Theses on a related topic (having the same keywords):

polygnathus, zonation, devon, zonace, conodont, famen, famennian, palmatolepis, konodont, devonian

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dvořák, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu z profilu na Hádech u Brna

2.
Bučková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna ve vybraných profilech svrchního famenu v Lesním lomě v Brně-Líšni | Theses on a related topic

3.
Makovník, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Konodontová fauna famenu ve východních lomech v Mokré u Brna | Theses on a related topic

4.
Bučková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Konodontová fauna famenu a spodního tournai ve výchozech v údolí Říčky u Brna. | Theses on a related topic

5.
Kovaříková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Biostratigrafie famenských vápenců na vybraném profilu na Hádech u Brna | Theses on a related topic

6.
Kumpan, Tomáš maiden name: Kumpan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu v Lesním lomu v Brně-Líšni. | Theses on a related topic

7.
Šebelová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Konodontové biofacie a litofacie svrchnofamenských karbonátů na Moravě | Theses on a related topic

8.
Štrbka, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu v oblasti Hádů | Theses on a related topic

9.
Cígler, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Spodnotournaiská konodontová fauna v Lesním lomu v Brně-Líšni | Theses on a related topic

10.
Cígler, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vysoce rozlišující stratigrafie spodního tournai Moravského krasu a Montagne Noire (Francie) | Theses on a related topic

11.
Pešek, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Stratigrafie nových lokalit s devonskou amonoidovou faunou z Moravského krasu | Theses on a related topic

12.
Tkadlecová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodonti a izotopová stratigrafie uhlíku vybraného úseku svrchního famenu v Mramorovém lomu u Křtin | Theses on a related topic

13.
Barvíková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Kompoziční změny ve vápencích na hranici devon-karbon | Theses on a related topic

14.
Černoch, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geologická stavba spodnopaleozoických klastik u Tasovic | Theses on a related topic

15.
Dvořák, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna | Theses on a related topic

16.
Geršl, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Opěrný magnetosusceptibilitní a gamaspektrometrický profil devonskými vápenci Moravského krasu | Theses on a related topic

17.
Gilíková, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon) | Theses on a related topic

18.
Kratochvílová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová biostratigrafie a mikrofacie famenu v Mramorovém lomu u Křtin | Theses on a related topic

19.
Matiášová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Bazální devonská klastika v geologickém vývoji Velkého Kosíře | Theses on a related topic

20.
Mrázek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Přehled geologie Kosíře | Theses on a related topic

21.
Ptáčková, Michala
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mikropaleontologie a karbonátová petrologie devonských a karbonských vápenců na Anakletech (Brno-Líšeň) | Theses on a related topic

22.
Richtrová, Dagmar maiden name: Laiková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Morfologie epikrasu a vadózní zóny: studie krasového profilu | Theses on a related topic

23.
Weiner, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová stratigrafie vybraných výchozů na Hádech u Brna | Theses on a related topic

24.
Weiner, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Multiproxy studium odrazů glacieustaze ve svrchnodevonských sedimentech moravskoslezské oblasti. | Theses on a related topic

25.
Giblová, Sabina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zhodnocení trilobitů z lokality Horní Benešov (devon, stínavsko-chabičovské souvrství) | Theses on a related topic

26.
Havlíčková, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová biostratigrafie líšeňského souvrství na profilu Hornek v údolí Říčky | Theses on a related topic

27.
Hlávka, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika němčicko-vratíkovského pruhu | Theses on a related topic

28.
Hönig, Sven
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Granátické granity a pegmatity brněnského masivu - nový typ UST staveb v A-typových granitech? | Theses on a related topic

29.
Kalas, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika kalcitových žil z devonských vápenců v lomu Skalka, Moravský kras | Theses on a related topic

30.
Kumpan, Tomáš maiden name: Kumpan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Vysoce rozlišující stratigrafie hraničního úseku devonu a karbonu | Theses on a related topic

31.
Paška, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonika devonu v okolí Sovince | Theses on a related topic

32.
Riegl, Josef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Eleutherozoidní ostnokožci nejvyššího famenu (devon) z Lesního lomu v Brně-Líšni | Theses on a related topic

33.
Studený, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleontologické zpracování lokality Čelechovice | Theses on a related topic

34.
Šamánek, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Rostlinné fosílie v sedimentech paleozoika lomu na Hádech | Theses on a related topic

35.
Šimáková, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Preparation for an Experiential Field Trip through Devon and Cornish Poetry | Theses on a related topic

36.
Weiner, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Stratigrafie a faciální vývoj vybraných výchozů famenu a spodního karbonu v jižní části Moravského krasu. | Theses on a related topic