Theses on a related topic (having the same keywords):

pegmatite, diopside, electron microprobe, czech massif, rodingit, anortit, kontaminace, celohorninove chemicke analyzy, izotopove analyzy, contamination, leukotonalit, fluidni inkluze, cesky masiv leucotonalite, serpentinit, elektronova mikrosonda, quartzsyenite, isotope analyzes, stare mesto crystalline unit, pegmatit, grossular, diopsid, serpentinite, la-icp-ms, staromestske krystalinikum, whole-rock chemical analyzes, fluid inclusions, kvarcsyenit, rodingite, anorthite

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Tarčová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Rodingity v serpentinitech staroměstského krystalinika u Rudy nad Moravou | Theses on a related topic Display description

2.
Skřápková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogie minerálů skupiny turmalínu v Li-pegmatitu Lhenice | Theses on a related topic

3.
Čermák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Minerální asociace pegmatitu z Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Minerální asociace pegmatitu z Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem | Theses on a related topic

4.
Kokavcová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Petrograficko-mineralogická charakteristika pegmatitu s turmalínom v skarne z lomu v Mirošove pri Novom Meste na Morave | Theses on a related topic

5.
Pořádek, Přemysl
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium fluidních inkluzí v křišťálech na nejvýznamnějších lokalitách ve středních Čechách | Theses on a related topic

6.
Cifra, Miloslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium granátů z anatektických pegmatitů Českomoravské vrchoviny, Česká republika | Theses on a related topic

7.
Malíková, Radana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium chemického složení kostní tkáně užitím LA-ICP-MS a elektronové mikrosondy | Theses on a related topic

8.
Mozola, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Chemická variabilita brookitu v pegmatitu z Bobrůvky, strážecké moldanubikum, Česká republika | Theses on a related topic

9.
Pecháčková, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Chemické složení magmatického a hydrotermálního turmalínu v horninách z Tseelského teránu, JZ Mongolsko | Theses on a related topic

10.
Bánovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Studium dynamiky změn ve složení důlních vod zatopeného uranového ložiska Olší-Drahonín | Theses on a related topic

11.
Bára, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Návrh rekultivace v místě likvidované těžební sondy | Theses on a related topic

12.
Bartoň, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky na lokalitě DKV Břeclav | Theses on a related topic

13.
Bečka, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Zhodnocení horninových materiálů vhodných pro odstínění zdrojů radioaktivního záření a pro nízkopozaďová radiační pracoviště | Theses on a related topic

14.
Benedová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Surovinová základna kamenných přeslenů ve střední Evropě | Theses on a related topic

15.
Bošková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Interakce ferrátů s rozpuštěným arzenem | Theses on a related topic

16.
Brulík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Development of Analytical Methods for Study of Azaarenes and Azaarones in Environmental Matrices | Theses on a related topic

17.
Buršíková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemická charakteristika menších toků brněnské aglomerace | Theses on a related topic

18.
Cahová, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemická charakteristika vod Křtinského údolí | Theses on a related topic

19.
Calábková, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výzkum porozity kostní tkáně fosilních savců z prostředí permafrostu (Jakutsko, Sibiř) | Theses on a related topic

20.
Camfrlová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Režim podzemních vod v areálu ZPA Nová Paka | Theses on a related topic

21.
Čapek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic

22.
Doleželová, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Odkaliště sypkých průmyslových odpadů jako specifický druh ekologických zátěží | Theses on a related topic

23.
Dostál, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Kontaminace fluvizemí a její ekotoxikologiecké důsledky | Theses on a related topic

24.
Drozdová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Parazitární onemocnění alimentárního původu | Theses on a related topic

25.
Fryšara, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium asociace fluidních inkluzí v hydrotermálním křemenu na lokalitě Velká Kraš | Theses on a related topic

26.
Fürychová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vyhodnocení funkce podzemní těsnící stěny na lokalitě Litvínov - Kopisty | Theses on a related topic

27.
Hegerová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Experimentální ověření možností snížení kontaminace dřevěných historických předmětů kovy | Theses on a related topic

28.
Hnátová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zhodnocení pegmatitového výskytu z Arnoštova údolí | Theses on a related topic

29.
Hotárková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Verifikace analýz starobylé DNA detekcí humánní DNA ve zvířecích kostech | Theses on a related topic

30.
Hreus, Sebastián
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Složení minerálů ze skupiny cordieritu z vybraných lokalit granitických pegmatitů moldanubika | Theses on a related topic

31.
Jakubová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika uranové anomalie v jižní části boskovické brázdy | Theses on a related topic

32.
Jaroš, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Korelace U a Zr v hlubších patrech dolu Rožná | Theses on a related topic

33.
Jeřela, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Srovnávací studium rutilů různé geneze | Theses on a related topic

34.
Johnová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Kontaminace nivních půd a její důsledky pro půdní biologickou kvalitu | Theses on a related topic

35.
Kadlec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Kontaminace granitických pegmatitů se zaměřením na pegmatity pronikající skarnová tělesa

36.
Keclík, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Znečištění horninového prostředí a podzemní vody v okolí dolu Anna u Velkých Opatovic | Theses on a related topic

37.
Koníčková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mineralogie opálů a chalcedonů vázaných na moravské serpentinity | Theses on a related topic

38.
Kontár, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium geneticky významných znaků křišťálových křemenů z vybraných lokalit | Theses on a related topic

39.
Kotík, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Minerální asociace pegmatitů a puklin brněnského masivu v kamenolomu v Dolních Kounicích | Theses on a related topic

40.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Puklinová karbonátová mineralizace hrubšického serpentinitového tělesa | Theses on a related topic

41.
Krivá, Terézia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Přirozené zdroje toxických kovů dolního toku Jihlavy | Theses on a related topic

42.
Kubernátová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Složení Pb-bohatého turmalínu z pegmatitu Minh Tien, Vietnam | Theses on a related topic

43.
Kupská, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium dutinových pegmatitů Českomoravské vrchoviny na příkladu pegmatitu u Strážku, strážecké moldanubikum | Theses on a related topic

44.
Linart, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Křemen-sulfidická mineralizace v jižní části blanické brázdy | Theses on a related topic

45.
Lontrasová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální mineralizace u Rozdrojovic | Theses on a related topic

46.
Lontrasová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Křemenná hydrotermální mineralizace brněnského plutonu | Theses on a related topic

47.
Macek, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Geology
Advanced Master's thesis defense: Studium chemismu pozdních turmalínů z granitických pegmatitů a jejich vztah ke složení okolních hornin
Advanced Master's thesis defense: Studium chemismu pozdních turmalínů z granitických pegmatitů a jejich vztah ke složení okolních hornin | Theses on a related topic

48.
Malý, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogické ,a petrografické studium tělesa masivního křemene z Velké Kraše u Vidnavy | Theses on a related topic

49.
Mandovec, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Kontaminace granitických pegmatitů | Theses on a related topic

50.
Marková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Porovnání vegetačního pokryvu Mohelenské hadcové stepi a rokytenských slepenců s ohledem na geologické podloží | Theses on a related topic