Theses on a related topic (having the same keywords):

problemy hyperaktivnich deti, cause of hyperaktivity, impulzivita, hyperaktivity, impulsivity, adhd, priciny hyperaktivity, symptoms of hyperaktivity, adhd diagnostic, problems of hyperactive children, diagnostika adhd, hyperaktivita, projevy hyperaktivity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Chytilová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Vhodná cvičení pro děti s hyperkinetickou poruchou pozornosti | Theses on a related topic Display description

52.
Janáčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobnostní charakteristiky a cestovní motivace u vysokoškolských studentů | Theses on a related topic

53.
Jarešová, Miroslava
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics
Master's thesis defence: Art assets creation and animation for Newron application | Theses on a related topic

54.
Kolčárková, Irena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Rodičovství očima matek neklidných dětí: jak se hodnotí a prožívají v roli matky | Theses on a related topic

55.
Kurková, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Hra jako prostředek začlenění hyperaktivních dětí do kolektivu třídy základní školy

56.
Kutý, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Electrophysiological correlates of impulsivity | Theses on a related topic

57.
Linhartová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Projevy a důsledky ADHD v dospívání | Theses on a related topic

58.
Linhartová, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychiatry (4-years) / Psychiatry
Dissertation defence: Impulsivity profile and rTMS treatment of impulsivity in patients with borderline personality disorder | Theses on a related topic

59.
Macháčková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Dítě se syndromem ADHD v prostředí mateřské školy | Theses on a related topic

60.
Marčišová, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Vliv vybraných druhů terapií na děti se syndromem ADHD | Theses on a related topic

61.
Melicharová, Edita
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Specifika práce ve třídě mateřské školy s dětmi se syndromem poruchy pozornosti | Theses on a related topic

62.
Nekužová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Pozitivní vliv rodiny na vývoj dítěte s ADHD a jeho socializaci a chování ve škole | Theses on a related topic

63.
Pichrt, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Trávení volného času dětí s poruchami chování | Theses on a related topic

64.
Pichrt, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Specifika výchovy a vzdělávání dětí s ADHD z hlediska rodičů | Theses on a related topic

65.
Pištělák, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Vzdělávací proces ve VÚ a SVP HELP Střílky, příčiny neúspěchu dětí ve vzdělávacím procesu | Theses on a related topic

66.
Prčíková, Veronika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Vliv psychomotorických cvičení na symptomy ADD a ADHD u dětí a mládeže | Theses on a related topic

67.
Prušová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Hyperaktivní dítě ve škole | Theses on a related topic

68.
Radimecká, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv individuálních rozdílů na výkon v Iowa Gambling Task | Theses on a related topic

69.
Řádová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Ověření psychometrických charakteristik adaptace stop-signal a go/no-go testu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ověření psychometrických charakteristik adaptace stop-signal a go/no-go testu | Theses on a related topic

70.
Sluková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Dítě s ADHD ve škole a doma | Theses on a related topic

71.
Suchánková, Nikola
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Přístupy k žákům s lehkým mentálním postižením a přidruženým syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou | Theses on a related topic

72.
Škrabalová, Marcela maiden name: Vyčítalová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defence: Přístupy k jedincům s ADHD ve škole a v rodině | Theses on a related topic

73.
Šmídová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Impulzivita a kognitivní selhání jako prediktory stravovacích rysů | Theses on a related topic

74.
Šujanová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Identifikace dětí s ADHD pedagogem na prvním stupni základní školy | Theses on a related topic

75.
Tihelková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vliv Feuersteinova Instrumentálního Obohacování na žáky s ADHD | Theses on a related topic

76.
Varga, Dávid
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Úpolové sporty a specifické poruchy učení a chování | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Úpolové sporty a specifické poruchy učení a chování | Theses on a related topic

77.
Veselá, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Vztah behaviorálně aktivační a behaviorálně inhibiční dimenze temperamentu, úzkostnosti, svědomitosti a prokrastinace | Theses on a related topic

78.
Višinková, Klára maiden name: Ochranová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Překážky ve vzdělávání dítěte s ADHD v předškolním a mladším školním věku | Theses on a related topic

79.
Vykouková, Tereza maiden name: Němečková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání dětí s problémy hyperaktivity a pozornosti v mateřské škole a vliv rodiny na jejich rozvoj. | Theses on a related topic

80.
Zeman, Jáchym
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah impulzivity k vybraným osobnostním charakteristikám u studentů vojenského leadershipu | Theses on a related topic

81.
Zemanová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Dramatická výchova jako nástroj pro rozvíjení sociální kompetence u dětí s poruchou chování | Theses on a related topic

82.
Anderlová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Jógová a psychomotorická cvičení pro děti předškolního věku s ADHD | Theses on a related topic

83.
Antošová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Intervence u dětí s rizikem poruch chování a emocí | Theses on a related topic

84.
Baranová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: ADHD ako rizikový faktor pre rozvoj poruchy chovania a emócií | Theses on a related topic

85.
Benešová, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sebepojetí a úzkost dětí s ADHD | Theses on a related topic

86.
Botková, Danuše
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Poruchy chování ve školním prostředí | Theses on a related topic

87.
Břenková, Lenka maiden name: Macurová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Muzikoterapie a děti s ADHD | Theses on a related topic

88.
Břízová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Vliv nedonošenosti na školní edukaci | Theses on a related topic

89.
Cetkovská, Lenka maiden name: Slámová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School English Language Teacher Training
Master's thesis defence: Aspects Influencing Foreign Language Learning of a Learner Diagnosed with ADHD | Theses on a related topic

90.
Ciencialová, Tereza
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Special Education
Master's thesis defence: Vliv přetrvávajících primárních reflexů na školní výkon žáků prvního stupně základní školy | Theses on a related topic

91.
Crhová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv psychomotorických cvičení zaměřených na oblast psychomotoriky u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

92.
Čechová, Eliška
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Master's thesis defence: Hodnocení začlenění žáka se specifickými vzdělávacími potřebami do hodin běžné tělesné výchovy | Theses on a related topic

93.
Černíková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defence: Přístupy ovlivňující edukaci dítěte s diagnózou epilepsie v mateřské škole | Theses on a related topic

94.
Davidová, Karolína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Případová studie žáka s ADHD | Theses on a related topic

95.
Demel, Ladislav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Výchovné problémy ve zvláštních odborných učilištích | Theses on a related topic

96.
Dobiášová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Policy and Social Work, Sociology
Bachelor's thesis defence: Motivovanost dětí se syndromem ADHD v programu Trénink emočních a sociálních dovedností (TREaK) | Theses on a related topic

97.
Dobiášová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Individuální plánování do programu Trénink dovedností pro děti s ADHD | Theses on a related topic

98.
Dobiášová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Nejdůležitější úloha AP u dětí s ADHD na 1. stupni ZŠ z pohledu žáků s ADHD, jejich asistentů, pedagogů a rodičů. | Theses on a related topic

99.
Dočkalová, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Interakce dítěte s ADHD a školního prostředí | Theses on a related topic

100.
Doležal, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Možnosti podpory a intervence v edukaci dětí s ADHD z pohledu institucionální a rodinné dimenze | Theses on a related topic