Theses on a related topic (having the same keywords):

enabling clause, vseobecny system preferenci, developing countries, common commercial policy, generalized system of preferences, zmocnovaci klauzule, pravomoci es, vnejsi smlouvy eu, lome umluvy, external relations of the eu, the powers of the ec, acp staty, vnejsi vztahy eu, development policy, rozvojove staty, everything but arms initiative, smisene smlouvy, acp states, international agreements of eu, spolecna obchodni politika, rozvojova politika, eu a wto, umluva z cotonou, mixed agreements

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kuzníková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Právní regulace mezinárodního obchodu Evropské unie se Severní Koreou | Theses on a related topic Display description

2.
Mejdrová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Obchodní vztahy Evropské unie k rozvojovým zemím | Theses on a related topic

3.
Musilová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Právní regulace mezinárodního obchodu Evropské unie s Čínou | Theses on a related topic

4.
Schmid, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vnější obchodní vztahy EU - společná obchodní politika jako nástroj prosazování politických a bezpečnostních cílů EU | Theses on a related topic

5.
Bartoň, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vnější obchodní vztahy Evropské unie s vyspělými zeměmi | Theses on a related topic

6.
Benčová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Rozvojové štáty a ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode | Theses on a related topic

7.
Čížková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Rozvojová politika EU se zaměřením na roli Francie | Theses on a related topic

8.
Fábián, Tamás
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vnější obchodní vztahy Evropské unie se zeměmi třetího světa | Theses on a related topic

9.
Herboczková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Vnější ekonomické vztahy Evropské unie v kontextu WTO - rozvojové státy a mezinárodní agrární obchod | Theses on a related topic

10.
Hildebrandová, Marika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Rozvojová politika Evropské unie: tradiční schémata nebo moderní přístupy? | Theses on a related topic

11.
Hřebačka, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / General History
Dissertation defence: Vztahy Evropské unie a Kanady jako součást vnějších vztahů EU | Theses on a related topic

12.
Chodníčková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Regulace dovozu do EU ze třetích států | Theses on a related topic

13.
Kirner, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defence: Prosazování zájmů české zahraniční politiky v rámci společné obchodní politiky EU | Theses on a related topic

14.
Knoflíčková, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Identifikace a analýza problémů v urbánním prostředí | Theses on a related topic

15.
Kubalec, Ondřej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defence: Institucionální aspekty společné obchodní politiky | Theses on a related topic

16.
Možná, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Perspektivy obchodní politiky EU | Theses on a related topic

17.
Ondriaš, Peter
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defence: Multilaterálne obchodné kolo rokovaní WTO z Doha | Theses on a related topic

18.
Pospíšilová, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defence: Všeobecný systém preferencí EU ve vztahu k rozvojovým zemím | Theses on a related topic

19.
Skaunicová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Právní regulace mezinárodního obchodu Evropské unie s Ruskem | Theses on a related topic

20.
Tyl, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Vnější obchodní vztahy EU - analýza právní úpravy dopadající na obchod s Ruskem | Theses on a related topic

21.
Uhlířová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Právní aspekty obchodních vztahů mezi EU a USA | Theses on a related topic

22.
Valentová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Všeobecný systém preferencí ve vnějších obchodních vztazích ES | Theses on a related topic

23.
Vostalová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Všeobecný systém preferencí v právu WTO a jeho provedení v právu EU | Theses on a related topic

24.
Vravko, Matej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Právní aspekty exportu/importu zboží, služeb a investic ve vztahu k Rusku | Theses on a related topic

25.
Vyskočilová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní regulace mezinárodního obchodu Evropské unie s Indií | Theses on a related topic

26.
Wiśniewská, Nela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defence: Aktivity Evropské investiční banky v Africe | Theses on a related topic

27.
Zárubová, Klára maiden name: Kyzlinková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defence: Komparace hlavních rozvojových orgánů Světové banky a Evropské unie ve vztahu k Rozvojovým cílům tisíciletí | Theses on a related topic

28.
Zelinková, Natálie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Economic Policy, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Šíření nepřenosných onemocnění v rozvojových státech z hlediska lidské bezpečnosti. Případové studie Tanzanie a Jihoafrické republiky | Theses on a related topic

29.
Babický, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations
Master's thesis defence: Role rozvojové pomoci v zahraniční politice - srovnání přístupů hlavních světových donorů | Theses on a related topic

30.
Balco, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Financial Law and Financial Science
Dissertation defence: Specifika výkladu a aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění | Theses on a related topic

31.
Benešová, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Interregionalismus ve vnějších vztazích Evropské unie | Theses on a related topic

32.
Bilanová, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defence: TNCs v rozvojových zemích a kontrola ochrany lidských práv na mezinárodní úrovni | Theses on a related topic

33.
Bílková, Klára
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defence: Případová studie distributora Fair Trade kávy v ČR | Theses on a related topic

34.
Blahutová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / International Relations, Sociology
Bachelor's thesis defence: Česká republika a rozvojová spolupráce | Theses on a related topic

35.
Blažek, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Environmentální a sociálněekonomické dopady produkce biopaliv v mezinárodním měřítku | Theses on a related topic

36.
Blažková, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analýza právních vztahů Švýcarska a Evropské unie | Theses on a related topic

37.
Cindemir Molnárová, Nikola maiden name: Molnárová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpojovací klauzule jako projev regionalismu | Theses on a related topic

38.
Davidková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodně právní aspekty regulace investování ve vztahu k rozvojovým státům | Theses on a related topic

39.
Dohnal, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defence: Zahraniční rozvojová pomoc ČR jako nástroj prosazování vlastních národních zájmů | Theses on a related topic

40.
Drábik, Juraj
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Rozvojové venkovské projekty v Mongolsku | Theses on a related topic

41.
Duchečková, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Řešení sporů v rámci WTO | Theses on a related topic

42.
Fišerová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: EU jako člen Světové obchodní organizace | Theses on a related topic

43.
Gattnerová, Marta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Právní regulace mezinárodního obchodu Evropské unie s USA | Theses on a related topic

44.
Hačecká, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Rozvojová pomoc a proměna recipientských režimů | Theses on a related topic

45.
Hačecká, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Noví donoři a jejich zapojení do systému rozvojové pomoci | Theses on a related topic

46.
Hačecká, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Společenská odpovědnost firem: Alternativní cesta pro rozvoj? | Theses on a related topic

47.
Halámková, Lucia
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defence: Analýza Fair Trade | Theses on a related topic

48.
Heyduk, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Perspektivy a dopady členství subsaharských států ve Světové obchodní organizaci | Theses on a related topic

49.
Horňáčková, Kristina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Vnější reprezentace EU: Evropská a národní rovina diplomacie po Lisabonské smlouvě | Theses on a related topic

50.
Hovorka, Radek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defence: Rozvojová pomoc: Norsko v hlavní roli | Theses on a related topic