Theses on a related topic (having the same keywords):

market capitalization, hungaria, burza cennych papiru, objem obchodu, nemecko, kapitalovy trh, rakousko, madarsko, vyvoj, capital markets, trzni kapitalizace, stock exchange, germany, burzovni index, polsko, turnover, austria, poland, developement

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

951.
Polášek, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration (combination/specialization: Reg. Develop. & Admin.)
Bachelor's thesis defense: Obce v roli plátce DPH | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defense: Obce v roli plátce DPH | Theses on a related topic Display description

952.
Polesný, David
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Ice hockey referee)
Bachelor's thesis defense: Komparace počtu vítězných utkání v prodloužení a nájezdech v NHL za poslední 4 sezóny | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Komparace počtu vítězných utkání v prodloužení a samostatných nájezdech v NHL za poslední 4 sezóny | Theses on a related topic

953.
Polívka, Lukáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Fluktuace dělníků ve velkém podniku: analýza a opatření | Theses on a related topic

954.
Polovina, Milan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Vývoj i-kmenů v češtině | Theses on a related topic

955.
Pomazalová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mediace jako způsob řešení mezilidských konfliktů | Theses on a related topic

956.
Pongó, Ildikó
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies
Master's thesis defence: Filmová a mediální výchova v Maďarsku v kontextu světových trendů | Theses on a related topic

957.
Popelková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Vývoj a proměny tvorby Františka Křeliny s hlavním zřetelem k postavám jeho děl | Theses on a related topic

958.
Pořízková, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Účetní a daňové aspekty podnikání fyzických osob v České republice a v Německu | Theses on a related topic

959.
Posoldová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Integrace migrantů v zemích EU | Theses on a related topic

960.
Pospěch, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Fotbal - fenomén nové doby | Theses on a related topic

961.
Pospíšilíková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defense: Zlaté časy - cyklus figurálních obrazů | Theses on a related topic

962.
Preisová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Metodika vyšetřování trestné činnosti na kapitálovém trhu

963.
Procházka, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Problematika dodržování lidských práv v ČR ve výuce na základní škole | Theses on a related topic

964.
Procházka, Jakub
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Normativní data pro testy SCM v biatlonu | Theses on a related topic

965.
Procházka, Josef
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Právní úprava zdanění investic | Theses on a related topic

966.
Procházková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Současné zaměření her v MŠ | Theses on a related topic

967.
Prokešová, Barbora maiden name: Feixová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Podpora výzkumu a vývoje v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji | Theses on a related topic

968.
Prokešová, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Systém prostorového plánování v Rakousku | Theses on a related topic

969.
Pros, Marek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Vývoj energetické politiky a strategie České republiky a Polska ve vztahu k Ruské federaci se zaměřením na oblast zemního plynu | Theses on a related topic

970.
Prosková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Rodina jako faktor determinující poruchová chování v pubescenci | Theses on a related topic

971.
Prudíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Vliv liberalizace dopravních služeb na efektivitu odvětví - kvantitativní analýza železničních systémů vybraných zemí | Theses on a related topic

972.
Průdková, Blažena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Historie nejstarší nemocnice v břeclavském regionu | Theses on a related topic

973.
Přikryl, Jiří
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Vývoj a současný stav oddílu džúdó BeF Home Blansko | Theses on a related topic

974.
Ptáček, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Časové a priestorové aspekty migrácie českých hokejistov so zameraním na Národnú hokejovú ligu | Theses on a related topic

975.
Půček, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zapojení České republiky do systému obrany proti balistickým raketám (mezinárodněprávní aspekty) | Theses on a related topic

976.
Pupalová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Renaissance theatre in England and its comparison with the theatre in the Czech Lands in the Renaissance period | Theses on a related topic

977.
Pyrochtová, Barbora
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Kinesiology
Master's thesis defence: Vliv intenzivního tréninku na růst sportovních gymnastů | Theses on a related topic

978.
Pytelka, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Zemské stranické systémy v Německu po roce 1989 | Theses on a related topic

979.
Racyn, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Tankové školy | Theses on a related topic

980.
Radosta, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Podmíněné odsouzení v československém a českém trestním právu | Theses on a related topic

981.
Randová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kolizní problematika věcných práv v novém ZMPS | Theses on a related topic

982.
Rathan, Jindřich
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations
Master's thesis defence: Vliv společné zemědělské politiky EU na zemědělství České republiky a Polska | Theses on a related topic

983.
Rawi, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Japanese Language and Literature, Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Dógenovo učení a jeho transformace | Theses on a related topic

984.
Raytchev, Vladimír
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Konkurenční vyrovnanost v profesionálních týmových sportech v Německu | Theses on a related topic

985.
Reháková, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Daňový řád v komparaci s právní úpravou ve vybraném státě Evropské unie | Theses on a related topic

986.
Reitinger, Lukáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences, History
Master's thesis defence: Přemyslovci mezi královskou korunou a knížecím stolcem. Tři studie k prvnímu českému království, Brno 2008 | Theses on a related topic

987.
Reková, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Zahraniční migrace v České republice: regionálně - geografická analýza | Theses on a related topic

988.
Rezková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Traumatický stres a limbická iritabilita - možné souvislosti a nástroje měření jejich příznaků; studie psychometrických vlastností dotazníků TSC- 40, CPSI, LSCL- 33 v české verzi | Theses on a related topic

989.
Rodriguez Ron, Andres Santiago
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / Energy Security Studies (Eng.)
Master's thesis defence: Nuclear Energy in the Future Energy Mix in Poland: A Case Study of the Polish Energy Sector | Theses on a related topic

990.
Rolencová, Veronika maiden name: Selucká
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Social Education Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Folklorní soubor v životě dětí | Theses on a related topic

991.
Rolinková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language
Bachelor's thesis defense: Lexikálně-tematické členění ruských substantiv s řeckými a latinskými morfémy avto-, bio-, elektro-, radio- | Theses on a related topic

992.
Roško, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Fiskální vývoj v Maďarsku (v kontextu hospodářské krize) | Theses on a related topic

993.
Rozumek, David
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Finance and Accounting (4-years) / Finance
Dissertation defense: Alternativní produkty jako nástroj rozvoje kapitálových trhů | Theses on a related topic

994.
Rucki, Adam
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Primární emise akcií v České Republice a USA | Theses on a related topic

995.
Rutková, Alice
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Podmínky harmonizace práce a rodiny ve vybrané nadnárodní firmě v Německu a v ČR | Theses on a related topic

996.
Rutkovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Sociology
Bachelor's thesis defense: Aplikace westminsterského a konsensuálního modelu demokracie na politický systém SRN | Theses on a related topic

997.
Růženecká, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Kamarád nebo přežitek aneb hračka a její role v životě dětí | Theses on a related topic

998.
Růžička, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Vliv sociálních sítí na vývoj Facebooku | Theses on a related topic

999.
Rydval, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití trhu | Theses on a related topic

1000.
Rychter, Josef
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: K myšlenkovým souvislostem konce Výmarské republiky | Theses on a related topic