Theses on a related topic (having the same keywords):

operace. key words: anatomy, slezina, immunity, operation., disorder, viruses, therapy, klicova slova: anatomie, prognosis, fyziologie, prognoza, terapie, physiology, liver, spleen, injury, jatra, onemocneni, imunita, viry, urazy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Petrů, Veronika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vliv nadmořské výšky na vybrané fyziologické aspekty | Theses on a related topic Display description

202.
Pfeiferová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Postoj odborníků k možnosti využití felinoterapie v zařízeních pro osoby s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami | Theses on a related topic

203.
Pilařová, Květa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium úlohy proteinu AGR2 u buněčných linií odvozených od karcinomu slinivky břišní | Theses on a related topic

204.
Pilařová, Sylva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Muzikoterapie v základní škole speciální | Theses on a related topic

205.
Pilchová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Dětská mozková obrna a způsoby její léčby | Theses on a related topic

206.
Piperková, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Logopedická intervence u dospělých osob s cerebrovaskulárním onemocněním | Theses on a related topic

207.
Pisková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Možnosti terapie tinnitu | Theses on a related topic

208.
Platková, Danuše
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vliv hyperkinetické poruchy na kvalitu života jedince | Theses on a related topic

209.
Plecháčková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití multismyslové místnosti Snoezelen u dětí se sluchovým postižením | Theses on a related topic

210.
Plešingerová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Analýza buněčných antigenů u leukémií – ROR1 a COBLL1 u chronické lymfocytární leukémie | Theses on a related topic

211.
Polická, Vanda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Edukace a trávení volného času mentálně postižených jedinců | Theses on a related topic

212.
Pondikasová, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defense: Neviditelný svět aneb věci, které nevidíme, ale jsou stále s námi - mikrosvět | Theses on a related topic

213.
Poppová, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: WNT signalizace u B-lymfoproliferativních malignit | Theses on a related topic

214.
Poprach, Alexandr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Prognostické a prediktivní faktory u karcinomů ledviny | Theses on a related topic

215.
Pospíchal, Vladimír
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Analýza výkonu v triatlonu | Theses on a related topic

216.
Pospíšilová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Terapeutické zmírnění projevů spasticity u dětí s mozkovou obrnou | Theses on a related topic

217.
Pouzarová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Arteterapeutický program v rámci intervence v diagnostickém ústavu | Theses on a related topic

218.
Pozdíšek, Zbyněk
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Význam zátěžové tkáňové Dopplerovské echokardiografie u systolického srdečního selhání | Theses on a related topic

219.
Prečan, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Měření srdeční frekvence při windsurfingu | Theses on a related topic

220.
Procházková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defense: Logopedická intervence v mateřských školách z pohledu učitele v Jihomoravském kraji | Theses on a related topic

221.
Prokopová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Vliv tělesné teploty na imunitu obratlovců | Theses on a related topic

222.
Prosová, Iveta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Green care - práce na farmě jak způsob terapie | Theses on a related topic

223.
Půlpánová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychoterapie deprese v České republice: Komparace odborné literatury a praxe v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic | Theses on a related topic

224.
Pyskatá, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Výchova a vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací | Theses on a related topic

225.
Radina, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Využití zátěžové diagnostiky u vytrvalostních sportů | Theses on a related topic

226.
Rezková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Zahrady pro zrakově postižené | Theses on a related topic

227.
Rodová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Poskytování rané péče dětem s Downovým syndromem v kraji Vysočina | Theses on a related topic

228.
Roubalová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv terapeutických dílen na klienty s mentálním postižením v zařízení se sociální službou "Zámeček Střelice" | Theses on a related topic

229.
Rozehnalová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Sociální vztahy lidí s autismem a poruchami autistického spektra | Theses on a related topic

230.
Rožnovská, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Přínos terapie z pohledu logopeda i klienta s balbuties | Theses on a related topic

231.
Rybáčková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využívání terapií ve třídě pro žáky s PAS | Theses on a related topic

232.
Sečkářová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Pomůcky a přístroje pomáhající dětem s narušenou komunikační schopností | Theses on a related topic

233.
Sedlaříková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Nekódující molekuly RNA u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

234.
Schmidt, Michael
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Aktivizace seniorů v Dámském klubu z Vesny | Theses on a related topic

235.
Skotáková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Edukace žáků s těžkým a kombinovaným postižením | Theses on a related topic

236.
Slováková, Magda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Deficity foneticko-fonologické roviny řeči u žáků s vývojovou dysfázií | Theses on a related topic

237.
Smejkalová, Jana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Porovnání kondičních předpokladů sportovců různých sportovních disciplín | Theses on a related topic

238.
Smejkalová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Special Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Arteterapeutické metody využívané v etopedické praxi DDŠ | Theses on a related topic

239.
Smrčková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv získaného tělesného postižení na kvalitu života | Theses on a related topic

240.
Sommerová, Milada maiden name: Tkadlecová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Arts for Education
Master's thesis defence: Je to v hlavě | Theses on a related topic

241.
Staniczková Zambo, Iva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Patology (4-years) / Pathology
Dissertation defense: Identifikace nádorových kmenových buněk ve vybraných nádorech dětského věku | Theses on a related topic

242.
Staňková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rizikové faktory poruch příjmu potravy u žáků 2.stupně základní školy | Theses on a related topic

243.
Stará, Magdaléna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Práce s hlasem u osoby s hyperkinetickou dysfonií a hlasovými uzlíky | Theses on a related topic

244.
Stárková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Edukace žáků s těžkým postižením a souběným postižením více vadami ve speciální třídě ZŠS Domov Žampach | Theses on a related topic

245.
Straková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Pedagogické aspekty integrace tělesně handicapované mládeže do sociálních skupin

246.
Strohbachová, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Přístup pacientů k přetlakové terapii u poruch dýchání ve spánku | Theses on a related topic

247.
Strohová, Renáta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Pohled studentů Masarykovy univerzity na využití konopí pro léčebné účely | Theses on a related topic

248.
Svoboda, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Oncology
Dissertation defense: Prediktivní faktory maligních lymfomů-aplikace DNA mikročipů u lymfoidních malignit | Theses on a related topic

249.
Svobodová Kovaříková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Identifikace a funkční analýza prediktivních mikroRNA u pacientů s karcinomem jícnu | Theses on a related topic

250.
Svobodová, Lenka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Taneční a pohybová terapie a její aplikace v praxi | Theses on a related topic