Theses on a related topic (having the same keywords):

casna pristrojova meteorologicka pozorovani, phenological observations, homogenisation, climatic fluctuation, statisticka analyza, klimaticke extremy, ceske zeme, historicka fenologie, ceska vlastenecko-hospodarska spolecnost, homogenizace, statistic analysis, climatic extremes, kolisani klimatu, bohemian patriotic-economic society, early instrumental meteorological observations, czech lands

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Řezníčková, Ladislava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Physical Geography
Dissertation defense: Analýza vizuálních denních záznamů počasí a časných přístrojových meteorologických měření v českých zemích | Theses on a related topic Display description

2.
Dufková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology (4-years) / Indo-European Comparative Linguistics
Dissertation defense: Dendronyma v sídelních jménech českých zemí | Theses on a related topic

3.
Havlasová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ordál vodou jako iracionální důkazní prostředek | Theses on a related topic

4.
Hroudová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vlastenectví a jeho vliv na ochranu přírody v okrašlovacích spolcích na začátku 20. století | Theses on a related topic

5.
Jelínek, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Praxe mimořádného lidového soudnictví v komparativním pohledu | Theses on a related topic

6.
Kašparová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology (4-years) / Romance Literatures
Dissertation defense: Španělský renesanční rytířský román a jeho recepce ve středoevropském světě raného novověku | Theses on a related topic

7.
Kulhánek, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography and Cartography with a view to Education, History
Bachelor's thesis defense: Čeští jezuitští misionáři v Jižní Americe v 17. a 18. století | Theses on a related topic

8.
Kusák, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Role františkánů-observantů při rekatolizaci českých zemí | Theses on a related topic

9.
Marek, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Advanced Master's thesis defense: Využití konceptu percepčního regionu při výzkumu institucionalizace a deinstitucionalizace regionů na příkladu (ne)existence českých zemí | Theses on a related topic

10.
Mikláš, Ondrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Koncepční hydrogeologické hodnocení lokalit pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v ČR | Theses on a related topic

11.
Mlček, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Historické nálety sarančat ve střední Evropě jako indikátor klimatických podmínek | Theses on a related topic

12.
Nečas, Zdeněk
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Kulturní význam českých zemí v období baroka se zvláštním zřetelem na hudbu

13.
Pupalová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Renaissance theatre in England and its comparison with the theatre in the Czech Lands in the Renaissance period | Theses on a related topic

14.
Svobodová, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / History, Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Počátky premonstrátů v Čechách a na Moravě v kontextu církevní reformy 12. století | Theses on a related topic

15.
Šitka, Josef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Základní rysy variability klimatu střední Evropy od r. 1500 simulované vybranými klimatickými modely | Theses on a related topic

16.
Turek, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defense: Šlechtické pečeti v Českých zemích 1253-1278 | Theses on a related topic

17.
Veselá, Irena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Dissertation defense: Císařský styl v hudebně-dramatických dílech provedených za pobytu císaře Karla VI. v českých zemích roku 1723 | Theses on a related topic

18.
Bábíček, Miroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Katolická církev v Československu v letech 1945-1953 se zaměřením na obce Milotice a Vacenovice | Theses on a related topic

19.
Balcárková, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Raně středověké osídlení na lokalitě Olomouc - Slavonín - "Horní Lán" | Theses on a related topic

20.
Bártová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Účinnost komunikace z hlediska posilování oddanosti pracovníků cílům | Theses on a related topic

21.
Brejl, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Dopad reformních let 2004 - 2008 na české domácnosti - analýza dat z šetření EU-SILC | Theses on a related topic

22.
Brhelová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Základní statistická analýza čarodějnických procesů v Čechách a na Moravě | Theses on a related topic

23.
Čebiš, Radim
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Statistická analýza pro hledání chyb v programech | Theses on a related topic

24.
Daniel, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Regional Geography and Regional Planning
Dissertation defense: Proměny organizace prostoru českých zemí: reflexe historického vývoje v období 1945 až 1949 | Theses on a related topic

25.
Doleželová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Physical Geography
Dissertation defense: Srážkové poměry města Brna | Theses on a related topic

26.
Faltýsková, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Malířství německé renesance v českých sbírkách | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Malířství německé renesance v českých sbírkách | Theses on a related topic

27.
Galambošová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Sociology
Bachelor's thesis defense: Obsahová diverzita nebo programový souběh? Strukturální analýza programových schémat vybraných hlavních programů televizních stanic veřejné služby působícíh v EU | Theses on a related topic

28.
Gašpar, Adam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Lužická kultúra na moravsko-slovenskom pomedzí | Theses on a related topic

29.
Grman, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Průběh silové křivky stisku lidské ruky ve vztahu k somatickým charakteristikám | Theses on a related topic

30.
Hodovská, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Věk odstavu u člověka: přehled | Theses on a related topic

31.
Holubová Šmejkalová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Klimatické řady denních hodnot množství srážek a množství oblačnosti v Brně 1848-2005 | Theses on a related topic

32.
Chalupová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography, Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Katolická církev v českých zemích v letech 1945-1948. Brněnská diecéze – církevní školství a činnost církve pro mládež | Theses on a related topic

33.
Ježková, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Vývoj rodičovských genomů u mladých rostlinných allotetraploidů | Theses on a related topic

34.
Klech, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Komparace drogové scény u vybraného vzorku vysokoškolských studentů v České republice a ve Slovinsku | Theses on a related topic

35.
Kleiner, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Kybernetická bezpečnost koncových uživatelů v ČR a jejich ochota se zabezpečit | Theses on a related topic

36.
Klíč, Zbyněk
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Volební podpora českých politických stran od roku 1992 | Theses on a related topic

37.
Kolísková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Kult svatého Václava ve 20. století | Theses on a related topic

38.
Košnarová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Česká společnost a národnostní menšiny v letech 1918-2009 | Theses on a related topic

39.
Kubešová, Soňa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: Vzájemný vztah dějin biologie a ochrany přírody v českých a německých zemích v 18. a 19. století | Theses on a related topic

40.
Kučerová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Musical Theory and Pedagogy
Dissertation defense: Klavírní metodika v českých zemích na přelomu 19. a 20. století | Theses on a related topic

41.
Kunc, Adam
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Patologické hráčství u studentů středních škol v České republice | Theses on a related topic

42.
Kupčák, Kryštof
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Řešení problému missing values v klinických registrech | Theses on a related topic

43.
Kurz, Vítězslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics, Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Keltská kultura a její vliv na české prostředí

44.
Lahoda, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Variabilita celkového slunečního záření v Brně v letech 2011-2013 | Theses on a related topic

45.
Lindr, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics, Upper Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Testy z matematické analýzy a jejich vyhodnocování | Theses on a related topic

46.
Lorencová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Extrakce a analýzy sinicových toxinů v biotických matricích | Theses on a related topic

47.
Malinská, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium jadérkové dominance a exprese homeologních rDNA genů v alloteraploidních druzích rodu Tragopogon | Theses on a related topic

48.
Melichařík, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Studijní pobyty a výsledky na trhu práce | Theses on a related topic

49.
Mičian, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance / Finance
Master's thesis defence: Private equity in CEE | Theses on a related topic

50.
Motlová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / Baltic Languages and Literatures, English Language and Literature, English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Pohled na podíl českých zemí na křížové výpravy ve východním Pobaltí v české historiografii 19. století | Theses on a related topic