Theses on a related topic (having the same keywords):

ezofagitida, esophagus, esophagitis, jicen, refluxni choroba jicnu, reflux, pyroza, heartburn, gastroesophageal reflux disease

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Čaháková, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Benigní stenózy jícnu s výjimkou achálázie | Theses on a related topic Display description

2.
Dedek, Vladimír
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Radiology (4-years) / Radiology
Dissertation defense: Možnosti využití dynamické scintigrafie jícnu v diagnostice refluxní choroby jícnu se zaměřením na nemocné s bronchiálním astmatem a chronickým kašlem | Theses on a related topic

3.
Procházka, Vladimír
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Surgery
Dissertation defense: Dysfagie a dysmotilita jícnu v antirefluxní chirurgii | Theses on a related topic

4.
Deissová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genetické markery pro Barrettův jícen a adenokarcinom ezofagu u pacientů s refluxní chorobou jícnu | Theses on a related topic

5.
Fialová, Kristýna maiden name: Koutková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychologické charakteristiky osob s chronickou pyrózou - systematická rešerše | Theses on a related topic

6.
Filipi, Kristína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Dentistry (4-years) / Dentistry
Dissertation defense: Stav tvrdých a měkkých tkání dutiny ústní u pacientů s refluxní nemocí jícnu | Theses on a related topic

7.
Hanušová, Zdenka maiden name: Hricková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defense: Vertikálna poloha pri dojčení a jej využitie v praxi pôrodných asistentiek a v domácom prostredí | Theses on a related topic

8.
Janckulíková, Erika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Jícnový mikrobiom u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou | Theses on a related topic

9.
Jánoš, Július
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Adipocytokiny a vybraná zánětlivá onemocnění: studie kontrol a případů | Theses on a related topic

10.
Kroupa, Radek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Možnosti konzervativní léčby achalázie jícnu | Theses on a related topic

11.
Marek, Filip
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Sledování kvality života u pacientů po chirurgické antirefluxní terapii | Theses on a related topic

12.
Strunga, Alan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití moderních analytických metod v analýze neinvazivních biologických tekutin. | Theses on a related topic