Theses on a related topic (having the same keywords):

lidovy odev, soubory, kozacko, odborna literatura, hranice, boundaries, regionalni badatele, etnograficky region, regionalization

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Blahová, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Lékaři – homeopaté: vyjednávání vztahu mezi biomedicínou a homeopatií | Theses on a related topic Display description

2.
Doubravová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Začlenění jedinců do života po návratu z ústavní péče | Theses on a related topic

3.
Lebrová, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Postoj sociálních pracovníků, psychologů a klientů se schizofrenií ke vztahu pomáhajícího pracovníka a klienta se schizofrenií a k hranicím v tomto vztahu | Theses on a related topic

4.
Rábková, Daniela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Kulturní analýza vybrané polyamorní komunity zaměřená na konstrukci a význam pravidel v jednotlivých partnerských vztazích | Theses on a related topic

5.
Sedláčková Krištoforyová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Život v české společnosti očima českých muslimek | Theses on a related topic

6.
Skřivanová, Marie maiden name: Zagorová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Sociální aspekty digitálních knihoven | Theses on a related topic

7.
Wazi, Marija maiden name: Nobilisová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem při využití case managementu v drogové problematice | Theses on a related topic

8.
Adamcová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Czech Language and Literature for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Tradiční lidová kultura a folklor v obci Suchá Loz | Theses on a related topic

9.
Bartová, Kristína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Master's thesis defence: L'isolement dans l'oeuvre romanesque de Julien Gracq | Theses on a related topic

10.
Beránková, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Řecko a problematika nelegální migrace v letech 2000 - 2014 | Theses on a related topic

11.
Bičanová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology (4-years) / Indo-European Comparative Linguistics
Dissertation defense: Sandhi jako jev fonologický | Theses on a related topic

12.
Bošiaková, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Využití multimédií ve vyučování na středních školách | Theses on a related topic

13.
Brhlíková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Slova bez hranic - Slam poetry v americkém a českém kontextu | Theses on a related topic

14.
Brožovičová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology, Museology
Master's thesis defence: Sociální a kulturní kontext lidového oděvu. Na příkladu posledních nositelek lidového oděvu na Strážnicku | Theses on a related topic

15.
Brožovičová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Ethnology
Dissertation defense: Žena v tradiční kultuře. Sociokulturní sondáž přenosu tradice lidového oděvu v genderové linii. | Theses on a related topic

16.
Carbol, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kontradiktornost v rozhodovací praxi vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR v oblasti směnečné | Theses on a related topic

17.
Csibová, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Regionální prvky ve výuce na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

18.
Cymorek, Vlastimil
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Polská identita na území Těšínského Slezska | Theses on a related topic

19.
Čermáková, Zuzana maiden name: Nováková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Master's thesis defence: Lidová architektura jako identifikační znak etnografické rajonizace na příkladu Blat a Kozácka | Theses on a related topic

20.
Černohous, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Ozbrojené konflikty po skončení studené války ve východní Africe | Theses on a related topic

21.
Černohous, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Advanced Master's thesis defense: Trendy ozbrojených konfliktů a bezpečnostních vztahů ve východní Africe | Theses on a related topic

22.
Čížková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Itálie jako decentralizovaný stát. Analýza kompetencí italských regionů | Theses on a related topic

23.
Dragonová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Où situer la frontière entre la réalité et la fiction? Le cas de Jérôme Lindon, Ravel et Courir de Jean Echenoz | Theses on a related topic

24.
Drbušek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Mezoregionální úroveň sídelního systému ČR | Theses on a related topic

25.
Ďuriš, Ján
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Terapeutický potenciál tělesných symptomů. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Innerwork v Procesorientovanej psychológii a psychoterapii (Kritická prehľadová a komparatívna analýza) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Innerwork v Procesorientovanej psychológii a psychoterapii (Kritická prehľadová a komparatívna analýza) | Theses on a related topic

26.
Gilbertová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology, Museology
Master's thesis defence: Vývoj lidového oděvu na základě působení folklorních souborů. Na příkladu pěti folklorních souborů z Brna | Theses on a related topic

27.
Gočalová, Zdenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Master's thesis defence: Beskydské divadlo v Novém Jičíně (1942 - 1963) | Theses on a related topic

28.
Habčák, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defense: Poľsko-slovenský pohraničný konflikt pohľadom vybraných tlačených médií (1920-1938-1939) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Poľsko-slovenský pohraničný konflikt pohľadom vybraných tlačených médií (1920 - 1938 - 1939) | Theses on a related topic

29.
Hartmanová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Hranice ve vztahu mezi pomáhajícími pracovníky a klienty v sociálních službách pro seniory | Theses on a related topic

30.
Holemá, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Frekvence memoárové literatury v letech 2004-2006 | Theses on a related topic

31.
Holemá, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Frekvence memoárové literatury v letech 2004-2006 | Theses on a related topic

32.
Hrabala, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Komparativní analýza česko-polského a česko-rakouského pohraničí | Theses on a related topic

33.
Hrabálek, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: International Territorial Studies (4-years) / European Studies
Dissertation defense: Ochrana hranic EU a role agentury FRONTEX v ní | Theses on a related topic

34.
Hrbáčová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Ethnology
Dissertation defense: Tradiční tkalcovství na Horňácku. Historicko-sociální a technologické kontexty | Theses on a related topic

35.
Hudec, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Geoinformatics and Regional Development
Bachelor's thesis defense: Regionální identita a změna krajských hranic | Theses on a related topic

36.
Chlubná, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Vládní dluh a ekonomický růst | Theses on a related topic

37.
Chramosilová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Beyond the Suicidal Despair: An Analysis of Sarah Kane's 4.48 Psychosis | Theses on a related topic

38.
Ilčík, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Applied Geography and Geoinformatics (combination/specialization: Geoinformatics and Regional Development)
Bachelor's thesis defense: Vnímání hranic národopisné podoblasti Podluží | Theses on a related topic

39.
Janíková, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies under way
Programme/field: Specialization in Education / Czech Language and Literature for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Folklorní tradice 20. století obce Březová | Theses on a related topic

40.
Jeřábková, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defense: Regionální identita obyvatel obcí Dolní Újezd, Osek nad Bečvou a Veselíčko | Theses on a related topic

41.
Job, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: (I)migrace: mezi svobodou a suverenitou | Theses on a related topic
Master's thesis defence: (I)migrace: mezi svobodou a suverenitou | Theses on a related topic

42.
Kadlec, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Regiony dojížďky vysokých škol v ČR | Theses on a related topic

43.
Kalianková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Přeshraniční aktivity v česko-polském pohraničí | Theses on a related topic

44.
Kašpar, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Analýza potenciálu přeshraničních integrovaných zón | Theses on a related topic

45.
Kazdová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography and Cartography with a view to Education, History
Bachelor's thesis defense: Etnografická charakteristika regionu a její využití ve výuce zeměpisu | Theses on a related topic

46.
Kiglerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Hranice vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem se schizofrenií | Theses on a related topic

47.
Kovárníková, Anna Marie maiden name: Rybnikářová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defense: Lidová kultura v Hluku a její nositelé | Theses on a related topic

48.
Kubíková, Radka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Interiérová výzdoba kostela sv. Jana Křtitele v Hranicích | Theses on a related topic

49.
Kuminková, Eva maiden name: Románková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Ethnology
Dissertation defense: Proměny tradiční lidové kultury v souvislostech snah o její ochranu a revitalizaci (na příkladu lidového oděvu a tance na Valašsku) | Theses on a related topic

50.
Kuminková, Eva maiden name: Románková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Advanced Master's thesis defense: Proměny tradiční lidové kultury v souvislostech snah o její ochranu a revitalizaci (na příkladu lidového oděvu a tance na Valašsku) (teze disertační práce) | Theses on a related topic