustu | Theses on a related topic

12.
Vaněk, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Soutěžitelé v hospodářské soutěži | Theses on a related topic

13.
Adámková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soukromoprávní a veřejnoprávní soutěžní delikty a možnost jejich jednočinného souběhu | Theses on a related topic

14.
Bambasová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Existence účinné soutěže na trhu a podmínka jejího splnění pro konstatování jednotlivých veřejnoprávních soutěžních deliktů | Theses on a related topic

15.
Bartoněk, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Blankosměnka z pohledu české a slovenské judikatury | Theses on a related topic

16.
Bláhová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reklama - právní úprava a samoregulace v ČR a SR | Theses on a related topic

17.
Boulová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání vývoje českého a rakouského kartelového práva a judikatury | Theses on a related topic

18.
Calabová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správně-právní aspekty činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

19.
Dědková, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo proti nekalé soutěži a Listina základních práv a svobod | Theses on a related topic

20.
Demela, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kritická analýza konceptu věcného relevantního trhu v právu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

21.
Duchek, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnávací reklama v ČR a ve směrnici EU | Theses on a related topic

22.
Egerle, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Economic Policy, International Relations
Bachelor's thesis defense: Případy exkluzivního jednání | Theses on a related topic

23.
Eliáš, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Klamavá reklama v právní úpravě a praxi | Theses on a related topic

24.
Fajstavr, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama v EU a v českém právu | Theses on a related topic

25.
Fastunova, Tatiana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Tzv. průměrný spotřebitel a klamavá reklama | Theses on a related topic

26.
Ferechová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defense: Veřejné zakázky - problematika prokazování technických kvalifikačních předpokladů | Theses on a related topic

27.
Fojtová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na soukromí a obchodní prostory při ochraně hospodářské soutěže | Theses on a related topic

28.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství | Theses on a related topic

29.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: "Spravedlivá monopolní cena" v naší a zahraniční judikatuře | Theses on a related topic

30.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Ekonomické aspekty zakázaných monopolních praktik | Theses on a related topic

31.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defense: Test stejně efektivního soutěžitele v soutěžním právu | Theses on a related topic

32.
Haták, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama v ČR | Theses on a related topic

33.
Havelka, Libor
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Kolektivní dominance | Theses on a related topic

34.
Havlačková, Kristýna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Konkurence na maloobchodním trhu s potravinami v EU | Theses on a related topic

35.
Hofman, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dopady evropské integrace na sport | Theses on a related topic

36.
Hölbling, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní rozbor generální klauzule nekalé soutěže (po novelizaci) | Theses on a related topic

37.
Hurníková, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Bachelor's thesis defense: Mikroekonomické aspekty integrace obchodních společností v České republice | Theses on a related topic

38.
Hurníková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztahy mezi ochranou spotřebitele a (kvalitativní a existenční - antitrustovou i "protinekalosoutěžní") ochranou soutěže | Theses on a related topic

39.
Chini, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: "Více ekonomický přístup" v soutěžních rozhodnutích českých soudů | Theses on a related topic

40.
Chytka, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Agrese jako prvek nekalosoutěžního jednání | Theses on a related topic

41.
Chytková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Antimonopolní politika a regulace síťových odvětví | Theses on a related topic

42.
Janák, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Objektivní ospravedlnění v evropském kontextu zneužití dominance | Theses on a related topic

43.
Javůrková, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Znaky monopolního chování u integrovaných dopravních systémů | Theses on a related topic

44.
Kameník, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika správních řízení v režimu zákona o ochraně hospodářské soutěže | Theses on a related topic

45.
Kamenský, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Srovnávací reklama v českém právním řádu a její aktuální projevy | Theses on a related topic

46.
Kapičková, Eliška
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Případy zneužití dominantního postavení v České republice | Theses on a related topic

47.
Klusák, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Optimální sankce u kartelu | Theses on a related topic

48.
Klusoň, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Economic Policy, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Posuzování případů predátorských cen | Theses on a related topic

49.
Kosíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití dominantního postavení v judikatuře ESD | Theses on a related topic

50.
Koudelková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnávací reklama v EU a v českém právu | Theses on a related topic