Theses on a related topic (having the same keywords):

exekucni titul, soud, spravce dane, spravni exekuce, vykon rozhodnuti, vymahani., exekuce, exekutor, srovnani, dan, danova exekuce, soudni exekuce, komparace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šmatlák, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace daňové, správní a soudní exekuce | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Komparace daňové, správní a soudní exekuce | Theses on a related topic Display description

2.
Chalupecká, Ludmila maiden name: Slavíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Komparace daňové, správní a soudní exekuce | Theses on a related topic

3.
Motalová, Silvie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace daňové, správní a soudní exekuce | Theses on a related topic

4.
Petr, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Komparace daňové, správní a soudní exekuce | Theses on a related topic

5.
Trávníček, Milan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Public Administration Informatics
Bachelor's thesis defense: Uspokojení oprávněného prostřednictvím doménového jména | Theses on a related topic

6.
Czerná, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vymáhání daňových pohledávek | Theses on a related topic

7.
Kubový, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Vymáhání nedoplatků v rámci činnosti správy sociálního zabezpečení | Theses on a related topic

8.
Svoboda, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip ochrany a obrany povinného v exekučním řízení | Theses on a related topic

9.
Bednářová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Daňový řád z pohledu vymáhání pohledávek z místních poplatků | Theses on a related topic

10.
Částečková, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní ochrana povinného a třetích osob v rámci exekuce | Theses on a related topic

11.
Dohnal, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Současná právní úprava civilněprávních exekucí podle zák. č. 120/2001 Sb., a její srovnání s úpravou výkonu rozhodnutí podle části šesté OSŘ | Theses on a related topic

12.
Follová, Miroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: K rozhodovací činnosti soudu I. stupně v rámci řízení podle zákona č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. | Theses on a related topic

13.
Hončíková, Andrea maiden name: Krejčí
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní regulace daňové exekuce | Theses on a related topic

14.
Koreszka, Ivan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Exekuce na prodej nemovitostí prováděná finančním úřadem | Theses on a related topic

15.
Kyzlink, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nedostatky primárních způsobů provedení daňové exekuce v praxi | Theses on a related topic

16.
Petřík, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Obec a daňová exekuce v praxi | Theses on a related topic

17.
Radkova, Martina maiden name: Vaškových
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Daňová exekuce jiné pohledávky | Theses on a related topic

18.
Sobotka, Jindřich
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Výkon rozhodnutí v českém právním řádu na počátku 21.století
Advanced Master's thesis defense: Prodej movitych věcí a nemovitostí podle občanského soudního řádu | Theses on a related topic

19.
Tupá, Kristýna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Daňový řád v komparaci s právní úpravou ve vybraném státě Evropské unie | Theses on a related topic

20.
Turečková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace daňové, správní a soudní exekuce | Theses on a related topic

21.
Vondrová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správa poplatku za komunální odpad | Theses on a related topic

22.
Změlíková, Adéla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Daňový řád v komparaci s právní úpravou ve vybraném státě Evropské unie | Theses on a related topic

23.
Andrle, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Exekuce prodejem nemovitostí z hlediska subjektů | Theses on a related topic

24.
Bálintová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Daňová exekuce movitých a nemovitých věcí z pohledu Celní správy ČR | Theses on a related topic

25.
Bárta, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Financial Law and Financial Science
Dissertation defense: Aplikační problémy daňového řádu | Theses on a related topic

26.
Bečvář, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Financial Law)
Advanced Master's thesis defense: Právní úprava vymáhání daňových nedoplatků soudními exekutory | Theses on a related topic

27.
Bendík, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Poznámka jako forma zápisu do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

28.
Beňová, Lada
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásadní změny v exekucích ve světle novelizace občanského soudního a exekutorského řádu s účinností od 1. 1. 2013 | Theses on a related topic

29.
Brůčková, Jiřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Omezení vlastnického práva k nemovitosti rozhodnutím státního orgánu - vybrané otázky | Theses on a related topic

30.
Budař, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Exekuce prodejem movitých věcí | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Exekuce prodejem movitých věcí | Theses on a related topic

31.
Cemper, Luboš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Daňová kontrola z pohledu finančních úřadů | Theses on a related topic

32.
Čevelová, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Daň z příjmů v České republice, mezinárodní komparace a problematika daňových rájů | Theses on a related topic

33.
Čižmář, Janoš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou | Theses on a related topic

34.
Daňková, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Správce daně v právním řádu České republiky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Správce daně v právním řádu České republiky | Theses on a related topic

35.
Divišová, Romana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Zdaňování všech právních forem podnikání | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zdaňování všech právních forem podnikání | Theses on a related topic

36.
Dobošová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava daňové kontroly a související aspekty | Theses on a related topic

37.
Dostálová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní vztahy k nemovitostem v exekučním řízení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Právní vztahy k nemovitostem v exekučním řízení | Theses on a related topic

38.
Drdla, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Zásady v daňovém řízení | Theses on a related topic

39.
Dub, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybírání a vymáhání daní v daňovém řízení | Theses on a related topic

40.
Frimmelová, Renata maiden name: Šoltová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přiměřenost exekuce a ochrana povinného v exekučním řízení | Theses on a related topic

41.
Fučíková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Vymáhání daňových nedoplatků | Theses on a related topic

42.
Hanyáš, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postup k odstranění pochybností | Theses on a related topic

43.
Horák, Leoš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Správa daně z nemovitosti | Theses on a related topic

44.
Hovorková, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vymáhání daňových nedoplatků v praxi | Theses on a related topic

45.
Hrstka, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Daňová kontrola z pohledu celní správy | Theses on a related topic

46.
Hutr, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Daňová kontrola z pohledu pracovníka celní správy | Theses on a related topic

47.
Hycnarová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Civilněprávní exekuce a jejich právní úprava v českém právním řádu

48.
Hykel, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava daně z přidané hodnoty | Theses on a related topic

49.
Chmelík, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Současná právní úprava civilněprávních exekucí podle zák. č. 120/2001 Sb. a její srovnání s úpravou výkonu rozhodnutí podle části šesté občanského soudního řádu | Theses on a related topic

50.
Jagoš, Ladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní regulace spotřebních daní | Theses on a related topic