Theses on a related topic (having the same keywords):

akumulace, accumulation, root respiration, kadmium, chlorophyll fluorescence, fluorescence chlorofylu, zinek, zinc, hermanek pravy (matricaria recutita), respirace korenu camomile plant (matricaria recutita), fotosynteza, cadmium, photosynthesis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Využití peptid-kov a protein-kov interakcí pro navržení biosensoru těžkých kovů | Theses on a related topic Display description

2.
Gašparová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Plants)
Bachelor's thesis defense: Radiační stres a fotoinhibice fotosyntézy u modelových lišejníků | Theses on a related topic

3.
Hammerová, Jindřiška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Pseudomonas putida - růst a produkce metalothioneinu v přítomnosti těžkých kovů | Theses on a related topic

4.
Jeremias, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Koordinační sloučeniny zinku a kadmia s 1,1-dithioláty a N-donorovými ligandy | Theses on a related topic

5.
Pastuchová, Alena maiden name: Polášková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Advanced Master's thesis defense: Vliv těžkých kovů na sekvenčně specifickou vazbu proteinů p63 a p73 k DNA | Theses on a related topic

6.
Pěchová, Marie maiden name: Pavlicová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Zapomenutá entomofagie | Theses on a related topic

7.
Stehlíková, Ellen
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Kinetické metody v analytické chemii | Theses on a related topic

8.
Ustohalová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Využití Lemna minor pro posouzení toxicity kadmia | Theses on a related topic

9.
Zezulka, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Plant Anatomy and Physiology
Dissertation defense: Zářením indukované změny v toxicitě polycyklických aromatických uhlovodíků pro primární procesy fotosyntézy lišejníků a vyšších rostlin | Theses on a related topic

10.
Bartošová, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Sporulace vybraných kmenů streptomycet a vazba těžkých kovů | Theses on a related topic

11.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosenzoru pro analýzu těžkých kovů | Theses on a related topic

12.
Bakalová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Testy fytotoxicity a jejich využití pro hodnocení vlivu xenobiotik | Theses on a related topic

13.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza vybraných nádorových markerů pomocí qRT-PCR | Theses on a related topic

14.
Baráková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Bachelor's thesis defense: Odezva vyšších rostlin na kadmium

15.
Buriánová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Paracetamol a jeho vliv na rané etapy ontogeneze vybraných rostlinných druhů | Theses on a related topic

16.
Dumková, Jana maiden name: Kvardová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anatomy, Histology and Embryology (4-years) / Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defense: Efekty a osudy nanočástic v buňkách a tkáních ve zvířatech a in vitro kulturách | Theses on a related topic

17.
Fabrik, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: VYUŽITÍ METALOTHIONEINU JAKO POTENCIÁLNÍHO NÁDOROVÉHO MARKERU | Theses on a related topic

18.
Hořínek, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd rizikovými prvky | Theses on a related topic

19.
Husáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Kde se akumulují nanočástice? | Theses on a related topic

20.
Hýsková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Master's thesis defence: Vliv vysychání na primární procesy fotosyntézy u vybraných druhů lišejníků | Theses on a related topic

21.
Jáchymová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Obsah UV-absorbujících látek a pigmentů v lišejnících z různých oblastí Země | Theses on a related topic

22.
Jefremova, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Dynamika proteomu v odpovědi na působení těžkých kovů u rostlin | Theses on a related topic

23.
Jelínková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
Master's thesis defence: Analýza vybraných markerů u spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku | Theses on a related topic

24.
Jeremias, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Koordinační sloučeniny triády zinku s vybranými dithioligandy | Theses on a related topic

25.
Kadlecová, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Stanovení kadmia metodou AAS | Theses on a related topic

26.
Kamenská, Nikola
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Zinek v potravinách rostlinného původu | Theses on a related topic

27.
Kosečková, Pavlína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Odhad zátěže kadmiem ze sóje a sójových výrobků u alternativního způsobu stravování | Theses on a related topic

28.
Kratochvílová, Monika maiden name: Holubová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza vybraných proteinů regulujících apoptózu u karcinomu prostaty. | Theses on a related topic

29.
Krulová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Primární procesy fotosyntézy jako citlivý indikátor znečištění prostředí | Theses on a related topic

30.
Křivská, Anna maiden name: Kadlecová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Sušené ovoce – rizika z pohledu nutričního terapeuta | Theses on a related topic

31.
Linhartová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Structural Chemistry
Master's thesis defence: Strukturní analýza proteinu ZCCHC9 pomocí NMR spektroskopie | Theses on a related topic

32.
Lyčka, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Telomery a telomeráza v rostlinách vystavených genotoxickému stresu | Theses on a related topic

33.
Maléřová, Kristýna maiden name: Kroupová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení toxických prvků a jejich forem v klinických materiálech | Theses on a related topic

34.
Mikulášková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Role sulfátů v odpovědi rostlin na stres v důsledku přítomnosti těžkých kovů | Theses on a related topic

35.
Pastuchová, Alena maiden name: Polášková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv mutací TP53 na regulaci buněčné homeostázy | Theses on a related topic

36.
Pilařová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Optimalizace techniky izolace chloroplastů u lišejníkových fotobiontů z rodu Trebouxia | Theses on a related topic

37.
Puczok, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie interakcí železa a zinku v podmínkách povrchových vod | Theses on a related topic

38.
Puczok, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geochemie interakcí ryzího železa a zinku v povrchových podmínkách | Theses on a related topic

39.
Ressnerová, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Význam kovů v patogenezi a progresi nádorových onemocnění | Theses on a related topic

40.
Říhová, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Úloha těžkých kovů, zejména mědi, zinku a železa, v aktivitě signálních drah deregulovaných v průběhu maligní transformace | Theses on a related topic

41.
Sedlačková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Monitorování indukce fytochelatinů v rostlinné tkáňové kultuře vystavené působení toxických těžkých kovů pomocí elektrochemických metod | Theses on a related topic

42.
Sehnal, Luděk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Bachelor's thesis defense: Fotosyntéza lišejníků z oblasti Antarktického poloostrova a Jižní Patagonie ve vztahu k faktorům prostředí | Theses on a related topic

43.
Schmidová, Sandra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Zinek ve výživě člověka - biochemie, fyziologie, deficience | Theses on a related topic

44.
Šebejová, Ludmila maiden name: Ročňová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Syntéza, metabolismus a účinky aromatických cytokininů a vliv iontů kovů

45.
Šurýn, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Stanoveni vybraných monitorovacích prvků (Mn, Pb, Cd) v orgánech malých pokusných zvířat | Theses on a related topic

46.
Šurýn, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Analýza orgánů bílé pokusné myši z inhalačních pokusů nanočástic kadmia a olova | Theses on a related topic

47.
Tančevová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Zapojení epigenetických procesů do reakce rostlin na stres vyvolaný těžkými kovy | Theses on a related topic

48.
Tokarčík, Andrej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Rewriting complex biological models in stochastic process algebras: a case study | Theses on a related topic

49.
Ustohalová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Vliv kadmia na růst a biochemicko-fyziologické procesy rostlin | Theses on a related topic

50.
Zezulka, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Zářením indukované změny v toxicitě polycyklických aromatických uhlovodíků pro primární procesy fotosyntézy lišejníků a vyšších rostlin | Theses on a related topic