Theses on a related topic (having the same keywords):

brugnatellit, brucite, kalcite, hydromagnezit, hrubsice, coalingite, calcite, artinit, brucit, puklinova mineralizace, coalingit, serpentinit, huntite, bohemian massif, kalcit, aragonite, serpentinite, moldanubicum, moldanubikum, cesky masiv, artinite, dolomite, dolomit, aragonit, huntit, fissure minerals

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Puklinová minerální asociace serpentinitů z Biskoupek u Oslavan | Theses on a related topic Display description

2.
Koníčková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mineralogie opálů a chalcedonů vázaných na moravské serpentinity | Theses on a related topic

3.
Bečka, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Zhodnocení horninových materiálů vhodných pro odstínění zdrojů radioaktivního záření a pro nízkopozaďová radiační pracoviště | Theses on a related topic

4.
Kučera, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Povariské paleofluidní systémy v karbonských sedimentech Moravsko-slezského paleozoika | Theses on a related topic

5.
Laudátová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Mineralogie a geneze sulfidických Pb-Zn-(Ag, Cu) mineralizací a zrudnělých mramorů na uranovém ložisku Rožná | Theses on a related topic

6.
Solnička, Silvestr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralizace puklin a zvětralin hadcového tělesa ve Věžné u Nedvědice | Theses on a related topic

7.
Balážik, Ondrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Odhad doby zadržení vod ve vadózní zóně: Mg ve skapových vodách | Theses on a related topic

8.
Benedová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Surovinová základna kamenných přeslenů ve střední Evropě | Theses on a related topic

9.
Blaško, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Korelace přirozené seismicity východního okraje Českého masivu s dalšími vybranými geologickými fenomény | Theses on a related topic

10.
Burian, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Granitoidy zóny Niemcza-sv. pokračovaní pásu "durbachitických" hornin evropských vriscid? | Theses on a related topic

11.
Čapek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic

12.
Gadas, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium systému granit-pegmatit z ofiolitů u Rudy nad Moravou. | Theses on a related topic

13.
Gricová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Petrologické vyhodnocení vybraných prospekčních vrtů na ropu a zemní plyn | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Petrologické vyhodnocení vybraných prospekčních vrtů na ropu a zemní plyn | Theses on a related topic

14.
Haifler, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Minerální asociace a chemické složení wavellitu | Theses on a related topic

15.
Hanychová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vztah četnosti a magnituda seismických jevů v sv. části Českého masivu | Theses on a related topic

16.
Hruban, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Lokální druhové bohatství přirozené vegetace hlubokých říčních údolí Českého masivu | Theses on a related topic

17.
Juráček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Stavba moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou | Theses on a related topic

18.
Klimešová, Alena maiden name: Coufalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Charakteristika rulových hornin z lokality Zblovice. | Theses on a related topic

19.
Klištinec, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Magmatický a metamorfní vývoj jižní části Svrateckého krystalinika | Theses on a related topic

20.
Koníčková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogické studium "plazmy" ze serpentinitů na západní Moravě | Theses on a related topic

21.
Kopečná, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Postdepoziční mineralizace rosicko-oslavanské pánve | Theses on a related topic

22.
Kremzová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Reinterpretace názorů na vznik ložisek uranu v českém masivu | Theses on a related topic

23.
Krmíček, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Geology
Advanced Master's thesis defense: Distribuce stopových prvků mezi páry flogopit/matrix, klinopyroxen/matrix a klinopyroxen/flogopit u vápenato-alkalických lamprofyrů | Theses on a related topic

24.
Krmíčková, Simona maiden name: Kuboušková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vývoj izotopů Pb ve svrchním plášti Českého masivu | Theses on a related topic

25.
Kurdík, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Aplikace texturní rtg-difrakční analýzy v tektonice - kvantifikace přednostní orientace kalcitu v karbonátových horninách | Theses on a related topic

26.
Maňák, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium puklinového porušení vrtných jader z vybraných granitoidů Českého masivu | Theses on a related topic

27.
Marková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Porovnání vegetačního pokryvu Mohelenské hadcové stepi a rokytenských slepenců s ohledem na geologické podloží | Theses on a related topic

28.
Medvecký, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: LA-ICP-MS analýza vzácných geologických vzorků | Theses on a related topic

29.
Musil, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Distribuce granitických pegmatitů s Li-minerály v oblasti jižních Čech | Theses on a related topic

30.
Odvářka, František
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vliv meteorologických podmínek na růst speleotém | Theses on a related topic

31.
Olišar, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Posouzení stability vybraných skalních výchoz na území ů města Český Krumlov | Theses on a related topic

32.
Petráňová, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geneze glimmeritu hrubšického peridititoveho tělesa | Theses on a related topic

33.
Petřek, Marcel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Primární Ag-Pb-Zn asociace rudních žil v Jezdovicích u Třeště | Theses on a related topic

34.
Pospíšilová, Mirka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Fluoritová mineralizace z Tetčic u Brna | Theses on a related topic

35.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Komplexní studium turmalínů z pegmatitů v serpentinitech moldanubika | Theses on a related topic

36.
Radková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mineralogie a petrografie metakarbonátových hornin z Bližné u Černé v Pošumaví | Theses on a related topic

37.
Růžička, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Záznamy zemětřesení z epicentrální oblasti Ebreichsdorf (Rakousko) na stanicích umístěných na území České republiky | Theses on a related topic

38.
Rzepiel, Erik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Interakce dolomit-voda | Theses on a related topic

39.
Sedláková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Regionálního interpretační řez Vranovská Ves - Želešice - Holešov | Theses on a related topic

40.
Sionová, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické poměry lokality Magdaléna | Theses on a related topic

41.
Šťavík, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Pozice a geneze dolomitu ve vápencích u Mikulova | Theses on a related topic

42.
Tarčová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Rodingity v serpentinitech staroměstského krystalinika u Rudy nad Moravou | Theses on a related topic

43.
Toman, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium vybraných minerálních asociací pegmatitu Vežná I | Theses on a related topic

44.
Turek, Kryštof
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Charakteristika ultrabazických uzavřenin v horninách moldanubika na likalitách Polnička a Pohled | Theses on a related topic

45.
Turek, Kryštof
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika ultrabazických uzavřenin v horninách moldanubika | Theses on a related topic

46.
Velebil, Dalibor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogie a geneze historických ložisek cinabaritu v Čechách | Theses on a related topic

47.
Vincková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrotermální Fe-mineralizace v sedimentárních souvrstvích lomu Mokrá | Theses on a related topic

48.
Zachovalová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogie chloritů ze serpentinitů u Hrubšic | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Mineralogie chloritů ze serpentinitů u Hrubšic | Theses on a related topic

49.
António, Narciso
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zdroje PGE mineralizace v Africe a vybrané výskyty v Českém masívu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zdroje PGE mineralizace v Africe a vybrané výskyty v Českém masívu | Theses on a related topic

50.
Bednařík, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Fluviální sedimenty a jejich inženýrskogeologické charakteristiky v městě Brně | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Fluviální sedimenty a jejich inženýrskogeologické charakteristiky v městě Brně | Theses on a related topic