Theses on a related topic (having the same keywords):

vychova ke zdravi, curriculum, framework educational programmes, primary school system, ramcove vzdelavaci programy, health education, zakladni skolstvi, kurikulum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Runkasová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Problematika prevence onkologického onemocnění ve výchově ke zdraví | Theses on a related topic Display description

252.
Různarová, Iva maiden name: Boucníková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole | Theses on a related topic

253.
Růžička, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Terénní výuka v ŠVP Gymnázia Lanškroun | Theses on a related topic

254.
Růžička, Roman
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Přístupy k základní syntaktické terminologii a typy cvičení v učebnicích českého a německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

255.
Řiháček, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defense: Využití počítače ve vyučování | Theses on a related topic

256.
Řiháková, Miroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Příprava školního vzdělávacího programu pro obor Dámská krejčová | Theses on a related topic

257.
Říhová, Alena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Spadá základní a střední školství pod samostatnou nebo přenesenou působnost? Případová studie. | Theses on a related topic

258.
Sedláček, Radim
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Implementace multimédií a mediální výchovy do hodin estetické výchovy | Theses on a related topic

259.
Sedláčková, Markéta maiden name: Ševčíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Učivo v odborném vyučování v české a italské střední odborné škole s možností využití poznatků inženýrské pedagogiky (Komparativní studie) | Theses on a related topic

260.
Schořová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Využití počítačů a multimediálních didaktických prostředků v pedagogické praxi | Theses on a related topic

261.
Schröpferová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Programy amerických ozbrojených sil na středních školách v USA jako forma propagandy | Theses on a related topic

262.
Slaný, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Music, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Kompetence žáků druhého stupně základních škol v hudební výchově | Theses on a related topic

263.
Somogyi, Pavel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Občanská výchova v době postmoderny | Theses on a related topic

264.
Suchomelová, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Výchova ke zdraví na základních školách pohledem vyučujícího | Theses on a related topic

265.
Suchopárová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Human Alimentation)
Master's thesis defence: Nabídka a kvalita školního stravování ve školách současnosti | Theses on a related topic

266.
Súkupová, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Všeobecný směr)
Master's thesis defence: Mezipředmětové vztahy v prvoučném učení

267.
Sviráková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Finanční gramotnost a její využití pro osoby vycházející z dětského domova/ústavní péče | Theses on a related topic

268.
Svobodová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Commonwealth a jeho místo v základním školství v ČR | Theses on a related topic

269.
Svobodová, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Problematika znalosti zubní hygieny na základních školách a přístup žáků druhého stupně k zubnímu zdraví | Theses on a related topic

270.
Svobodová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Výhody věkově smíšených tříd v MŠ | Theses on a related topic

271.
Svobodová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Mapové podklady ve výuce hydrologie na středních školách | Theses on a related topic

272.
Svobodová, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Edukace žáků s výukovými obtížemi ve střední škole se zaměřením na odbornou praxi | Theses on a related topic

273.
Szusciková, Jiřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Tvorba školního vzdělávacího programu pro obor kuchař - číšník | Theses on a related topic

274.
Šašinková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Unterrichten lernen: Methoden und ihre Umsetzung in den Curricula der Lehramtsstudien an ausgewählten Universitäten in der Tschechischen Republik | Theses on a related topic

275.
Šebešová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: The Characters of Teachers and Pupils in Caribbean Novels | Theses on a related topic

276.
Šefferová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Možnosti financování základních škol | Theses on a related topic

277.
Ševčíková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Didaktické hry ve výchově ke zdraví | Theses on a related topic

278.
Šitavancová, Yveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Modernizace obsahu učiva oboru vzdělání kosmetička. | Theses on a related topic

279.
Šitavancová, Yveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Tvorba výukových modulů k přípravě na praktickou maturitní zkoušku oboru kosmetička | Theses on a related topic

280.
Škultétyová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Master's thesis defence: Plánovanie vyučovacej hodiny a realizácia v praxi | Theses on a related topic

281.
Škultétyová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Plánovanie vyučovacej hodiny a realizácia v praxi | Theses on a related topic

282.
Šopíková, Irena maiden name: Gremlicová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Kurikulární reforma v mateřských školách | Theses on a related topic

283.
Špačková, Ludmila
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Komparativní analýza studijních oborů sportovních fakult na Masarykově univerzitě a Univerzitě ve Valencii | Theses on a related topic

284.
Šťovíčková-Šimáková, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Interkulturní výchova v pojetí učitelů českých a bavorských primárních škol | Theses on a related topic

285.
Štumarová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Výchova ke zdraví na ZŠ a rodina | Theses on a related topic

286.
Šubrtová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Péče o zdraví v kontextu environmentální výchovy v mateřské škole | Theses on a related topic

287.
Šupáková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Jazykovědná terminologie v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ. | Theses on a related topic

288.
Teplá, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Srovnání koncepcí výchovy ke zdraví žáků v podmínkách českého a rakouského školství (se zřetelem k činnostem třídního učitele) | Theses on a related topic

289.
Tesárková, Naďa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Všeobecný směr)
Master's thesis defence: Tvorba školního vzdělávacího programu na ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 | Theses on a related topic

290.
Tomanová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Vybrané problémy vyššího sekundárního vzdělávání v ČR – kurikulární reforma, reforma ukončování studia | Theses on a related topic

291.
Tomečková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Návrh a řešení výukové opory v rámci předmětu veřejná správa | Theses on a related topic

292.
Unzeitigová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Chronické neinfekční nemoci a informovanost žáků 2. stupně ZŠ | Theses on a related topic

293.
Václavík, Antonín
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Všeobecný směr)
Master's thesis defence: Cizojazyčné vzdělávání v kurikulu primární školy | Theses on a related topic

294.
Veltruski, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Výuka češtiny na daruvarském gymnáziu. Návrh projektového vyučování | Theses on a related topic

295.
Vítková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Education, Italian Language and Literature
Master's thesis defence: Charakter vzdělávání dospělých v Československu v letech 1918-1938. K legislativním, institucionálním a pedagogickým otázkám lidové výchovy | Theses on a related topic

296.
Vítová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Implementace programů podporujících zdraví do kurikula školy | Theses on a related topic

297.
Vizentová, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Návrh ilustrativních úloh ke standardům základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

298.
Vlková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Příležitosti k rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v učebnicích němčiny pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

299.
Vocílková, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Meziobecní spolupráce jako nástroj obcí pro zvyšování efektivnosti poskytování veřejných služeb | Theses on a related topic

300.
Vranková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití alternativní a augmentativní komunikace v rozvoji komunikační kompetence u žáků s mentálním postižením | Theses on a related topic