Theses on a related topic (having the same keywords):

delba prace, lidske zdroje, prace, rekvalifikace, rodina, rovne prilezitosti, kariera, rodicovska dovolena, znevyhodneni, celozivotni vzdelavani, gender, nezamestnanost, zamestnanost, zamestnavatel, zenska role., lidsky kapital, diskriminace, manzelstvi, pracovni kapital, vzdelani, deti, ekonomicka aktivita, kvalifikace, rodicovstvi, role zeny, role muze, segregace trhu prace, zamestnatelnost, demograficky vyvoj, materstvi, profese, trh prace, vzdelavaci kurzy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

4401.
Večeřová, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Laická veřejnost a agentury domácí péče | Theses on a related topic Display description

4402.
Večeřová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: Divadelní možnosti studentského publika na Žďársku | Theses on a related topic

4403.
Vedrová, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Role současné ženy v českém skautingu | Theses on a related topic

4404.
Věchtová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Úbytek kontaktu s venkovním prostředím v soudobých západních společnostech | Theses on a related topic

4405.
Vejmelka, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Sociálně-ekonomická struktura venkovského obyvatelstva ČR | Theses on a related topic

4406.
Vejrážková, Bohumila
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Dissertation defense: Hodnocení vlivu vzdělání na soběstačnost a mobilitu seniorů | Theses on a related topic

4407.
Vejrostová, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Spolupráce nízkoprahových drogových služeb a OSPOD | Theses on a related topic

4408.
Vejrostová, Kateřina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Způsoby trávení volného času dětí 2.stupně ZŠ v okresu Žďár nad Sázavou | Theses on a related topic

4409.
Vejvalková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Pervazivní vývojové poruchy. Autismus v teorii a praxi. | Theses on a related topic

4410.
Velebná, Stáza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sledování zaměstnanců | Theses on a related topic

4411.
Velímová, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Family Education and Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Stigmatizace jako rizikový psychosociální faktor v životě somaticky postižených osob | Theses on a related topic

4412.
Velímová, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Patologické hráčství a osobnost gamblera | Theses on a related topic

4413.
Velínská, Šárka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Psychology
Bachelor's thesis defense: Sexuální výchova v rodině očima adolescentů | Theses on a related topic

4414.
Vencefr, Jindřich
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobnostní charakteristiky a sebehodnocení v nezaměstnanosti | Theses on a related topic

4415.
Venclovská, Natálie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature, Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Animais nos Provérbios Portugueses | Theses on a related topic

4416.
Venglářová, Beáta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza celoživotního vzdělávání pedagogů mateřských škol v oblasti rozvoje komunikačních kompetencí | Theses on a related topic

4417.
Verbíková, Darja
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Ukrajinky v Čechách a na Moravě | Theses on a related topic

4418.
Vernerová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dávky sociálního zabezpečení při mateřské a rodičovské dovolené | Theses on a related topic

4419.
Veselá, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Sexism in the American and Czech Media | Theses on a related topic

4420.
Veselá, Barbora maiden name: Ficová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Integrace žáků s kombinovaným postižením do základní školy z pohledu spolužáků | Theses on a related topic

4421.
Veselá, Blanka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: K vývoji obce Olbramkostel 18. a 19. století | Theses on a related topic

4422.
Veselá, Blanka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Život městyse Olbramkostel v první polovině 20. století | Theses on a related topic

4423.
Veselá, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Plays by Nzotake Shange | Theses on a related topic

4424.
Veselá, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Gender Studies, Social Work
Bachelor's thesis defense: Představy matek na rodičovské dovolené o podpoře při slaďování rodinného a pracovního života | Theses on a related topic

4425.
Veselá, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Gender Studies
Bachelor's thesis defense: Vliv mimoškolní environmentální výchovy dětí na jejich rodiče: výzkum mezigeneračního učení | Theses on a related topic

4426.
Veselá, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Psychika rodičů při zjištění diagnózy postižení dítěte v době těhotenství | Theses on a related topic

4427.
Veselá, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Feminismus jako rovnost příležitostí? | Theses on a related topic

4428.
Veselá, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Grammatikalische Inkorporation der englischen substantivischen Entlehnungen in der deutschen Gegenwartssprache | Theses on a related topic

4429.
Veselá, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rodina pečující o osobu s mentálním postižením | Theses on a related topic

4430.
Veselá, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv neziskových organizací na kvalitu života osob s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a jejich rodin | Theses on a related topic

4431.
Veselá, Romana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Děti z dětského domova a jejich samostatný život: z pohledu současných i bývalých dětí z dětského domova | Theses on a related topic

4432.
Veselá, Romana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Analýza zkušeností a názorů žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy | Theses on a related topic

4433.
Veselá, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Život dítěte s mentálním postižením v rodině | Theses on a related topic

4434.
Veselá, Stanislava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Nezaměstnanost absolventů SOU, SOŠ a SŠ v moravskokrumlovském regionu | Theses on a related topic

4435.
Veselá, Šárka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Situace osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce - rizika při hledání práce | Theses on a related topic

4436.
Veselská, Martina maiden name: Solařová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Komunikace s rodinou nemocného v intenzivní péči | Theses on a related topic

4437.
Veselý, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výhody a nevýhody investičních pobídek | Theses on a related topic

4438.
Veškrnová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Ona dnes: Cesta hledání vlastního ženství | Theses on a related topic

4439.
Vetchá, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Analýza potřeb rizikové skupiny dětí a mládeže na okrese Třebíč | Theses on a related topic

4440.
Veverková, Markéta
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Výživa dětských sportovců | Theses on a related topic

4441.
Vévoda, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Socioekonomická analýza Krnovska | Theses on a related topic

4442.
Vičarová, Markéta maiden name: Burdková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Podmínky pro úspěšnou integraci dvouletých dětí do mateřských škol | Theses on a related topic

4443.
Vídenská, Soňa
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Rigidity na trhu práce | Theses on a related topic

4444.
Vidláková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Postoje učitelů základní školy ke školní integraci | Theses on a related topic

4445.
Víchová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Žena v informační společnosti | Theses on a related topic

4446.
Viklický, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pohlavní zneužívání jako trestný čin podle § 187 trestního zákoníku | Theses on a related topic

4447.
Viková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Vztah školy a rodiny ve školské alternativě - případ waldorfské školy | Theses on a related topic

4448.
Viktorinová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Otcovská odpovědnost | Theses on a related topic

4449.
Vilímková, Nikola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Ženy a sexismus v české reklamě | Theses on a related topic

4450.
Vilímková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Srovnávací analýza výrazových prostředků v textech s tematikou zdravého životního stylu v ruských časopisech pro ženy a pro muže | Theses on a related topic