Theses on a related topic (having the same keywords):

statni zastupitelstvi, policie cr, evidence trestniho rizeni, elektronicky spis, uspory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Maniš, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Elektronický trestní spis | Theses on a related topic Display description

2.
Almásyová, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Rozpočtová gramotnost | Theses on a related topic

3.
Aulický, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Bezpečnostní správa České republiky se zaměřením na aktuální problematiku zpravodajských služeb | Theses on a related topic

4.
Bayer, Šimon
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení státního zástupce v civilním soudním řízení | Theses on a related topic

5.
Bednářová, Eva maiden name: Opltová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Postavení a úkoly Obecní policie v systému veřejné správy ČR v komparaci s postavením a úkoly Policie ČR | Theses on a related topic

6.
Blahetek, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Domácí násilí v pocitech agresora | Theses on a related topic

7.
Bouzková, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smysl a význam účasti státního zastupitelství v civilním procesu | Theses on a related topic

8.
Brázdil, Petr
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Důvody a motivace nastupujících k ozbrojeným složkám | Theses on a related topic

9.
Břicháček, Jiří Christian
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Aspekty bankovního tajemství a jeho prolomení pro účely trestního řízení | Theses on a related topic

10.
Celý, Radek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Komparace řešení konfliktních situací před nástupem na základní policejní výcvik a po jeho ukončení | Theses on a related topic

11.
Císařová, Pavla maiden name: Votoupalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Policie ČR a akutní krizová intervence poskytovaná obětem trestných činů a mimořádných událostí | Theses on a related topic

12.
Crha, Lumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Criminal Law
Dissertation defense: Dozor státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, zabezpečovací detence a ochranná nebo ústavní výchova. | Theses on a related topic

13.
Čermáková, Gabriela
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Úroveň fyzické zdatnosti středoškolské mládeže ve vybraných krajích ČR vzhledem k přijímacím testům u policie | Theses on a related topic

14.
Čurda, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Metody odhalování závažné drogové trestné činnosti v ČR z hlediska policejní praxe | Theses on a related topic

15.
Dávid, Radovan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Účast státního zastupitelství v civilním řízení | Theses on a related topic

16.
Dvořáček, Zdeněk
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Implementace lanových technik pro potřeby práce policie a vojska ČR | Theses on a related topic

17.
Dvořák, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Oprávněné použití zbraně a jeho vztah k nutné obraně | Theses on a related topic

18.
Dvořáková, Alena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Právo a právní řád jako podmínka a limita ekonomické aktivity a výkonnosti (institucionální analýza české ekonomiky) | Theses on a related topic

19.
Dvořáková, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Specifické okolnosti fúzí a akvizicí | Theses on a related topic

20.
Fichtner, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Organizace a působnost německé a české veřejné žaloby | Theses on a related topic

21.
Foltynová, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obecní policie, její charakteristika a místo v systému veřejné správy v ČR | Theses on a related topic

22.
Geryk, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj veřejné žaloby | Theses on a related topic

23.
Haloda, Antonín
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Organizace a řízení státního zastupitelství

24.
Hanus, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty provozu vozidel na pozemních komunikacích | Theses on a related topic

25.
Hanusek, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Státní zástupce a výkon právnické profese (aktuální právní souvislosti, psychologické aspekty) | Theses on a related topic

26.
Havlíková, Helena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj veřejné žaloby | Theses on a related topic

27.
Hron, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defense: Problematika domácího násilí | Theses on a related topic

28.
Hrozek, Miroslav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Politizace odposlechů v ČR | Theses on a related topic

29.
Hubaczková, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní řízení v první ČSR | Theses on a related topic

30.
Husseini, Faisal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Mechanismy ochrany práv osob ve výkonu trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

31.
Chaloupka, Daniel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: "Sekty a nová náboženství v ČR. Informovanost příslušníků Policie ČR o problematice sekt a nových náboženských směrů". | Theses on a related topic

32.
Chamráthová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Překryv působnosti veřejného ochránce práv a státního zastupitelství v oblasti kontroly detenčních zařízení | Theses on a related topic

33.
Jagrová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Integrace národnostních menšin do Policie České republiky | Theses on a related topic

34.
Jakubíková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Postavenie štátneho zástupcu v prípravnom konaní z hľadiska základných zásad trestného konania
Advanced Master's thesis defense: Postavenie štátneho zástupcu v prípravnom konaní z hľadiska základných zásad trestného konania | Theses on a related topic

35.
Jandová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Policie ČR, její charakteristika a míto v systému bezpečnostní správy státu | Theses on a related topic

36.
Janypka, Nikodém
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Identita policejní organizace | Theses on a related topic

37.
Jedlička, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Policie ČR a její charakteristika | Theses on a related topic

38.
Jílovec, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Criminal Law
Dissertation defense: Postavení státního zástupce v trestním řízení | Theses on a related topic

39.
Klusová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Proměny mediálního obrazu Policie ČR v Mladé frontě DNES a Právu | Theses on a related topic

40.
Knězek, Bohdan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ekonomické aspekty rozhodovací činnosti Ústavního soudu ČR | Theses on a related topic

41.
Kokeš, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Policie ČR, její charakteristika a místo v systému bezpečnostní správy státu | Theses on a related topic

42.
Kopecký, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: eJustice | Theses on a related topic

43.
Kostík, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Určovací žaloby | Theses on a related topic

44.
Kostlivý, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reklamní zařízení umisťovaná a provozovaná v blízkosti pozemních komunikací | Theses on a related topic

45.
Košťál, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Policie ČR, její charakteristika a místo v systému bezpečnostní správy státu | Theses on a related topic

46.
Kotala, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Institut vykázání v českém právním řádu | Theses on a related topic

47.
Kroulík, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní postavení Policie ČR a obecní policie | Theses on a related topic

48.
Krupp, David
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Domáci násili v mezigeneračním kontextu | Theses on a related topic

49.
Křivánek, Rostislav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Analýza úrovně fyzické kondice středoškolské mládeže vzhledem k přijímacím testům Policie České republiky | Theses on a related topic

50.
Kříž, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dozorová oprávnění státního zástupce v přípravném řízení | Theses on a related topic