Theses on a related topic (having the same keywords):

socialni role sportovce, adolescence, charakter, typologie personality of trainer, osobnost sportovce, osobnost trenera, funkce trenera, poraneni, character, role of trainer, injury, typology, social role of sportsperson

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

701.
Schlesingerová, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Strach ze smrti a citová vazba v období adolescence | Theses on a related topic Display description

702.
Schnelly, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Motivace adolescentů navštěvovat volnočasovou folklórní organizaci | Theses on a related topic

703.
Schormová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Genderové rozdíly ve vývoji seberegulačních mechanismů v průběhu adolescence | Theses on a related topic

704.
Schreinzerová, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Postoj sociálních pracovníků a klientů diagnostických ústavů k intervencím sociálních pracovníků vůči klientům s delikventním chováním a jejich primární rodině | Theses on a related topic

705.
Sisrová, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vývojová psychopatologie u intelektově nadaných adolescentů | Theses on a related topic

706.
Siváková, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Zkušenosti s drogami studentů středních škol | Theses on a related topic

707.
Skácalová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza komunikačních obtíží žáků na středních školách | Theses on a related topic

708.
Skalická, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vztah sociální kognice a inteligence u adolescentů | Theses on a related topic

709.
Skálová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Dětské vnímání agrese a násilí | Theses on a related topic

710.
Skalová, Martina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Analýza názorů a zkušeností trenérů atletiky na práci s talentovanými jedinci v současné praxi v atletice | Theses on a related topic

711.
Skřipská, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Péče a podpora osobám po úrazech ve stavu bdělé bezvědomí | Theses on a related topic

712.
Skula, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: První pomoc při výuce na ZŠ | Theses on a related topic

713.
Smékalová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Zátěžové situace u adolescentů | Theses on a related topic

714.
Smolka, Ondřej
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u poruch měkkých struktur kolenního kloubu | Theses on a related topic

715.
Smrčková, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Vnitřní svět pedofilně sexuálně orientovaných osob | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Souvislost rodičovského konfliktu a vnímání romantických vztahů v adolescenci | Theses on a related topic

716.
Smutná, Věra maiden name: Holubová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Specifické poruchy učení jako determinující faktor sebehodnocení dětí | Theses on a related topic

717.
Sobotková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Policy and Social Work, Sociology
Bachelor's thesis defense: Existují mezi českými ženami hodnotově odlišné typy z hlediska očekávané konečné plodnosti? | Theses on a related topic

718.
Sobotková, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Social Psychology
Dissertation defense: Antisociální chování u adolescentů v kontextech vývoje | Theses on a related topic

719.
Soldánová, Mirka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Regionální politické strany a jejich postavení v regionálních stranických systémech – srovnání Sardinie a Sicílie | Theses on a related topic

720.
Součková, Věra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Závislost poranění kyčelního a kolenního kloubu ve vybraných sportech ( ve sjezdovém lyžování a volejbale)

721.
Souralová, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Vliv poruch emocí a chování na seberealizaci dospívajícího jedince | Theses on a related topic

722.
Sovišová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
Master's thesis defence: Znalosti o poskytování první pomoci žáků ZŠ v Šumperku | Theses on a related topic

723.
Stachová, Libuše
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
Master's thesis defence: Volný čas a životní styl žáků II. stupně základní školy v Poličce | Theses on a related topic

724.
Staňková, Denisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Mléčné výrobky ve výživě adolescentů | Theses on a related topic

725.
Stanoev, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Sociálně-pedagogické aspekty drogových kariér: Cesta k závislosti a zpět | Theses on a related topic

726.
Starečková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rizikové faktory (zne)užívání návykových látek u dospívajících | Theses on a related topic

727.
Starý, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Komparační studie středoškolské populace v jeho životním stylu | Theses on a related topic

728.
Starý, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Návrh a tvorba 3D modelu stylizované postavy | Theses on a related topic

729.
Stehlík, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Depresivita v adolescenci a vliv aktivit na počítači | Theses on a related topic

730.
Steinhäusel, Alan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Hraní počítačových her a rizikové chování v adolescenci | Theses on a related topic

731.
Stejskalová, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Rodičovské přijetí a prožívání osamělosti u adolescentů | Theses on a related topic

732.
Stejskalová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Nízkoprahové kluby jako prostředek prevence problémů v chování | Theses on a related topic

733.
Stejskalová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Nízkoprahové kluby jako prostředek prevence problémů v chování | Theses on a related topic

734.
Stellarová, Apolena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Tuky taky - intervenční projekt | Theses on a related topic

735.
Strádalová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Předprofesní příprava romských žáků | Theses on a related topic

736.
Stránský, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology (4-years) / Romance Literatures
Dissertation defense: Narace v detektivních románech Georgese Simenona a Léa Maleta | Theses on a related topic

737.
Strušková, Klára
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů

738.
Středová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sociální inteligence, sociální kompetence, sociální dovednosti a komunikace u lidí s různými formami disociálního chování v societách adolescentů | Theses on a related topic

739.
Sudová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Hodnocení vlastního chování v sociálních situacích u adolescentů | Theses on a related topic

740.
Sumová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defense: Hodnoty dnešní společnosti, kritika vs. pozitivní pohled, autorita vs. realita | Theses on a related topic

741.
Svačina, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Mathematics / Algebra and Discrete Mathematics, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Zákony reciprocity | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zákony reciprocity | Theses on a related topic

742.
Svídová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Typologie ženských postav v arabeskách Svatopluka Čecha a Františka Heritese | Theses on a related topic

743.
Svobodová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Sociální síť jako nové prostředí v průběhu socializace adolescentů | Theses on a related topic

744.
Svobodová, Ilona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kvalita života adolescentů | Theses on a related topic

745.
Svobodová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Motivace volby povolání žáků 9. tříd základních škol | Theses on a related topic

746.
Svobodová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Female Body in Selected Novels by Margaret Atwood | Theses on a related topic

747.
Svobodová, Ludmila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Postava ženy v Trapných povídkách Karla Čapka | Theses on a related topic

748.
Svozilová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi percipovaným způsobem výchovy v rodině a některými osobnostními charakteristikami adolescentů | Theses on a related topic

749.
Sychra, Ondřej
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Regeneration and Nutrition in Sport)
Bachelor's thesis defense: Postoje žáků středních škol ke sportovně pohybovým aktivitám | Theses on a related topic

750.
Sýkorová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Social Psychology
Dissertation defense: Volnočasové aktivity: Sociální a vývojové aspekty u adolescentů | Theses on a related topic