Theses on a related topic (having the same keywords):

analyza dat, tumours children's age, malignant tumour, nadory detskeho veku, incidence, mortalita, oncological register, data analysis, onkologicky registr, zhoubny novotvar, mortality

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Baranová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Bayesovské modelování zátěže populace zhoubnými nádorovými onemocněními | Theses on a related topic Display description

2.
Floreánová, Katarína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Akutní pankreatitida - klasifikace a epidemiologie | Theses on a related topic

3.
Formánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Metody pro odhad celoživotního rizika zhoubných nádorových onemocnění | Theses on a related topic

4.
Kotryová, Jiřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Dlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČR | Theses on a related topic

5.
Luterová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Modely dynamiky nádorových onemocnění | Theses on a related topic

6.
Májek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defense: Návrh prevence bronchogenního karcinomu: informační podpora s využitím populačních epidemiologických dat | Theses on a related topic

7.
Adámková, Radka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Internal Medicine
Dissertation defense: Akutní infarkt myokardu a diabetes mellitus 2.typu | Theses on a related topic

8.
Antonova, Mariya
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Modely predikující incidenci zhoubných nádorů na příkladu zhoubného melanomu v ČR | Theses on a related topic

9.
Černý, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Analýza peer assessmentu v rámci kurzu Kreativní práce s informacemi | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analýza peer assessmentu v rámci kurzu Kreativní práce s informacemi | Theses on a related topic

10.
Denár, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Data retention v České republice po 1. říjnu 2012: technologicko-etický pohled na rozsah uchovávaných údajů | Theses on a related topic

11.
Dostál, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Imaging Methods and Medical Physics / Medical Physics
Dissertation defense: Pokročilá analýza MR obrazu míchy | Theses on a related topic

12.
Felšőci, Marián
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Vliv dlouhodobé hypertenze na prognózu pacientů s akutním srdečním selháním | Theses on a related topic

13.
Fryš, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Citace.com: datový audit v kontextu zlepšování kvality služeb | Theses on a related topic

14.
Hesko, Branislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Analýza a zpracování obrazových dat pro účely diagnostiky plazmatu | Theses on a related topic

15.
Hierweg, Richard
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Optimalizace vybraných podnikových procesů | Theses on a related topic

16.
Jakubcová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Stochastické modely v hodnocení mortality a přežití pacientů s akutním srdečním selháním | Theses on a related topic

17.
Kasalová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Automobil: Zvířata | Theses on a related topic

18.
Khokhlova, Elena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture (4-years) / Musicology
Dissertation defense: Opera Houses Online: Marketing Sophisticated Art in the Age of Big Data and Social Media | Theses on a related topic

19.
Kmeť, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Boj proti hospodářské kriminalitě v ČR: využití analytických systémů v rámci Policie ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Boj proti hospodářské kriminalitě v ČR: využití analytických systémů v rámci Policie ČR | Theses on a related topic

20.
Kováčová, Ingrid
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Postupy pro dosažení srovnatelnosti bazálních charakteristik vlastních dat s publikovanými výsledky studií | Theses on a related topic

21.
Langrová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Testování statistických hypotéz | Theses on a related topic

22.
Makovník, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Online simulátor logické úlohy Edge matching puzzle | Theses on a related topic

23.
Mertel, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Dynamická geovizualizace dopravního modelu | Theses on a related topic

24.
Miklík, Roman
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: AHEAD - pilotní registr akutního srdečního selhání | Theses on a related topic

25.
Miklíková, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine / Cardiology
Dissertation defense: Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných s akutním srdečním selháním | Theses on a related topic

26.
Mužík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defense: Mezinárodní informační systém pro standardizovanou analýzu populačních onkologických dat | Theses on a related topic

27.
Neuvirtová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Epidemiologické analýzy dat onkologických pacientů se zaměřením na modelování časových trendů (aplikace na diagnózu rakoviny prsu) | Theses on a related topic

28.
Nezhybová, Veronika maiden name: Michálková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Advanced Master's thesis defense: Vliv infekce motolicí Diplostomum pseudospathaceum na úmrtnost přezimující hořavky duhové | Theses on a related topic

29.
Ngo, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Hodnocení dopadu programů screeningu zhoubných nádorů | Theses on a related topic

30.
Nováková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Komorbiditní indexy a jejich výpočet z administrativních dat zdravotnických zařízení | Theses on a related topic

31.
Príborská, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Fenomén hnutí Quantified self | Theses on a related topic

32.
Rymešová, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Survival and Mate Choice in the Grey Partridge (Perdix perdix) | Theses on a related topic

33.
Sepši, Milan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Srovnání stratifikačních postupů k určení rizika náhlé srdeční smrti u nemocných po infarktu myokardu | Theses on a related topic

34.
Skládal, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Klinická a srovnávací studie implantátů PC.CP. a DHS při ošetření trochanterických zlomenin | Theses on a related topic

35.
Šedová, Petra maiden name: Kofroňová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defense: Neuroepidemiologie cévních mozkových příhod v České republice | Theses on a related topic

36.
Štípal, Roman
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Význam stanovení natriuretických peptidů a srdečních troponinů u pacientů s akutní dekompenzací chronickéhno systolického srdečního selhání | Theses on a related topic

37.
Tomčíková, Daniela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění | Theses on a related topic

38.
Vašáková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Analýza pracovní schopnosti u českých zaměstnanců | Theses on a related topic

39.
Veselá, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Odraz vývoje české ekonomiky v průzkumech veřejného mínění | Theses on a related topic

40.
Antonova, Mariya
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů a jejich validace | Theses on a related topic

41.
Bartošková, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Struktura a život obyvatel Strážnicka v letech 1918 - 1938 | Theses on a related topic

42.
Bednářová, Zdenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Retrospektivní hodnocení zdravotních rizik plynoucích z přítomnosti polutantů v ovzduší

43.
Briatková, Mária
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Dobývanie znalostí z e-learningových dát | Theses on a related topic

44.
Cibík, Jozef
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Komponenta pro manipulaci s daty analytického systému CopAS | Theses on a related topic

45.
Dendis, Ivan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vývoj frameworku pro detekci a vizualizaci anomálií v datech | Theses on a related topic

46.
Dravecký, Andrej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: BlueZzz cognitive auto-dispatching | Theses on a related topic

47.
Dufek, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neuroscience (4-years) / Neuroscience
Dissertation defense: Role zánětlivých faktorů v patogenezi idiopatické Parkinsonovy choroby | Theses on a related topic

48.
Duničková, Martina
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza výukových dat ze systému Umíme česky | Theses on a related topic

49.
Filipczyková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Pozitivní aspekty vyplývající z konfrontace s vlastní smrtelností | Theses on a related topic

50.
Fuchsová, Iva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Poruchy příjmu potravy | Theses on a related topic