Theses on a related topic (having the same keywords):

dyskalkulie, sekundarni priznaky, dyslexie, dysgrafie, rodinne prostredi, skolni prostredi, dyspinxie, dysortografie, dysmuzie, vyukove obtize., reedukace, primarni priznaky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

351.
Němcová, Daniela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Identifikace intelektového nadání v souvislosti s dyslexií z pohledu učitelů | Theses on a related topic Display description

352.
Neveselá, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Reedukace specifických poruch učení tvůrčí činností | Theses on a related topic

353.
Nohejlová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Význam včasného screeningu pro reedukaci sluchu a řeči u dětí s kochleárním implantátem | Theses on a related topic

354.
Novák, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Rodinné klima mladistvých pachatelů | Theses on a related topic

355.
Novák, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Možnost spolupráce Probační a mediační služby ČR s rodinou mladistvého pachatele – možnosti a perspektivy | Theses on a related topic

356.
Novotná, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Metaphors in education | Theses on a related topic

357.
Olšánová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Projektová výuka v českém jazyce u žáků se specifickými poruchami učení a chování na Základní škole praktické | Theses on a related topic

358.
Osičková, Barbora maiden name: Klvačová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defence: Vliv rodinného prostředí na rozvoj řeči dítěte předškolního věku | Theses on a related topic

359.
Osičková, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: ChromaGen filtry a jejich využití při dyslexii | Theses on a related topic

360.
Ostrezi, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Výskyt narušené komunikační schopnosti u dětí se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

361.
Ottová, Vilma
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Využití metod reedukace dyskalkulie při nápravě matematických obtíží

362.
Oulehlová, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Metoda EEG Biofeedback a její využití ve speciální pedagogice | Theses on a related topic

363.
Páchová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Teaching English to Dyslexic Students | Theses on a related topic

364.
Pařilová, Tereza
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Computer Systems and Technologies
Dissertation defence: DysTexia: An Assistive System for People with Dyslexia | Theses on a related topic

365.
Pavlíčková, Lenka maiden name: Široká
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defence: Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice | Theses on a related topic

366.
Pavlišová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Syndrom CAN a školní neúspěšnost | Theses on a related topic

367.
Pavlišová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Faktory školního prostředí ovlivňující správné držení těla dětí - případová studie 4. ročníku ZŠ | Theses on a related topic

368.
Pažourek, František
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Výuka čtení žáků s dyslexií ve 2. a 3. ročníku základních škol v hlavním vzdělávacím proudu | Theses on a related topic

369.
Pecinová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Vliv rodinného prostředí na trávení volného času | Theses on a related topic

370.
Pekáčová, Kateřina maiden name: Ševčíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Výuka matematiky žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

371.
Peřinková, Vladislava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Žák s poruchou chování na základní škole | Theses on a related topic

372.
Peterková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defence: The reasons for language anxiety when speaking English in public | Theses on a related topic

373.
Petrová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Využití interaktivní tabule při reedukaci specifických poruch učení na základní škole | Theses on a related topic

374.
Petrová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Výpočetní technika ve výuce dětí se SPU na základních školách. | Theses on a related topic

375.
Petruchová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Trestní odpovědnost mladistvých, příčiny kriminality mladistvých | Theses on a related topic

376.
Petříčková, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Patologické jevy u nezletilých matek ve výchovném ústavu | Theses on a related topic

377.
Pistrichová, Vladimíra maiden name: Dvořáková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Faktory vedoucí k drogové závislosti | Theses on a related topic

378.
Pištělák, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Vzdělávací proces ve VÚ a SVP HELP Střílky, příčiny neúspěchu dětí ve vzdělávacím procesu | Theses on a related topic

379.
Plašková, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defence: Intropunitivní zaměření osobnosti studenta střední školy | Theses on a related topic

380.
Plešingerová, Dana maiden name: Zacharníková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Hodnocení větného porozumění v rámci komplexní diagnostiky dyslexie | Theses on a related topic

381.
Plevová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv prostředí na postoje a role při školním šikanování | Theses on a related topic

382.
Podhrázská, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Způsoby a metody kompenzace zrakového postižení v období předškolního a školního věku | Theses on a related topic

383.
Podzimková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Projevy dyslexie u žáků na prvním stupni základní školy | Theses on a related topic

384.
Pokorná, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vstupní diagnostika pedagoga jako východisko pro reedukaci specifických poruch učení žáků na základní škole | Theses on a related topic

385.
Polachová, Karolína maiden name: Gálová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defence: Faktory školního prostředí ovlivňující držení těla dětí předškolního věku v České republice a Velké Británii | Theses on a related topic

386.
Poláková, Daniela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Domácí příprava do školy u žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

387.
Polická, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Integrace žáka se specifickou poruchou chování | Theses on a related topic

388.
Popelková, Marcela maiden name: Girglová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Učitel,vzdělávající žáky se specifickými poruchami učení na střední škole a jeho práce v praktickém výcviku | Theses on a related topic

389.
Portešová, Šárka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defence: Rozumově nadané děti s dyslexií | Theses on a related topic

390.
Pospíšilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Možnosti optimalizace komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

391.
Potůčková, Stanislava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Výkon trestu mladistvých | Theses on a related topic

392.
Pouzarová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Proces vytváření arteterapeutického a artefiletického programu v kontextu péče o ohrožené děti v diagnostickém ústavu | Theses on a related topic

393.
Pouzarová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Arteterapeutický program v rámci intervence v diagnostickém ústavu | Theses on a related topic

394.
Prieto Cruz, Carin Alexa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defence: Konzumace návykových látek u dětí: Diagnostika rizikových faktorů vedoucích ke konzumaci návykových látek u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic
Dissertation defence: Identifikace úrovně zneužívání návykových látek v dětských prostředích a jejich vliv na vytvoření rizikových faktorů vzhledem k budoucí konzumaci u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

395.
Procházková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Specifické poruchy učení žáků základní školy a profesionální orientace | Theses on a related topic

396.
Procházková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defence: Komunikační kompetence dětí těsně po nástupu do MŠ | Theses on a related topic

397.
Procházková, Lucie maiden name: Pavlová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Students with Dyslexia and ELT | Theses on a related topic

398.
Procházková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Proces čtení u žáků se specifckými poruchami učení na I. stupni základní školy | Theses on a related topic

399.
Procházková, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Problémy žáků s dyskalkulií při přechodu na 2. stupeň základní školy | Theses on a related topic

400.
Prokopová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Užívání návykových látek žáky 2. stupně ZŠ z hlediska vlivu rodinného prostředí a preventivních programů | Theses on a related topic