Theses on a related topic (having the same keywords):

odpovednost za skodu, nahrada skody, damages, medicinske pravo, informovany souhlas pacienta, ochrana osobnosti, a protection of personality, a liability for damage, postup de lege artis, an informed consent of the patient, lege artis proceeding, medical law

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Čiháková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem zdravotní péče | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem zdravotní péče | Theses on a related topic Display description

2.
Hendrychová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní limitace náhrady škody de lege lata a de lege ferenda | Theses on a related topic

3.
Portešová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Okolnosti vylučující odpovědnost a limitace náhrady škody dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

4.
Stehlík, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Náhrada škody dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

5.
Vokáčová, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Náhrada škody podle Úmluvy OSN o smluvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

6.
Adámek, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na tělesnou integritu | Theses on a related topic

7.
Adamová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Soukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

8.
Bartošíková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Podmínky uplatnění nároku na náhradu škody v režimu Vídeňské úmluvě - teoretický rozbor | Theses on a related topic

9.
Bazgier, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Následky neplatného rozvázání pracovního poměru | Theses on a related topic

10.
Bělochová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncepce odpovědnosti za škodu a její současné vývojové tendence | Theses on a related topic

11.
Coufalíková, Karolína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povinnost k náhradě škody při porušení dobrých mravů | Theses on a related topic

12.
Czechová, Dominika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Metody výpočtu škody vzniklé porušením antitrustových předpisů | Theses on a related topic

13.
Čala, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncept předvídatelnosti pohledem Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a občanského zákoníku | Theses on a related topic

14.
Čerbáková, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Adhezní řízení | Theses on a related topic

15.
Drda, Vladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Vyšší moc jako liberační důvod náhrady škody | Theses on a related topic

16.
Foltýn, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta - zajišťující institut občanského práva | Theses on a related topic

17.
Hajžmanová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem | Theses on a related topic

18.
Havelková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Škoda způsobená zvířetem a náhrada při poranění zvířete | Theses on a related topic

19.
Henáč, Ladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojem a význam předvídatelnosti v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

20.
Hrdinová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě | Theses on a related topic

21.
Hupáková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení lékaře v trestním řízení - vybrané aspekty | Theses on a related topic

22.
Jedličková, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zajištění nároku poškozeného v trestním řízení | Theses on a related topic

23.
Jonášová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání | Theses on a related topic

24.
Jurasová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Řízení o přestupcích z pohledu poškozeného | Theses on a related topic

25.
Kafková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nároky pozůstalých při usmrcení fyzické osoby v důsledku protiprávního jednání škůdce | Theses on a related topic

26.
Kratochvílová, Jitka maiden name: Vyhlídalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada škody z pohledu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

27.
Kupčík, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing) | Theses on a related topic

28.
Langerová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli | Theses on a related topic

29.
Machová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Adhezní řízení | Theses on a related topic

30.
Matušík, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Pojem, charakteristika a právní souvislosti nesprávného úředního postupu ve veřejné správě | Theses on a related topic

31.
Mikuličová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Náhrada škody v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

32.
Morávek, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předběžná opatření a náhrada škody dle §77a OSŘ ve sporech z práv duševního vlastnictví | Theses on a related topic

33.
Novotný, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správní trestání v České republice | Theses on a related topic

34.
Odehnal, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Open Theoretical and Pratical Issues of the New Regulation of Private Enforcement of Antitrust Law | Theses on a related topic

35.
Pchálek, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Náhrada škody ve veřejném právu | Theses on a related topic

36.
Pivoda, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada škody v obchodněprávní praxi | Theses on a related topic

37.
Plíhalová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem a na zvířeti | Theses on a related topic

38.
Porkert, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta v občanském zákoníku | Theses on a related topic

39.
Poštulka, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vyšší moc jako liberační důvod v obchodních vztazích | Theses on a related topic

40.
Přibilík, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Následná nemožnost plnění v obchodních vztazích před a po rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

41.
Pustějovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Skutečná škoda a ušlý zisk v české a zahraniční judikatuře | Theses on a related topic

42.
Sehnalová, Zuzana maiden name: Sehnalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Systém právní regulace v pojišťovnictví na příkladu náhrady škody uplatňované z odpovědnostních pojištění viníka | Theses on a related topic

43.
Sittová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za škodu dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

44.
Slavíková, Alžběta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Nároky z odpovědnost za vady v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic

45.
Slováček, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Informovaný souhlas v medicínském právu | Theses on a related topic

46.
Stafinski, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh | Theses on a related topic

47.
Sulitka, Dušan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Law of the European Union)
Advanced Master's thesis defense: Odpovědnost státu za škodu způsobenou soudem posledního stupně ve světle vnitrostátní procesní autonomie | Theses on a related topic

48.
Sušilová, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic

49.
Šamalík, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Veřejné stráže | Theses on a related topic

50.
Šilhánek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní problematika provozu dopravních prostředků – odpovědnost za škodu, pojištění | Theses on a related topic