Theses on a related topic (having the same keywords):

rezident, metoda zapoctu, credit method, mezinarodni danova sprava treaties for avoidance double taxation, permanent establishment, zdroj prijmu, exemption method, metoda vyneti, international tax administration, smlouvy o zamezeni dvojiho zdaneni, stala provozovna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dvořák, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s důrazem na úpravu v České republice a Slovenské republice | Theses on a related topic Display description

2.
Marková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění na podnikající právnické osoby se zaměřením na Nizozemí

3.
Varga, Dávid
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Zamezení dvojího zdanění | Theses on a related topic

4.
Cibulková, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní zdanění příjmů fyzických osob | Theses on a related topic

5.
Kočanová, Katarína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zamezení mezinárodního dvojího zdanění | Theses on a related topic

6.
Gembík, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Financial Law)
Advanced Master's thesis defense: Mezinárodní zdanění příjmů | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Mezinárodní zdanění příjmů plynoucích z podnikání | Theses on a related topic

7.
Havelková, Květoslava
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění | Theses on a related topic

8.
Kadaši, Juraj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní zdanění příjmů | Theses on a related topic

9.
Moudrá, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Příjmy fyzických osob ze závislé činnosti se zaměřením na zahraniční subjekty | Theses on a related topic

10.
Sikorová, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Zdanění stálých provozoven rezidentů z členských států EU v ČR | Theses on a related topic

11.
Vařechová, Lucie maiden name: Horáková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Master's thesis defence: Zdaňování příjmů nerezidentů (FO a PO) z území ČR | Theses on a related topic

12.
Věžníková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Zdaňování dividend | Theses on a related topic

13.
Brychta, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní zdanění příjmů v kontextu EU | Theses on a related topic

14.
Císařová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Vliv sídla podniku na výši jeho daňového zatížení | Theses on a related topic

15.
Dvořáčková, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defense: Komparace smluv o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Francií a Dánskem | Theses on a related topic

16.
Gembík, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Financial Law)
Advanced Master's thesis defense: Mezinárodní zdanění příjmů | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Mezinárodní zdanění příjmů plynoucích z podnikání | Theses on a related topic

17.
Joch, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Komparace smluv o zamezení dvojího zdanění | Theses on a related topic

18.
Kappel, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: GAARs a SAARs v českých daňových smlouvách a dopad iniciativy BEPS | Theses on a related topic

19.
Kůsová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní spolupráce při správě daní a vymáhání některých finančních pohledávek | Theses on a related topic

20.
Milata, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analýza právních aspektů aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění | Theses on a related topic

21.
Podivínská, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zamezení mezinárodního dvojího zdanění | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zamezení mezinárodního dvojího zdanění | Theses on a related topic

22.
Pohořilská, Radka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Komparace zdanění licenčních poplatků plynoucích mezi ČR a jednotlivými členskými státy EU | Theses on a related topic

23.
Schillerová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Mezinárodní spolupráce při správě daní v oblasti důchodových daní | Theses on a related topic

24.
Schillerová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Financial Law and Financial Science
Dissertation defense: Mezinárodní spolupráce při správě daní se zaměřením na daň z přidané hodnoty | Theses on a related topic

25.
Zapletalová, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Zdroje NNO působících v předškolním vzdělávání | Theses on a related topic