Theses on a related topic (having the same keywords):

analyza dat, tumours children's age, malignant tumour, nadory detskeho veku, incidence, mortalita, oncological register, data analysis, onkologicky registr, zhoubny novotvar, mortality

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Gašparíková-Hložanová, Petra
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Analýza špatných odpovědí z výukového systému Umíme česky | Theses on a related topic Display description

52.
Gelnarová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defense: Prediktivní odhady incidence a prevalence nádorových onemocnění na populační úrovni | Theses on a related topic

53.
Gerbocová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Výskyt a význam korekce heterofórií u malých refrakčních vad | Theses on a related topic

54.
Girglová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj grafomotoriky u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku - návrh stimulačního programu a pracovních listů | Theses on a related topic

55.
Girglová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Komparace grafomotorických schopností a dovedností mezi dětmi předškolního věku | Theses on a related topic

56.
Gmiterko, Dominik
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Metody pro výpočet podobnosti výukových položek | Theses on a related topic

57.
Gorecká, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Music, Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: K pojetí časovosti u M. Heideggera a H.-G. Gadamera | Theses on a related topic

58.
Grummich, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Náboženství jako společenský výkladový systém ne/smrtelnosti | Theses on a related topic

59.
Hapala, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Program pro podobnostní vyhledávání a správu databáze hmotnostních spekter proteinů | Theses on a related topic

60.
Himmerová, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Mezipohlavní rozdíly v lidské mortalitě | Theses on a related topic

61.
Honsnejmanová, Irena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Nemoci v Evropě na počátku 21. století: regionálně-geografická analýza. | Theses on a related topic

62.
Horáková, Bohuna
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Poruchy příjmu potravy - mentální bulimie | Theses on a related topic

63.
Hrabala, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Demografické stárnutí obyvatelstva v Královéhradeckém kraji | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Demografické stárnutí obyvatelstva v Královéhradeckém kraji | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Demografické stárnutí obyvatelstva v Královéhradeckém kraji | Theses on a related topic

64.
Chomo, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Deploying Data Lake for Big Data Management | Theses on a related topic

65.
Chrastina, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo, psychologie a zneužívání nealkoholových drog (aktuální právně aplikační a psychologické otázky) | Theses on a related topic

66.
Jakubcová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Rizikové skóre pro roční mortalitu a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů hospitalizovaných po akutním srdečním selhání | Theses on a related topic

67.
Jarošová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Kompartmentový model dynamiky onkologických onemocnění | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Kompartmentový model dynamiky onkologických onemocnění | Theses on a related topic

68.
Jedlinská, Miluše
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Fall and Mortality in the Fiction of J. R. R. Tolkien | Theses on a related topic

69.
Klammert, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Peer Blender: Datová analýza nástroje pro peer assessment | Theses on a related topic

70.
Kmeť, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Boj proti hospodářské kriminalitě v ČR: využití analytických systémů v rámci Policie ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Boj proti hospodářské kriminalitě v ČR: využití analytických systémů v rámci Policie ČR | Theses on a related topic

71.
Komenda, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Monitorování a hodnocení forem výuky informatických oborů | Theses on a related topic

72.
Kovačovicová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Computational biology and biomedicine / Computational biology and biomedicine
Master's thesis defence: Odhad incidence z administrativních dat a jeho validace | Theses on a related topic

73.
Kunová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Sociology
Bachelor's thesis defense: Vývoj plodnosti, úmrtnosti a sňatečnosti v Rakousku a České republice po roce 1870 | Theses on a related topic

74.
Kýrová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Dermatovenerology (4-years) / Dermatovenerology
Dissertation defense: Epidermolysis bullosa congenita - korelace genotypu a fenotypu u pacientů EB Centra ČR | Theses on a related topic

75.
Laštůvka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Importy dat z relační databáze do OLAP datových kostek | Theses on a related topic

76.
Martinka, Ivan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defense: Epidemiologie myastenie gravis ve Slovenské republice | Theses on a related topic

77.
Matějů, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Forensic Medicine
Dissertation defense: Forenzní pohled na problematiku SIDS v České republice | Theses on a related topic

78.
Miklušová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Dátová analýza užívateľov vybraných pobočiek Mestskej knižnice v Prahe | Theses on a related topic

79.
Mikuš, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Hodnocení přínosu označování výrobků známkami jakosti či ekoznačkami | Theses on a related topic

80.
Motyčková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Základní formy poruch příjmu potravy a jejich terapie | Theses on a related topic

81.
Musílek, Roman
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Riziko porodu v porodnici a v domácím prostředí | Theses on a related topic

82.
Mužík, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Srovnávací standardy pro hodnocení klinických a epidemiologických dat v současné onkologii: vývoj metodiky a její verifikace na populačních datech | Theses on a related topic

83.
Mylková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / History, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Regionální geografická analýza současných demografických trendů ve Zlínském kraji | Theses on a related topic

84.
Navrátilová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Příležitosti k podnikání v suburbánní oblasti města Brna | Theses on a related topic

85.
Novotná, Dana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Pediatrie (4-years) / Paediatrics
Dissertation defense: Růst a metabolické změny u dětí s intrauterinní růstovou retardací | Theses on a related topic

86.
Olšán, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Modely úmrtnosti v životním pojištění | Theses on a related topic

87.
Ondrúš, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Minimálně invazivní léčba funkční mitrální regurgitace u pacientů s pokročilým srdečním selháním | Theses on a related topic

88.
Opálková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Spolehlivostní intervaly pro intenzitu výskytu událostí v epidemiologických studiích | Theses on a related topic

89.
Palatinusová, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Matematické techniky v životním pojištění | Theses on a related topic

90.
Pařilová, Tereza
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Vizualizace obsahu internetových diskuzí | Theses on a related topic

91.
Pavlíčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Systém pro analýzu nestrukturovaných dat pro marketingové účely | Theses on a related topic

92.
Pavliš, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Interaktivní softwarové nástroje pro hodnocení vlivů stresorů v monitoringu životního prostředí | Theses on a related topic

93.
Peschel, Jakub
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Artificial intelligence and data processing / Artificial intelligence and data processing
Master's thesis defence: Complex Data Analysis by Mining and Searching Operations | Theses on a related topic

94.
Porteš, David
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing
Bachelor's thesis defense: Data analysis for nuclear magnetic resonance spectroscopy | Theses on a related topic

95.
Príborská, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Selftracking jako nástroj sebezpoznání a sebereflexe | Theses on a related topic

96.
Prokeš, Lubomír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Analýza archeologických objektů metodami atomové spektrometrie | Theses on a related topic

97.
Russnák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
Dissertation defense: Pokročilé metody datové analýzy a kartografické vizualizace | Theses on a related topic

98.
Růženecký, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Analýza počítačové gramotnosti u seniorů | Theses on a related topic

99.
Saibertová, Simona
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Ověření datasetu pro monitoring tlakových lézí v souvislosti s úrovní znalostí sester | Theses on a related topic

100.
Strehovský, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Moderní metody získávání a zpracování biomedicínských dat | Theses on a related topic