Theses on a related topic (having the same keywords):

soukromopravni zaloba o odskodneni, hospodarska soutez, vymahani, urad pro ochranu hospodarske souteze, spotrebitel, bila kniha, urad, zakazana dohoda, soutezitel, evropska komise, komise, antimonopolni pravo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šemora, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic Display description

Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic Display description

2.
Toman, Antonín
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Bílá kniha o žalobách na náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES | Theses on a related topic

3.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství | Theses on a related topic

4.
Haták, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama v ČR | Theses on a related topic

5.
Hölbling, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní rozbor generální klauzule nekalé soutěže (po novelizaci) | Theses on a related topic

6.
Kameník, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika správních řízení v režimu zákona o ochraně hospodářské soutěže | Theses on a related topic

7.
Plachý, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Veřejná podpora v rámci vnitřního trhu EU | Theses on a related topic

8.
Pospíšil, Dan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana práv soutěžitelů a spotřebitelů v nekalé soutěži | Theses on a related topic

9.
Příkazská, Monika maiden name: Tichá
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Katalogové podvody z hlediska poškozených | Theses on a related topic

10.
Svedíková Vávrová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vyvolání nebezpečí záměny v právní úpravě a praxi | Theses on a related topic

11.
Vrabec, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání právní úpravy klamavé a srovnávací reklamy v ČR a na Slovensku | Theses on a related topic

12.
Boulová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání vývoje českého a rakouského kartelového práva a judikatury | Theses on a related topic

13.
Calabová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správně-právní aspekty činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

14.
Fojtová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na soukromí a obchodní prostory při ochraně hospodářské soutěže | Theses on a related topic

15.
Hájková, Michelle Carol
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Srovnávací reklama - i bez srovnání? | Theses on a related topic

16.
Hruda, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defense: Vynucování právní úpravy nekalé soutěže a právní prostředky její ochrany | Theses on a related topic

17.
Hruda, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Srovnávací reklama | Theses on a related topic

18.
Hříbek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo proti nekalé soutěži a práva duševního vlastnictví | Theses on a related topic

19.
Hudecová, Lucia
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Narovnání jako způsob ukončení správního řízení v hospodářské soutěži | Theses on a related topic

20.
Hurníková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztahy mezi ochranou spotřebitele a (kvalitativní a existenční - antitrustovou i "protinekalosoutěžní") ochranou soutěže | Theses on a related topic

21.
Janevský, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

22.
Konvalinová, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Má být úprava nekalých soutěžních praktik různá jednak ve vztazích mezi podnikatelskými profesionály a jednak ve vztazích vůči spotřebitelům? | Theses on a related topic

23.
Kouřilová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

24.
Matějková, Jitka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Analýza činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při ochraně hospodářské soutěže na oligopolním trhu | Theses on a related topic

25.
Matějková, Jitka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná správa)
Master's thesis defence: Antimonopolní politika v České republice | Theses on a related topic

26.
Mikulčíková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení spotřebitele v právní úpravě nekalé soutěže | Theses on a related topic

27.
Motyčka, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada škody a přiměřené zadostiučinění v případech nekalé soutěže | Theses on a related topic

28.
Niebauerová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž ve sportu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nekalá soutěž ve sportu | Theses on a related topic

29.
Novotný, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Judikatura k nekalé soutěži v EU a v ČR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Judikatura k nekalé soutěži v EU a v ČR | Theses on a related topic

30.
Priesnitzová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Klamavá reklama | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Klamavá reklama | Theses on a related topic

31.
Rakušanová, Daniela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy, French Language for Commerce and Administration
Bachelor's thesis defense: Aplikovaná politika hospodářské soutěže – analýza případu RWE Transgas, a.s. | Theses on a related topic

32.
Regéciová, Lýdia
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Evropská směrnice č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách ve vztahu mezi podnikateli a spotřebiteli | Theses on a related topic

33.
Rossmann, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Regulace přeměn obchodních korporací v rámci hospodářské soutěže. | Theses on a related topic

34.
Roubík, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Státní podpory v judikatuře ESD | Theses on a related topic

35.
Sajaš, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Právní a mimoprávní prostředky ochrany proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

36.
Skřivánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / International and European Law
Dissertation defense: Ochrana spotřebitele v evropském právu | Theses on a related topic

37.
Slaměnová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Law of the European Union)
Advanced Master's thesis defense: Právní úprava a aplikace pravidel veřejné podpory | Theses on a related topic

38.
Smékalová, Monika Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Odchylky ve správním řízení vedeném u ÚOHS od obecné úpravy | Theses on a related topic

39.
Suchá, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky ochrany proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

40.
Sýkora, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnávací reklama v USA | Theses on a related topic

41.
Šafratová, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Nekalé obchodní praktiky při prodeji ojetých automobilů | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Nekalé obchodní praktiky při prodeji ojetých automobilů | Theses on a related topic

42.
Šemora, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defense: Zákaz jednání ve vzájemné shodě v kontextu dalších skutkových podstat dohod narušujících hospodářskou soutěž | Theses on a related topic

43.
Šerlovská, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Tzv. aktivně legitimované osoby ve sporech z nekalé soutěže | Theses on a related topic

44.
Štrof, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální tendence v české judikatuře a literatuře z práva proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

45.
Štursová, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele a soutěžitele v nekalé soutěži | Theses on a related topic

46.
Urbánek, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Návrat do Evropy: Polsko na cestě z východního bloku do Evropské unie | Theses on a related topic

47.
Urbánek, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Návrat do Evropy: Polsko na cestě z východního bloku do Evropské unie | Theses on a related topic

48.
Vaněk, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Soutěžitelé v hospodářské soutěži | Theses on a related topic

49.
Vrbová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky ochrany proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

50.
Žďárská, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Nekalosoutěžní praktiky a jejich dopad na spotřebitele | Theses on a related topic