Theses on a related topic (having the same keywords):

analyza dat, kosinova vzdalenost, bacterial data, bakterialni data, hmotnostni spektrometrie, mass spectrometry, vyhledavani data analysis, faces, metricke prostory, look-up, protein spectra database, cosine distance, metric spaces, databaze spekter proteinu, mobios, javaserver faces

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Adamec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry
Master's thesis defence: Schiffovy baze odvozené od diaminoglykolurilu | Theses on a related topic Display description

2.
Bábovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Proteiny rodiny thymosinů a jejich úloha v tumorigenezi | Theses on a related topic

3.
Bazelová, Natalie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvantitativní profilování metabolitů tryptofanu v suché krevní kapce | Theses on a related topic

4.
Bělehrad, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Kapilarní elektroforéza pro separaci Se specií | Theses on a related topic

5.
Bílková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vlastnosti, výskyt a metody stanovení nových typů zpomalovačů hoření v prostředí | Theses on a related topic

6.
Brabencová, Sylva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Genomics and Proteomics / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Charakterizace modifikací histonů v modelových organismech | Theses on a related topic

7.
Cvingráfová, Eliška maiden name: Roupcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy v kombinaci s hmotnostní spektrometrií v bioanalytické chemii | Theses on a related topic

8.
Čumová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Proteomika u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

9.
Duchovná, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

10.
Ďurč, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení olova v suchých krevních skvrnách pomocí DLTV ICP MS | Theses on a related topic

11.
Dyčka, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

12.
Eklová, Nikol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Analýza mykolových kyselin hmotnostní spektrometrií s laserovou desorpcí/ionizací za účasti matrice | Theses on a related topic

13.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology | Theses on a related topic

14.
Foltynová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Study of sample preparation for biological applications ICP MS | Theses on a related topic

15.
Gajdošík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Biooxidace arsenopyritu u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans | Theses on a related topic

16.
Hajtmanová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Bioanalytical chemistry)
Bachelor's thesis defense: Hmotnostní spektrometrie kyseliny retinové | Theses on a related topic

17.
Hanáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Genomics and Proteomics / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Studium proteinových fosforylací pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

18.
Holaňová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Aplikace nanočástic v hmotnostní spektrometrii | Theses on a related topic

19.
Houška, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium reakcí OsO4BiPy s oligonukleotidy a MALDI TOF hmotnostní spektrometrie klustrů a biomolekul | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Studium reakce OsO4BiPy s oligonukleotidy a MALDI TOF hmotnostní spektrometrie klustrů a biomolekul | Theses on a related topic

20.
Hrdlička, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Analýza povrchových vrstev laserovou ablací | Theses on a related topic

21.
Hutňan, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Využití metod hmotnostní spektrometrie při studiu buněčné signalizace savčích buněk | Theses on a related topic

22.
Hutňan, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Zavedení kvantitativních proteomických metod pro studium Wnt signalizace | Theses on a related topic

23.
Jankůjová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatická analýza hypobiózy u larev Teladorsagia circumcincta | Theses on a related topic

24.
Jaroň, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Algoritmy pro tvorbu seznamu proteinů z hmotnostně spektrometrických dat – protein inference problem | Theses on a related topic

25.
Kačalová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Optimalizace podmínek přípravy vzorků pro MALDI-MS profilování bakterií | Theses on a related topic

26.
Kačenga, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava rostlinných fosfoproteinů pro LC-MS/MS analýzu | Theses on a related topic

27.
Káňa, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium vlivu deuterované vody na CE-LIF analýzu | Theses on a related topic

28.
Konečná, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium laserové ablace ocelí ve spojení ICP-OES a ICP-MS | Theses on a related topic

29.
Kuchaříková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace proteinových acetylací | Theses on a related topic

30.
Kurková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Skryté tváře proteomu rostlin a způsoby jejich odhalování | Theses on a related topic

31.
Lapčík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metoda SWATH-MS a její využití v proteomické analýze nádorů prsu | Theses on a related topic

32.
Lapčík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza proteinových komplexů s využitím SEC-MS | Theses on a related topic

33.
Lučanová, Světlana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium strukturních změn proteinů metodou H/D exchange spojené s hmotnostní spektrometrií a limitovanou proteolýzou | Theses on a related topic

34.
Matoušková, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Využití MALDI-TOF spektrometrie ve výuce studentů učitelství chemie | Theses on a related topic

35.
Medková, Marta maiden name: Vaďurová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Využití MALDI-MS v taxonomii bakterií mléčného kvašení | Theses on a related topic

36.
Midlik, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium bioluminiscence Eisenia lucens | Theses on a related topic

37.
Mitošinková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza proteomu rostlin | Theses on a related topic

38.
Mitošinková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace inhibitorů histondeacetyláz | Theses on a related topic

39.
Nagyová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Využití kapilární elektroforézy a hmotnostní spektrometrie při stanovení isoflavonů v léčivých rostlinách | Theses on a related topic

40.
Otevřel, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Mathematical Modeling of Microseparation and Interface Devices for Mass Spectrometry Coupling | Theses on a related topic

41.
Panyala, Nagender Reddy
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Nanomaterials and clusters. Properties, applications and mass spectrometry | Theses on a related topic

42.
Pečinka, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: MOFs pro adsorpci nanočástic zlata (NP) a aplikace {MOFs, NP} kompositů v MALDI TOF MS | Theses on a related topic

43.
Peš, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Multidetekční platforma pro mikrokolonové separace | Theses on a related topic

44.
Petrović, Dunja
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení markerů konzumace alkoholu v tělních tekutinách metodami kapilární elektroforézy s hmotnostně spektrometrickou detekcí | Theses on a related topic

45.
Piliarová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium laserem indukovaného oxidativního značení aminokyselin a peptidů | Theses on a related topic

46.
Poloucká, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Studium obsahu alkylfenolů ve vodě | Theses on a related topic

47.
Procházková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Instrumentálně – analytické metody stanovení a charakterizace sekundárních metabolitů cyanobakterií | Theses on a related topic

48.
Procházková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj a optimalizace metod pro stanovení fytoestrogenů a dalších bioaktivních metabolitů cyanobakterií | Theses on a related topic

49.
Pruška, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Kapilární elektroforéza s absorpční a MS detekcí pro separaci Se specií | Theses on a related topic

50.
Rádsetoulal, Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Tvorba fosforylační mapy proteinu Dishevelled | Theses on a related topic