Theses on a related topic (having the same keywords):

language, internet, news, titulky, headlines, jazyk, zpravodajstvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1051.
Šmejkal, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Úvod do problematiky Competitive Intelligence s přihlédnutím k situaci v České republice | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Úvod do problematiky Competitive Intelligence s přihlédnutím k situaci v České republice | Theses on a related topic Display description

1052.
Šmída, Roman
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Strategie malého a středního podniku v oblasti e-businessu | Theses on a related topic

1053.
Šmilauer, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv struktury a intenzity aktivity na sociální síti Facebook na sociální vztahy mladých dospělých | Theses on a related topic

1054.
Šolcová, Hedvika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Internet v každodenním životě českých jazzmanů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Internet v komunikaci českých jazzmanů | Theses on a related topic

1055.
Šoltysová, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Master's thesis defence: Lernhilfe Internet zur Erweiterung des deutschen Wortschatzes | Theses on a related topic

1056.
Šoltysová, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Lernhilfe Internet zur Erweiterung des deutschen Wortschatzes | Theses on a related topic

1057.
Šomanová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Teaching teenagers speaking: Developing communicative skills | Theses on a related topic

1058.
Šonková, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: American-Israeli Counter-Terrorism Cooperation under the Administrations of George W. Bush and Barack Obama | Theses on a related topic

1059.
Šoukalová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Síťová neutralita perspektivou informační etiky | Theses on a related topic

1060.
Šrámek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty elektronického obchodování

1061.
Šrubař, Luděk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty on-line vysílání | Theses on a related topic

1062.
Štanclová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Senioři a digitální technologie | Theses on a related topic

1063.
Šťastná, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Informační systém družic pro výzkum přírodních zdrojů Země

1064.
Šťastná, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Emoční rizika on-line komunikace | Theses on a related topic

1065.
Štěpáník, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zpravodajské služby a jejich úloha v boji proti organizovanému zločinu a terorismu | Theses on a related topic

1066.
Štěpánková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Mediální preference u žáků na 2.stupni základní školy | Theses on a related topic

1067.
Štěpánová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Computergestützter Deutschunterricht, Autonomes Lernen | Theses on a related topic

1068.
Štěrbová, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / German Language and Literature, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defense: Gramatické prohřešky vznikající při překladech německých žurnalistických textů do češtiny | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Gramatické prohřešky vznikající při překladech německých žurnalistických textů do češtiny (s přihlédnutím k editaci textů) | Theses on a related topic

1069.
Štěrbová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Internet jako zdroj informací online novinářů: případová studie | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Internet jako zdroj informací online novinářů: případová studie | Theses on a related topic

1070.
Štibrányiová, Marína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Volnočasové aktivity pro děti se sluchovým postižením | Theses on a related topic

1071.
Štrof, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální tendence v české judikatuře a literatuře z práva proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

1072.
Šubrt, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Das österreichische Deutsch | Theses on a related topic

1073.
Šubrt, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Master's thesis defence: Wiener Dialekt | Theses on a related topic

1074.
Šulc, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychoterapie on line: analýza dostupných možností | Theses on a related topic

1075.
Šurmanová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Normativní systémy diskusních serverů | Theses on a related topic

1076.
Šusta, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Obsah webu muzea a jeho použitelnost a přístupnost | Theses on a related topic

1077.
Šutová, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Business Informatics
Bachelor's thesis defense: Účinnost a účelnost online marketingové komunikace | Theses on a related topic

1078.
Švábová, Zuzana maiden name: Tománková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Zpravodajské žánry a prvky persuase | Theses on a related topic

1079.
Švancara, Radim
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Jazyk reklamy | Theses on a related topic

1080.
Švanda, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Designing tasks for interactive whiteboards | Theses on a related topic

1081.
Švanda, Matúš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané otázky působnosti práva na internetu | Theses on a related topic

1082.
Švandová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
Master's thesis defence: Texty bez papíru: české literární blogy | Theses on a related topic

1083.
Švandová, Veronika maiden name: Mrázová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Názvosloví anorganické chemie (soubor testových položek) | Theses on a related topic

1084.
Švástová, Pavlína maiden name: Fialová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Rizikové jevy při komunikaci na internetu a jejich výuka z pohledu učitele. | Theses on a related topic

1085.
Švéda, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Parody on the Internet - Comparison of Czech and Polish Regulation | Theses on a related topic

1086.
Švédová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Dental Hygienist
Bachelor's thesis defense: Glosodynie a stomatodynie | Theses on a related topic

1087.
Švrčková, Naděžda
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující internetové bezpečnostní dovednosti českých dětí (Analýza dat výzkumu EU Kids Online II) | Theses on a related topic

1088.
Táborská, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj komunikačních schopnost dětí předškolního věku | Theses on a related topic

1089.
Táboříková, Linda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Translation and Interpreting / Russian-language Translation
Master's thesis defence: Komentovaný překlad titulků k dokumentárnímu filmu "Veduščij (Parfjonov o Poznere)" | Theses on a related topic

1090.
Teplá, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Případová studie tak zvaných satirických náboženství | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Případová studie tak zvaných satirických náboženství | Theses on a related topic

1091.
Teplanová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Srovnání textu Hrabalovy novely Ostře sledované vlaky a scénáře filmu | Theses on a related topic

1092.
Terlová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Vybrané psychologické aspekty netolismu | Theses on a related topic

1093.
Teuvažukova, Saida
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
Bachelor's thesis defense: Russkaja internet-reklama i PR v sfere turizma | Theses on a related topic

1094.
Thirkettle, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: The Media and the British Royal Family | Theses on a related topic

1095.
Thurzo, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty monitorování přenášených dat a kontroly přístupu v prostředí Internetu | Theses on a related topic

1096.
Tietz, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Určení mezinárodní příslušnosti soudů ve sporech vyplývajících z porušení práva duševního vlastnictví online | Theses on a related topic

1097.
Tichá, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Kyberšikana a její prevence v 9.ročníku na základní škole | Theses on a related topic

1098.
Tichá, Marta maiden name: Taiblová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Využití informačních technologií ve vyučování ekonomických předmětů | Theses on a related topic

1099.
Tichý, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychologické působení bez osobního kontaktu (telefon, tisk, rozhlas, TV, internet, "on-line testování") | Theses on a related topic

1100.
Tkaczyk, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Sociology (4-years) / Sociology
Dissertation defense: "Na hranicích musí panovat zákon a pořádek": Analýza budování mediální agendy a mediální reprezentace tzv. migrační krize v denících Právo a MF Dnes | Theses on a related topic