Theses on a related topic (having the same keywords):

species area relationship, sampling methods, forest ecosystems, druhova bohatost, lesni ekosystemy, efektivita vzorkovani, abundance, suchozemsti plzi, species richness, land snails, velikosti vzorkovane plochy, pocet druhu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Paterová, Stela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Vývoj společenstev makrozoobentosu v revitalizovaném úseku říčky Hučiny (NP Šumava) | Theses on a related topic Display description

2.
Allaby, Eva maiden name: Svobodová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Závislost mezi velikostí vzorkovací plochy a počtem druhů/kusů suchozemských plžů v lesních ekosystémech | Theses on a related topic

3.
Cimalová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Segetální vegetace severní a střední Moravy | Theses on a related topic

4.
Hejdová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Srovnání bylinného patra listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech | Theses on a related topic

5.
Hejdová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany)
Master's thesis defence: Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech | Theses on a related topic

6.
Horsáková, Veronika maiden name: Schenková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecology
Dissertation defense: Geografická variabilita společenstev měkkýšů na evropských slatiništích | Theses on a related topic

7.
Hradilová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Maloškálová prostorová variabilita stanovištních faktorů v dubových lesích a její vztah k druhovému složení bylinného patra | Theses on a related topic

8.
Hruban, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Studium diverzity lesní vegetace na transektech napříč hlubokým říčním údolím | Theses on a related topic

9.
Kalníková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Rozšíření invazních neofytů podél řek Ostravice a Morávky | Theses on a related topic

10.
Kalníková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří | Theses on a related topic

11.
Klímová Hřívová, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Taxocenózy plazivek (Copepoda: Harpacticoida) na prameništních slatiništích Západních Karpat | Theses on a related topic

12.
Korvasová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Prediktory druhové bohatosti rostlin na různých prostorových škálach | Theses on a related topic

13.
Kozlová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Vážky (Odonata) vrchovištních jezírek na Šumavě | Theses on a related topic

14.
Kyselová, Ina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Metodické aspekty měření struktury ekologického prostoru ptačích společenstev | Theses on a related topic

15.
Lobpreisová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Druhová bohatost vybraných vegetačních typů: srovnání modelovaného a pozorovaného počtu druhů | Theses on a related topic

16.
Merunková, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Environmental control of diversity of Central European grasslands | Theses on a related topic

17.
Myšák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecology
Dissertation defense: Variabilita druhové skladby suchozemských plžů na malých škálách: vliv stanovištní heterogenity a velikosti vzorkované plochy | Theses on a related topic

18.
Novák, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí | Theses on a related topic

19.
Palečková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Variabilita společenstev suchozemských plžů v přírodě blízkých lesních biocenózách | Theses on a related topic

20.
Pěničková, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Diverzita chrostíků (Trichoptera) tekoucích vod Šumavy | Theses on a related topic

21.
Rajman, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Suchozemská malakofauna prostředí středoevropských měst | Theses on a related topic

22.
Skaličková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Vliv kosení na pěnovcové prameniště zarostlé bezkolencem | Theses on a related topic

23.
Šenkýř, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Vliv nepůvodních listnatých dřevin na diverzitu bylinného patra | Theses on a related topic

24.
Šmerdová, Eva maiden name: Hettenbergerová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Druhová bohatost a variabilita cévnatých rostlin, mechorostů a měkkýšů na vlhkostním gradientu | Theses on a related topic

25.
Tajovská, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Variabilita společenstev měkkýšů lesní pramenišť Bílých Karpat: vliv faktorů prostředí a okolních stanovišť | Theses on a related topic

26.
Vašíček, Bohumil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Geography and Cartography with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Druhová bohatost ptáků různých typů prostředí České republiky | Theses on a related topic

27.
Zukal, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Vliv počtu jedinců rostlin na diverzitu lesní vegetace | Theses on a related topic

28.
Axmanová, Irena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny | Theses on a related topic

29.
Bína, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Master's thesis defence: Můrovití (Lepidoptera:Noctuidae) CHKO Žďárské vrchy, jejich ekologie a možný bioindikační význam | Theses on a related topic

30.
Dršková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Vegetace mokřadních a rašelinných luk Rožnovské Bečvy a její změny vlivem různého managementu | Theses on a related topic

31.
Duchoň, Mário
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Alpínská vegetace pohoří Smolikas v Řecku a Nemërçkë v Albánii | Theses on a related topic

32.
Duľa, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Početnost, populační hustota rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Kysuce a jeho potravní ekologie v porovnání s vlkem obecným (Canis lupus) | Theses on a related topic

33.
Dvořáková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecology
Dissertation defense: Srovnání ekologických vlastností společenstev suchozemských plžů a vegetace | Theses on a related topic

34.
Fojt, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Hodnocení ekotoxicity s využitím suchozemských plžů | Theses on a related topic

35.
Halas, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Physical Geography
Dissertation defense: Biogeografické aspekty fragmentované vegetace | Theses on a related topic

36.
Havelka, Jindřich
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Potenciál dna vysychavých toků pro obnovu populací vodních bezobratlých po obnovení průtoku | Theses on a related topic

37.
Holubová, Dana maiden name: Michalcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Spatial distribution of small scale vegetation diversity in the landscape | Theses on a related topic

38.
Hruban, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Lokální druhové bohatství přirozené vegetace hlubokých říčních údolí Českého masivu | Theses on a related topic

39.
Janáč, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Sampling and evaluation of the young-of-the-year fish assemblages | Theses on a related topic

40.
Konečná, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Zoology)
Master's thesis defence: Metoda opakovaných odlovů pro hodnocení rybích společenstev | Theses on a related topic

41.
Kubová, Nela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Hydrobiology
Dissertation defense: Životní strategie pijavic (Clitellata: Hirudinida) v podmínkách stojatých a tekoucích vod | Theses on a related topic

42.
Marečková, Tereza maiden name: Bužgová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Hydrobiologické a pedobiologické hodnocení opaskovců (Clitellata) na prameništních slatiništích: srovnání dvou kvantitativních metod | Theses on a related topic

43.
Matoušek, Michael
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Variabilita společenstev fytobentosu řeky Nitry: rozsivky jako bioindikátory pro hodnocení ekologického stavu toku v prostoru a čase | Theses on a related topic

44.
Mendlová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Master's thesis defence: Sezónní dynamika a distribuce mnohobuněčných parazitů hrouzka obecného (Gobio gobio L.) | Theses on a related topic

45.
Němec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Predátoři suchozemských plžů: míra predace a mezidruhová variabilita | Theses on a related topic

46.
Němec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Specifická poškození ulit plžů jako doklad predace | Theses on a related topic

47.
Pavézková, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Životní cyklus a populační dynamika suchozemských plžů | Theses on a related topic

48.
Preislerová, Zdenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Botany
Dissertation defense: Vliv velikosti ploch pro sběr dat na fytocenologickou klasifikaci vegetace | Theses on a related topic

49.
Reňaková, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Fytoplankton Vícemilických rybníků u Bučovic | Theses on a related topic

50.
Sedláková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Diverzita flóry kulturní krajiny v panonské oblasti jižní Moravy | Theses on a related topic