Theses on a related topic (having the same keywords):

pedagogicky pracovnik, instituce, dalsi vzdelavani pedagogickych pracovniku, kurz., akreditace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Součková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Osobnostní a sociální rozvoj učitelů v jejich dalším vzdělávání (Analýza programů dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji) | Theses on a related topic Display description

2.
Bilík, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies under way
Programme/field: Education / Education
Advanced Master's thesis defense: Role ředitele základní školy v procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků | Theses on a related topic

3.
Procházková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zážitkové pedagogiky | Theses on a related topic

4.
Adámek, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Indikátory kvality institucionálního prostředí | Theses on a related topic

5.
Adámková, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Úloha instituce ombudsmana v právním státu | Theses on a related topic

6.
Barranco, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School English Language Teacher Training
Master's thesis defence: Power and Corruption in Irvine Welsh's "Filth" | Theses on a related topic

7.
Blejchař, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Dopady vstupu České republiky do Evropské unie na vyšší územně správní celky | Theses on a related topic

8.
Blejchař, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Změny v architektuře Hospodářské a měnové unie z pohledu liberálního intergovernmentalismu | Theses on a related topic

9.
Bokůvková, Marcela maiden name: Štorková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Změny ve způsobu poskytování pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením | Theses on a related topic

10.
Buriška, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Právní řád a ekonomická aktivita a výkonnost - institucionální analýza české ekonomiky | Theses on a related topic

11.
Carda, Vojtěch
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Zdaňování sportovců a rozhodčích | Theses on a related topic

12.
Cetlová, Doubravka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Provozní problémy podniků pro recyklaci surovin | Theses on a related topic

13.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Nezaměstnanost a instituce na trhu práce | Theses on a related topic

14.
Čadová, Adéla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Instituce v hospodářské politice | Theses on a related topic

15.
Černocká, Alena maiden name: Pišťáčková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Standardy ošetřovatelské péče v agenturách domácí péče | Theses on a related topic

16.
Čistotová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Výstava - Sto let s vámi | Theses on a related topic

17.
Čížek, David
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technical Education
Master's thesis defence: Implementace dopravní výchovy do vyučování na druhém stupni ZŠ | Theses on a related topic

18.
Čižmář, Janoš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou | Theses on a related topic

19.
Daňková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / German Language and Literature, Musicology
Master's thesis defence: Etnomuzikologie – vývoj oboru a současný stav u nás a ve světě | Theses on a related topic

20.
Darášová, Táňa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Zkušenost pracovníků zdravotnické organizace s implementací standardů kvality zdravotní péče | Theses on a related topic

21.
Davídek, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / National Economy (combination/specialization: Economics)
Master's thesis defence: Hayekova teorie evoluce institucí

22.
Demela, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Vlastnická práva v komunistickém Československu | Theses on a related topic

23.
Dittrichová, Erika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Institucionální zabezpečení podpory regionálního rozvoje v Jihomoravském kraji | Theses on a related topic

24.
Dobrovolná, Nikol
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Placené formy vzdělávání na vysoké škole | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Placené formy vzdělávání na vysoké škole | Theses on a related topic

25.
Doubková, Svatava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Sbírky videoartu. Komparace sbírkotvorné činnosti v České republice a zahraničí | Theses on a related topic

26.
Dudíková, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Rekvalifikace v dalším vzdělávání dospělých, úloha v SOU | Theses on a related topic

27.
Duzbaba, Milan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Důvěra ve stát a státní instituce | Theses on a related topic

28.
Dvořák, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Specifika pracovněprávní úpravy ve školství | Theses on a related topic

29.
Dvořáková, Alena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Právo a právní řád jako podmínka a limita ekonomické aktivity a výkonnosti (institucionální analýza české ekonomiky) | Theses on a related topic

30.
Dvořáková, Alžběta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Analýza financování středního školství v České republice | Theses on a related topic

31.
Dvořáková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Dissertation defense: Institucionalizace mediace v kontextu sociální práce v české společnosti | Theses on a related topic

32.
Dvořáková, Zuzana maiden name: Krejčí
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Míra rozvoje syndromu vyhoření u pracovníků ve speciálním školství | Theses on a related topic

33.
Eigner, Ján
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Politická filosofie 20. století o Evropě | Theses on a related topic

34.
Figlár, Karel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Rozpočtové pravomoci Evropského parlamentu ve srovnání s pravomocemi parlamentů národních | Theses on a related topic

35.
Foltýnová, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Legislativní a institucionální aspekty vinohradnictví a vinařství a jejich vliv na kvalitu a efektivnost produkce | Theses on a related topic

36.
Frňková, Andrea maiden name: Hlaváčová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Postoje a připravenost učitelů a žáků k dětem s kombinovaným postižením na běžné základní škole. | Theses on a related topic

37.
Gaszková, Soňa
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Transformační recese | Theses on a related topic

38.
Gloc, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou | Theses on a related topic

39.
Halašová, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Inkluzivní vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí na prvním stupni ZŠ | Theses on a related topic

40.
Hálková, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Standardy ošetřovatelské péče v českých nemocnicích | Theses on a related topic

41.
Hančar, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Vliv ropy na ekonomiku zemí subsaharské Afriky – případová studie Nigérie a Gabonu | Theses on a related topic

42.
Heislerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defense: Analýza vzdělávání žáků s mentálním postižením se zaměřením na aplikaci alternativních metod | Theses on a related topic

43.
Herzánová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Pracovněprávní vztahy zaměstnanců ve školství | Theses on a related topic

44.
Hnátková, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Konzervativní kritická reflexe Světové banky – nutné reformy | Theses on a related topic

45.
Holá, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Pracovní spokojenost očima dnešních pedagogických pracovníků | Theses on a related topic

46.
Horáček, Aleš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Formování veřejného zájmu: studie vzniku a rozvoje londýnské National Gallery | Theses on a related topic

47.
Horáčková, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Kultura ve výchovných ústavech a klima pedagogického týmu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Klima pedagogického týmu ve vybraném výchovném ústavu | Theses on a related topic

48.
Hrabovská, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Způsoby kolegiální podpory profesního rozvoje učitelů v českých školách | Theses on a related topic

49.
Hrazdílková, Viktorie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Preferované vs. reálné podoby péče o seniory se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

50.
Hrdličková, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Analýza zkušeností dospívajícího klienta s pobytem ve výchovném ústavu a s osamostatněním | Theses on a related topic