Theses on a related topic (having the same keywords):

enzyme, directed evolution, high-throughput screening, luciferase, reaction mechanism, dehalogenase, luminescence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Toul, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Kinetický mechanismus koelenterazin-dependentní luciferasové reakce | Theses on a related topic Display description

2.
Barboříková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vývoj biochemických testů pro stanovení metabolitů v lidských embryonálních kmenových buňkách | Theses on a related topic

3.
Bednář, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molecular Modelling of Structure-Function Relationships in Enzymes | Theses on a related topic

4.
Brezovský, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Počítačové modelování enzymů | Theses on a related topic

5.
Buchta, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Řešení struktury proteinů pomocí rentgenostrukturní difrakce | Theses on a related topic

6.
Buryška, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj inhibitorů dehalogenáz. | Theses on a related topic

7.
Buryška, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Application of microfluidics in enzyme research and engineering | Theses on a related topic

8.
Datinská, Vladimíra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Analysis of biologically relevant substances by luminescence sensors | Theses on a related topic

9.
Divíšková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv fyziologických podmínek na tvorbu ATP v bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans | Theses on a related topic

10.
Dočkalová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Fotofyzikální charakteristiky fluorescenčních substrátů pro enzymologii | Theses on a related topic

11.
Dočkalová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Vývoj fluorescenčních substrátů pro enzymologii | Theses on a related topic

12.
Dvořák, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Methods of Directed Evolution: Applications Towards Engineering of Haloalkane Dehalogenases | Theses on a related topic

13.
Fabešová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Imunohematologické vyšetření protilátek proti erytrocytům | Theses on a related topic

14.
Fojtová, Dana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal | Theses on a related topic

15.
Grodecká, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza funkčního významu promotorových mutací v genu pro C1 inhibitor | Theses on a related topic

16.
Hakl, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Metodika měření luminiscenčních spekter vybraných látek | Theses on a related topic

17.
Hynková, Pavlína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Význam enzymových testů při vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům | Theses on a related topic

18.
Káňa, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Molekulové klipsy na bázi bipyridyl-glykolurilu | Theses on a related topic

19.
Kantorová, Jana maiden name: Urbanová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Interakce benzofenantridinových kvarterních alkaloidů s DNA | Theses on a related topic

20.
Kolínský, Roman
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Analýza efektu vysoce intenzivního intervalového tréninku | Theses on a related topic

21.
Krausko, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Luminiscenční studie látek na ledu - agregace molekul | Theses on a related topic

22.
Krausko, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Physical Chemistry
Master's thesis defence: Vlivy způsobu přípravy zmrzlého vzorku na lokální koncentraci vymrzlých látek | Theses on a related topic

23.
Kubesa, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Use of Graphene for Biosensors | Theses on a related topic

24.
Kunka, Antonín
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium inhibitorů dehalogenáz jako potenciálních antituberkulotik | Theses on a related topic

25.
Lišková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Proteinové inženýrství pro studium strukturně-funkčních vztahů enzymů | Theses on a related topic

26.
Mazura, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molekulární determinace substrátové specifity u rostlinných b-glukozidáz | Theses on a related topic

27.
Močubová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Bioluminiscenční organizmy | Theses on a related topic

28.
Mokrišová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium interakce alkaloidu chelirubinu s DNA | Theses on a related topic

29.
Mrázková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Mutageneze jako nástroj pochopení afinity a specifity lektinů z patogenních mikroorganismů | Theses on a related topic

30.
Němec, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Organické sloučeniny pro in vivo manipulaci biologických systémů | Theses on a related topic

31.
Nevolová, Šárka maiden name: Bidmanová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Development of optical biosensors for monitoring of pollutants in the environment | Theses on a related topic

32.
Novotná, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Studium luminiscence v ramanských spektrech aminokyselin | Theses on a related topic

33.
Omesová Pokorná, Blanka maiden name: Pokorná
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Limitující a inhibující faktory bakteriální oxidace anorganických sirných látek | Theses on a related topic

34.
Orsághová, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace, charakterizace a porovnání vybraných proteolytických enzymů prachových a parazitických roztočů Dermatophagoides pteronyssinus a Varroa destructor | Theses on a related topic

35.
Pavelka, Antonín
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Vývoj programu HOTSPOTTER pro výběr „hot spot” pozic pro účely proteinového inženýrství | Theses on a related topic

36.
Pavelka, Antonín
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Computer Systems and Technologies
Dissertation defense: Bioinformatics tools for the analysis of macromolecular structures | Theses on a related topic

37.
Pavelka, Antonín
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Advanced Master's thesis defense: Development of geometrical methods for protein engineering and analysis of protein structures | Theses on a related topic

38.
Pokorná, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Výukové materiály na téma vitaminy pro výuku na základních školách. | Theses on a related topic

39.
Pospíšil, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium luminiscenčních vlastností koordinačních polymerů obsahujících Cu(I) | Theses on a related topic

40.
Pravda, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Computational methods for detection and characterization of protein channels | Theses on a related topic

41.
Pravda, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Anatomie enzymatických kanálů | Theses on a related topic

42.
Přikryl, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Laser applications for high-sensitive detection of biologically important molecules | Theses on a related topic

43.
Slanina, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Organic Chemistry
Dissertation defense: Photoactivatable Derivatives for Chemical and Biological Applications: Design, Synthesis and Mechanistic Investigation | Theses on a related topic

44.
Slaninková, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Enzymová kinetika ve výuce analytické chemie | Theses on a related topic

45.
Spíchal, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry
Master's thesis defence: Koordinační sloučeniny lanthanoidů s vybranými fosfinovými ligandy | Theses on a related topic

46.
Strumienský, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics, Upper Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Experimenty s UV a IR zářením | Theses on a related topic

47.
Šebestová, Eva maiden name: Chovancová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Bioinformatická analýza a design halogenalkandehalogenas | Theses on a related topic

48.
Šmardová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Reaktivní sloučeniny kyslíku, fysiologické a patologické aspekty | Theses on a related topic

49.
Štajer, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení riboflavinu ve vitamínových preparátech a pivu metodou CE-LIF | Theses on a related topic

50.
Štěpán, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2001, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Příprava hybridizační sondy a PCR-primerů pro molekulární identifikaci druhu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic