Theses on a related topic (having the same keywords):

pracovni pravo, sdruzovani obcanu, kolektivni vyjednavani, odborova organizace, rada zamestnancu, kolektivni smlouva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Martinková, Renata
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Kolektivní smlouvy a kolektivní spory v českém pracovním právu | Theses on a related topic Display description

2.
Svoboda, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sociální dialog | Theses on a related topic

3.
Krejčová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analýza kolektivní smlouvy zaměstnavatele | Theses on a related topic

4.
Kutnar, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analýza konkrétní kolektivní smlouvy | Theses on a related topic

5.
Mašková, Rita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sociální dialog v českém pracovním právu a jeho limitující faktory | Theses on a related topic

6.
Mimrová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení zástupců zaměstnanců v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

7.
Plechingerová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Postavení zástupců zaměstnanců v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

8.
Toman, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Proces sjednávání kolektivních smluv vyššího stupně a jeho subjekty | Theses on a related topic

9.
Drozdková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zakládání odborových organizací po rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

10.
Dvorská, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Smluvní princip v pracovním právu | Theses on a related topic

11.
Gabriel, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní formy činnosti odborové organizace | Theses on a related topic

12.
Hnilová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zástupci zaměstnanců v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

13.
Chrastinová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Kolektivní dohoda | Theses on a related topic

14.
Jurčíková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Sociální dialog v českém pracovním právu a jeho limitující faktory | Theses on a related topic

15.
Kozel, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Subjekty kolektivního pracovního práva, jejich vznik, změna, případně zánik | Theses on a related topic

16.
Lábusová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy, National Economy
Bachelor's thesis defense: Vliv odborů na zaměstnanost a vývoj mezd | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vliv odborů na zaměstnanost a vývoj mezd - kolektivní vyjednávání odborů | Theses on a related topic

17.
Lelitovská, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sociální dialog v českém pracovním právu a jeho limitující faktory | Theses on a related topic

18.
Maňásek, Lubor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Analýza vnitřních předpisů u zaměstnavatele studenta | Theses on a related topic

19.
Merglová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení odborové organizace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Postavení odborové organizace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

20.
Štarnovský, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Analýza kolektivní smlouvy zaměstnavatele | Theses on a related topic

21.
Valenta, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Sociální dopady zákoníku práce | Theses on a related topic

22.
Vodrážka, Mikuláš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení odborů v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

23.
Zástěra, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Kolektivní smlouva ve státní službě | Theses on a related topic

24.
Alegria, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Právní souvislosti výběrového řízení a obsazování volných pracovních míst | Theses on a related topic

25.
Antlová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením | Theses on a related topic

26.
Augustin, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Principy odměňování závislé práce a funkce mzdy | Theses on a related topic

27.
Baťková, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní princip a jeho projevy v pracovním právu | Theses on a related topic

28.
Bednář, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na stávku a jeho zakotvení v českém právním řádu | Theses on a related topic

29.
Bělašková, Silvie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Zákaz diskriminace v současné úpravě pracovního práva a v úpravě nové | Theses on a related topic

30.
Benátský, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dovolená | Theses on a related topic

31.
Blažková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Spolupráce mezi zaměstnavateli a odbory při řešení rizika nerovnováhy mezi prací a osobním životem | Theses on a related topic

32.
Blížkovská, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní právo v EU | Theses on a related topic

33.
Borot, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní souvislosti výběrového řízení a obsazování volných pracovních míst | Theses on a related topic

34.
Bučková, Marta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobních a osobnostních práv v českém pracovním právu | Theses on a related topic

35.
Buzrlová, Leona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Labour Law
Dissertation defense: Srovnání pracovních podmínek v zemích Evropy s úpravou v ČR | Theses on a related topic

36.
Buzrlová, Leona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Labour Law
Dissertation defense: Srovnání pracovních podmínek v zemích Evropy s úpravou v ČR | Theses on a related topic

37.
Capcara, Robert
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem | Theses on a related topic

38.
Cebáková, Terezie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní postavení žen v socialistické společnosti | Theses on a related topic

39.
Cejnková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vznik a skončení pracovního poměru v USA, UK a jejich porovnání s úpravou v ČR | Theses on a related topic

40.
Ciprysová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Písemná forma právního jednání a doručování písemností v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

41.
Čapská, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nepřímá diskriminace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

42.
Červenková, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defense: Flexikurita a její projevy v pracovním právu | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Flexikurita a její projevy v pracovním právu | Theses on a related topic

43.
Danielowitzová, Iva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Modely kolektivního vyjednávání | Theses on a related topic

44.
Dejmková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní poměr na dobu určitou | Theses on a related topic

45.
Dejmková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní princip v pracovním právu | Theses on a related topic

46.
Doležal, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava | Theses on a related topic

47.
Dresslerová, Nicole
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Právo na ochranu soukromí v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnance | Theses on a related topic

48.
Drexlerová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní smlouva

49.
Drexlerová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vznik pracovního poměru | Theses on a related topic

50.
Dřímalka, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní institut péče o zaměstnance v pojetí nového zákoníku práce | Theses on a related topic