Theses on a related topic (having the same keywords):

specificke poruchy uceni (spu), etiologie, diagnostika, osobnost ucitele, organizace pece a hodnoceni zaku se spu. specific learning disabilities, diagnosis, teacher' s and pupil's personality, general educational programme of basic education, advisory system, osobnost zaka, poradensky system, organization of care and marking pupils with sld., reedukace spu, etiology, reeducation of sld, ramcovy vzdelavaci program pro zakladni vzdelavani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

651.
Naščáková, Denisa
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Šikana jako sociální problém ve školním prostředí na II. stupni ZŠ | Theses on a related topic Display description

652.
Navrátilová, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technical Education
Master's thesis defence: Reedukace specifických poruch učení u žáků základních škol s využitím informační technologie

653.
Navrátilová, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defense: Komparace systémů vzdělávání jedinců se specifickými poruchami učení v České republice a Itálii | Theses on a related topic

654.
Nebuchlová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Edukace žáků v základní škole speciální | Theses on a related topic

655.
Nedbal, Tomáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Moderní systémy vstřikování - Common Rail - učební texty pro obor automechanik | Theses on a related topic

656.
Nejedlá, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Land-art jako inspirace ve výtvarné výchově na 1.stupni základní školy | Theses on a related topic

657.
Němcová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza kresby lidské postavy u dětí na konci předškolního věku | Theses on a related topic

658.
Němečková, Andrea
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Mapování charakteristických rysů učitelů nadaných žáků | Theses on a related topic

659.
Němečková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Deficity dílčích funkcí u dětí předškolního věku | Theses on a related topic

660.
Nepožitková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Kvalita života a subjektivní charakteristiky zdraví | Theses on a related topic

661.
Nerušilová, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Volnočasové výtvarné aktivity jako východisko hodin výtvarné výchovy u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

662.
Neubauerová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Molekulárně – biologická diagnostika neurofibromatózy typu 1 | Theses on a related topic

663.
Neubauerová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR | Theses on a related topic

664.
Neumannová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj jazykových schopností u dětí předškolního věku | Theses on a related topic

665.
Nevřelová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Obraz oblíbeného učitele. Cesta od pojmu k realitě | Theses on a related topic

666.
Niznerová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Výuka jazyků dětí se SPU na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

667.
Nováková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Ruský jazyk)
Master's thesis defence: Nebojte se školy... | Theses on a related topic

668.
Novotná, Dana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Pediatrie (4-years) / Paediatrics
Dissertation defense: Růst a metabolické změny u dětí s intrauterinní růstovou retardací | Theses on a related topic

669.
Novotná, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Projektová výuka v kontextu moderních výukových strategií na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

670.
Novotná, Lucie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Působení výživy a pohybu na snižování nadváhy a obezity u mladých žen | Theses on a related topic

671.
Novotná, Táňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Sociální kompetence u žáků s poruchami chování | Theses on a related topic

672.
Olbert, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Diagnostika a intervence v praxi ŠD | Theses on a related topic

673.
Ondráčková, Anežka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Možnosti a meze pokročilých metod hodnocení a měření vývojové dysgrafie | Theses on a related topic

674.
Otava, Ondřej
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Vědomosti a představy žáků ZŠ o duševních onemocněních | Theses on a related topic

675.
Otřísalová, Nikola
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Šikana v prostředí základních škol | Theses on a related topic

676.
Ottová, Vilma
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití metod reedukace dyskalkulie při nápravě matematických obtíží

677.
Pacher, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Německý jazyk)
Master's thesis defence: Metoda CLIL aplikovaná na přírodovědu 5. ročníku základních škol | Theses on a related topic

678.
Pajurková, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Přístupy ke vzdělávání žáků se SVP v kontextu ŠVP | Theses on a related topic

679.
Pál, Karol
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Analýza genomických dat | Theses on a related topic

680.
Paličková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Logopedická intervence v základní škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | Theses on a related topic

681.
Pallová, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Diabetes mellitus u seniorů | Theses on a related topic

682.
Panáková, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Zdravá výživa v učebnicích přírodovědy - pojmová analýza | Theses on a related topic

683.
Pánková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj komunikačních dovedností a logopedická intervence u českých dětí žijících ve Velké Británii | Theses on a related topic

684.
Pařízková, Alexandra maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Scintigrafické zobrazení dopaminových receptorů v mozku | Theses on a related topic

685.
Pařízková, Ludmila maiden name: Krahulíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Žáci se specifickými poruchami učení a chování na střední odborné škole v Česku a Rakousku | Theses on a related topic

686.
Pavelka, Richard
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobnostní profily a náborová praxe | Theses on a related topic

687.
Pavlík, Tomáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Aktuální potřeby vybavení dílen praktické výuky na automobilních SOŠ a SOU | Theses on a related topic

688.
Pavlová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: 123-I MIBG scintigrafie u neuroblastomu | Theses on a related topic

689.
Paznochtová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Nové metody diagnostiky nádorových onemocnění | Theses on a related topic

690.
Pecinová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Více vad)
Master's thesis defence: Integrované vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami | Theses on a related topic

691.
Pechačová, Zdeňka maiden name: Davidová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv edukace v ZŠ speciální na rozvoj osobnosti žáka se středně těžkou mentální retardací | Theses on a related topic

692.
Pechová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Ortoptics
Bachelor's thesis defense: Divergentní strabismus | Theses on a related topic

693.
Pektorová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Poznávání historie Vyškova prostřednictvím výtvarné výchovy | Theses on a related topic

694.
Pelcová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Teaching Business English on an Individual basis | Theses on a related topic

695.
Pelikánová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Analýza životních příběhů vybraných klientů ve školském zažízení VÚDDŠ v Moravském Krumlově | Theses on a related topic

696.
Peřina, Vojtěch
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Dentistry (4-years) / Dentistry
Dissertation defense: Možnosti stanovení konstní denzity pomocí ortopantomogramu | Theses on a related topic

697.
Peřinová, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Edukace žáků s lehkou mentální retardací na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

698.
Peřinová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Diagnostika a náprava projevů nezralostí dílčích funkcí v mateřské škole | Theses on a related topic

699.
Petlák, Ondřej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Testování karet rodiny COMBOv2 | Theses on a related topic

700.
Petlák, Ondřej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Testování karet rodiny COMBOv2 | Theses on a related topic