Theses on a related topic (having the same keywords):

gender, pohadky, socializace, socialni psychologie, kvalitativni vyzkum, socialni konstrukcionismus, semi-strukturovany rozhovor, maskulinita, feminismus, femininita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1101.
Přibylová, Helena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Terapeutický vztah s dospívajícím, který má potíže ve vztazích k autoritám | Theses on a related topic Display description

1102.
Přibylová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Adaptace dítěte na mateřskou školu | Theses on a related topic

1103.
Přibylová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Strategie vzdělávání a její působení na učitele druhého stupně vybraných základních škol | Theses on a related topic

1104.
Přidal, Filip
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Analýza uplatnění pohybové aktivity parkour | Theses on a related topic

1105.
Příhodová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Integrace osob s mentálním postižením z ústavní péče do běžné společnosti | Theses on a related topic

1106.
Příhodová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Socializace a vývoj identity dětí vychovaných v homosexuálních párech | Theses on a related topic

1107.
Příkazská, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Proměna dramaturgie štědrovečerních televizních pohádek | Theses on a related topic

1108.
Přikrylová, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Praví chlapi pijí? Maskulinita a konzumace alkoholu. | Theses on a related topic

1109.
Přindišová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Vliv redakční kultury na slaďování osobního a pracovního života žen novinářek: Případová studie regionální redakce | Theses on a related topic

1110.
Přinosilová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Používání strategií učení cizímu jazyku | Theses on a related topic

1111.
Pučalíková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Rozdíly v sociálních dovednostech mezi dětmi z klasické a alternativní mateřské školy | Theses on a related topic

1112.
Puchegger Chadalíková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

1113.
Půlpytlová, Kamila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Gender Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Genderovanost veřejného prostoru | Theses on a related topic

1114.
Rabiňáková, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Proces organizačního učení v konkrétním firemním prostředí - případová studie | Theses on a related topic

1115.
Rabušicová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti preventivně-výchovné intervence ve sportovních volnočasových aktivitách | Theses on a related topic

1116.
Radková, Barbora maiden name: Strnadová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Oh Darcy! Feminist Analysis and Comparison of Pride and Prejudice and Bridget Jones's Diary | Theses on a related topic

1117.
Rausová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Adaptace dětí předškolního věku při nástupu do mateřské školy | Theses on a related topic

1118.
Rebhanová, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Vybrané typologie a modely organizační kultury pro vzdělávání | Theses on a related topic

1119.
Rédová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Význam sociálně terapeutické dílny Café Práh v životě člověka s duševním onemocněním | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Role sociálního pracovníka z pohledu sociální služby | Theses on a related topic

1120.
Reisiglová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální reprezentace kyberšikany ve vybraných českých médiích | Theses on a related topic

1121.
Rejzková, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Koncept dítěte v internetové diskuzi o dětské kriminalitě | Theses on a related topic

1122.
Rendl, Daniela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Mocenský aspekt etických diskursů na poli domácího násilí genderově citlivou optikou | Theses on a related topic

1123.
Rendl, Daniela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Gender Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Moc nad porodem | Theses on a related topic

1124.
Renková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Master's thesis defence: Kolektivizace a její dopady na život vesnice. Na příkladu obce Obříství na Mělnicku | Theses on a related topic

1125.
Ressová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Sociologická interpretace české sexuologické školy | Theses on a related topic

1126.
Rídlová, Renáta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Domácí vzdělávání - případová studie

1127.
Richterová, Denisa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující klimatickou gramotnost | Theses on a related topic

1128.
Richterová, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Faktory formování mužské sociální identity: Prezentace maskulinit na stránkách časopisů Bravo a Maxim | Theses on a related topic

1129.
Richterová, Linda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Morální a prosociální zralost dětí na 1. stupni ZŠ v klasických a alternativních školách | Theses on a related topic

1130.
Richterová, Miriam
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / English Language and Literature with a view to Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Cultural Diversity and Education in Great Britain: A case study | Theses on a related topic

1131.
Richtrová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Hodinový manžel - maskulinita jako záruka úspěchu | Theses on a related topic

1132.
Ripčíková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / English Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Gender in Newspaper Discourse: Representation of Women and Men in Hard News | Theses on a related topic

1133.
Rišková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Master's thesis defence: Umenie inakosti. Slovenské a české queer umenie v kontexte galerijného priestoru | Theses on a related topic

1134.
Romančenková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Jak vidí sama sebe dívka/žena s anorexií | Theses on a related topic

1135.
Rosecká, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Postoje společnosti k osobám s mentálním postižením | Theses on a related topic

1136.
Rosová, Lucie maiden name: Typečková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Šikana dětí s Aspergerovým syndromem | Theses on a related topic

1137.
Rössová, Olga
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Analýza potřeb komerčně sexuálně zneužívaných cizinek ve znojemském regionu | Theses on a related topic

1138.
Rozbořilová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Specifika výuky prostorové orientace a samostatného pohybu dospělých osob s hluchoslepotou | Theses on a related topic

1139.
Rudišová, Lenka maiden name: Tůmová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Gender Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defense: Maminka nebo babička? Publicistická interview pro časopis Maminka | Theses on a related topic

1140.
Rulík, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Socializace dítěte a střídavá péče | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Socializace dítěte a střídavá péče | Theses on a related topic

1141.
Rumánková, Erika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Spontánní hra chlapců a děvčat v mateřské škole | Theses on a related topic

1142.
Rusnáková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Logopedy)
Master's thesis defence: Rozvoj komunikačních schopností dětí s vývojovou dysfázií zařazených do speciální třídy při běžné mateřské škole

1143.
Rutmárová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Hra a hračka v životě předškolního dítěte | Theses on a related topic

1144.
Ruttová, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Míra prokrastinace u studentů středních škol | Theses on a related topic

1145.
Růžičková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Integrace speciální třídy do výukového programu HV ZŠ pomocí experimentu. | Theses on a related topic

1146.
Růžičková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Noemova archa - práce s příběhem jako způsob rozvoje hodnot a sociálních vztahů u dětí v mateřské škole | Theses on a related topic

1147.
Rybářová, Klára maiden name: Husárová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Pedagogická dimenze v životním stylu středoškolské mládeže | Theses on a related topic

1148.
Rybová, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Manželství a mateřství z pohledu žen mladé generace | Theses on a related topic

1149.
Rygelová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Využití hry jako výchovného a vzdělávacího prostředku při rozvoji sociálních dovedností dětí v Mateřské škole | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Využití hry jako výchovného a vzdělávacího prostředku při rozvoji sociálních dovedností dětí v Mateřské škole | Theses on a related topic

1150.
Rygelová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Inkluze jako současný trend ve vzdělávání | Theses on a related topic