Theses on a related topic (having the same keywords):

predmet vseobecneho osobnostniho prava, ochrana osobnosti v ramci lustracniho zakona, obcansky zakonik, umluva o ochrane lidskych prav a svobod, zvlastni osobnostni prava, subjekt vseobecneho osobnostniho prava, svoboda projevu, ochrana osobnosti, evropsky soud pro lidska prava, ochrana osobnosti ve zpravodajstvi, protection of personality, listina zakladnich prav a svobod, osobnost, ochrana osobnosti v reklame, vseobecne osobnostni pravo, ustavni soud

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

551.
Nová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojetí nemovité věci v české a rakouské právní úpravě | Theses on a related topic Display description

552.
Nováčková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Informační povinnost jako prostředek ochrany spotřebitele | Theses on a related topic

553.
Novák, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / International and European Law
Dissertation defense: Problémy ochrany soukromí a osobních údajů v právu EU | Theses on a related topic

554.
Novák, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika tzv. nezměnitelných a nezrušitelných ustanovení v ústavách | Theses on a related topic

555.
Nováková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Význam Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva pro české trestní řízení | Theses on a related topic

556.
Nováková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Práva člověka a možnosti organizace je naplňovat | Theses on a related topic

557.
Nováková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology
Dissertation defense: Kvalita života žen po menopauze: Osteoporóza, osteopenie a low back pain | Theses on a related topic

558.
Nováková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Kvalita života žen po menopauze: Osteoporóza, osteopenie a low back pain (teze disertační práce) | Theses on a related topic

559.
Novotná, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Člověk s diagnózou schizofrenie pohledem sociálních pracovníků | Theses on a related topic

560.
Novotná, Svatava maiden name: Staňková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Příprava učitele na výuku odborného předmětu Přestavby budov | Theses on a related topic

561.
Novotná, Táňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Životní spokojenost studentů speciální pedagogiky | Theses on a related topic

562.
Novotný, Michael
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svoboda náboženského vyznání a její hranice | Theses on a related topic

563.
Obdržálková, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Role učitele při vytváření vztahu ke škole | Theses on a related topic

564.
Obert, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odstoupení od smlouvy v DCFR | Theses on a related topic

565.
Obertan, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vznik, změna a zajištění závazků v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

566.
Ochmannová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výklad právních úkonů pohledem obchodněprávní teorie a judikatury | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Výklad právních úkonů pohledem obchodněprávní teorie a judikatury | Theses on a related topic

567.
Onderková, Jiřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Osobnost mimořádně nadaného žáka a jeho sociální začlenění ve třídě | Theses on a related topic

568.
Ondroušek, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Ochrana osobních údajů pacientů | Theses on a related topic

569.
Ondrušková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Ověřování RVP ZŠS u žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v oblasti smyslové výchovy | Theses on a related topic

570.
Ondrýsek, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Theory of Law)
Advanced Master's thesis defense: Polemika nad závazností judikatury jako pramene práva v českém právu | Theses on a related topic

571.
Opletal, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika interpretace práva Evropské unie | Theses on a related topic

572.
Opletal, Radek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Osobnost sportovce v reklamě | Theses on a related topic

573.
Opluštilová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Vysleču se pro peníze-determinanty pro motivaci pro práci v pornografii a prostituci | Theses on a related topic

574.
Ordeltová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svoboda projevu v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva: rozsudek v případu Radio Twist, a.s. proti Slovensku | Theses on a related topic

575.
Orletová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přeměny fundací | Theses on a related topic

576.
Ornstová, Michaela
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Rozdíly ve vybraných psychických vlastnostech u učitelů tělesné výchovy a učitelů jiných předmětů na středních školách | Theses on a related topic

577.
Oršulík, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za obsah on-line médií | Theses on a related topic

578.
Palán, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za vady díla dle OZ a ObZ | Theses on a related topic

579.
Palánová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Specifika účetního a daňového režimu neziskové organizace | Theses on a related topic

580.
Palmeová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Utváření osobnosti a identity dospívajících bez rodičovského vzoru | Theses on a related topic

581.
Papežíková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Rozpad tradiční rodiny a možné důsledky pro osobnost dítěte | Theses on a related topic

582.
Paraiová, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Držba | Theses on a related topic

583.
Pastor, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Udržitelný rozvoj jako východisko ve výchovném působení Vězeňské služby ČR | Theses on a related topic

584.
Pavelková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Jak se žije druhým manželkám? Fenomenologická analýza prožité zkušenosti se sociální rolí druhé ženy v opakovaném manželství | Theses on a related topic

585.
Pawlasová, Dorota
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní soudnictví v Polsku a České republice v komparativním pohledu | Theses on a related topic

586.
Pazderka, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní únosy dětí ve světle judikatury ESLP | Theses on a related topic

587.
Pelešková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobních údajů v médiích | Theses on a related topic

588.
Pěnčík, Richard
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Členství ve spolku | Theses on a related topic

589.
Penka, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní a politické aspekty zahájení procesu digitalizace televizního a rozhlasového vysílání v České republice | Theses on a related topic

590.
Pernica, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Statut svěřenského fondu | Theses on a related topic

591.
Pernicová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah vybraných osobnostních charakteristik, hlučnosti kancelářského prostředí a pracovní spokojenosti | Theses on a related topic

592.
Pernicová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Socializace člověka z pohledu filosoficko-pedagogického - vychovávaný jako člen společenství. | Theses on a related topic

593.
Persona, Patrik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Regulované nájemné | Theses on a related topic

594.
Peřinová, Karolína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Environmental Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Soubor rozhovorů s významnými osobnostmi současné kulturní scény Bruntálska a Krnovska | Theses on a related topic

595.
Petrášková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Metody výchovné práce v Dětském centru na pozadí výchovných problémů | Theses on a related topic

596.
Petrgálová, Dominika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Identita mladého dospelého odchádzajúceho z detského domova | Theses on a related topic

597.
Petrov, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Constitutional Law and Theory of State
Dissertation defense: Role of Constitutional Courts in the Mechanisms of Implementation of the ECtHR case law | Theses on a related topic

598.
Petrů, Magdalena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace českého a litevského rodinného práva | Theses on a related topic

599.
Petruželová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Cíle a metody osobnostního rozvoje | Theses on a related topic

600.
Petrželová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Teoretické problémy vzniku bezdůvodného obohacení a jejich odraz v judikatuře Nejvyššího soudu | Theses on a related topic