Theses on a related topic (having the same keywords):

zabrezska vrchovina, spodni karbon " kulm, lower carboniferous " culm, celechovice limestones., devon, hornomoravsky uval graben, kosir, zabreh upland, hornomoravsky uval, klasticka sedimentace, celechovicke vapence.kosir hill, clastic sedimentation, devonian

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Barvíková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Kompoziční změny ve vápencích na hranici devon-karbon | Theses on a related topic Display description

2.
Černoch, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geologická stavba spodnopaleozoických klastik u Tasovic | Theses on a related topic

3.
Dvořák, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu z profilu na Hádech u Brna

4.
Geršl, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Opěrný magnetosusceptibilitní a gamaspektrometrický profil devonskými vápenci Moravského krasu | Theses on a related topic

5.
Gilíková, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon) | Theses on a related topic

6.
Makovník, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu ve východním lomu cementárny v Mokré | Theses on a related topic

7.
Matiášová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Bazální devonská klastika v geologickém vývoji Velkého Kosíře | Theses on a related topic

8.
Richtrová, Dagmar maiden name: Laiková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Morfologie epikrasu a vadózní zóny: studie krasového profilu | Theses on a related topic

9.
Studený, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleontologické zpracování lokality Čelechovice | Theses on a related topic

10.
Šebelová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Konodontové biofacie a litofacie svrchnofamenských karbonátů na Moravě | Theses on a related topic

11.
Štrbka, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu v oblasti Hádů | Theses on a related topic

12.
Ambrož, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Pozdně kvartérní vývoj jihozápadního svahu elevace Velkého Kosíře | Theses on a related topic

13.
Giblová, Sabina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zhodnocení trilobitů z lokality Horní Benešov (devon, stínavsko-chabičovské souvrství) | Theses on a related topic

14.
Hlávka, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika němčicko-vratíkovského pruhu | Theses on a related topic

15.
Kalas, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika kalcitových žil z devonských vápenců v lomu Skalka, Moravský kras | Theses on a related topic

16.
Kielar, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Stratigrafie a kontaminace recentních sedimentů ve vybraných sedimentačních pastech podél toku řeky Moravy | Theses on a related topic

17.
Paška, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika devonu v okolí Sovince | Theses on a related topic

18.
Riegl, Josef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Eleutherozoidní ostnokožci nejvyššího famenu (devon) z Lesního lomu v Brně-Líšni | Theses on a related topic

19.
Šamánek, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Rostlinné fosílie v sedimentech paleozoika lomu na Hádech | Theses on a related topic

20.
Šimáková, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Preparation for an Experiential Field Trip through Devon and Cornish Poetry | Theses on a related topic