Theses on a related topic (having the same keywords):

mikroklima, fibre calcite, vlaknity kalcit, mikroorganismy, microorganisms, jeskyne, caves, nickaminek, moravsky kras moonmilk, microclimate, moravian karst

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dvořák, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences, History
Master's thesis defence: Český speleoalpinismus (1723 - 2000) | Theses on a related topic Display description

2.
Franková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Prostředí magdalénských lokalit v oblasti Moravského krasu | Theses on a related topic

3.
Hůlková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defence: Diverzita a ekologie terestrických sinic a řas v jeskyních CHKO Moravský kras | Theses on a related topic

4.
Tesařová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Bezbariérový průvodce severní částí Moravského krasu pro imobilní osoby | Theses on a related topic

5.
Abt, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Komplexní geologické zhodnocení jesenického krasu | Theses on a related topic

6.
Brož, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Metodika pro inventarizaci a vizualizaci jeskyní a skalních útvarů | Theses on a related topic

7.
David, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Znečištění jeskynního systému Lopač vodami z čistírny odpadních vod | Theses on a related topic

8.
Flodr, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Enantioselektivní degradace chirálních polutantů | Theses on a related topic

9.
Houška, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mikroklimatický monitoring velkých jeskynních systémů (Amatérská jeskyně) | Theses on a related topic

10.
Hůsková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení forem rtuti ve vzorcích s mikroorganismy | Theses on a related topic

11.
Kejíková, Sandra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Polish with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
Bachelor's thesis defence: Současný stav poskytovaných služeb pro polské návštěvníky ve zpřístupněných jeskyních České republiky | Theses on a related topic

12.
Kleinová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Geochemie sedimentů Javoříčských jeskyní | Theses on a related topic

13.
Kubesová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defence: Study of the microorganism properties using electromigration techniques | Theses on a related topic

14.
Kudělková, Monika maiden name: Žihlová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Růst a množení mikroorganizmů v přítomnosti azo barviv | Theses on a related topic

15.
Lišková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Medical Genetics and Molecular Diagnostics / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defence: Alzheimerova choroba a mikroorganismy | Theses on a related topic

16.
Musil, Lukáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defence: Z historie cestovního ruchu v Moravském krasu (1880 – 1938) | Theses on a related topic

17.
Němec, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic

18.
Neudertová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Charakteristika obcí Moravského krasu z hlediska vybavenosti pro cestovní ruch | Theses on a related topic

19.
Ondroušková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Využívání jeskyní Moravského krasu v období popelnicových polí a v době železné | Theses on a related topic

20.
Ondroušková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Pravěk Moravského krasu | Theses on a related topic

21.
Špačková, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Dental Hygienist
Bachelor's thesis defence: Dezinfekce a sterilizace v práci dentální hygienistky | Theses on a related topic

22.
Šťastná, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Bioinformatická analýza kandidátních probiotických bakterií s novým využitím v oblasti podpůrné léčby kožních a gastrointestinálních zánětlivých onemocnění. | Theses on a related topic

23.
Štusáková Martínková, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defence: Preventivní konzervace v podmínkách Státního zámku Lysice | Theses on a related topic

24.
Táborská, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defence: Diverzita a ekologie společenstev epifytických mechorostů na mrtvém dřevě v lesních rezervacích. | Theses on a related topic

25.
Trojáčková, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defence: Topoklima Chráněné krajinné oblasti Moravský kras | Theses on a related topic

26.
Vališ, Josef
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defence: Topoklima Pálavy | Theses on a related topic

27.
Varner, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Advanced Master's thesis defence: Sledování vydatnosti skapů v jeskyních pomocí akustických kapkoměrů | Theses on a related topic

28.
Vaškůjová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: In-vitro sledování adaptace ruminální mikroflóry v závosloti na krmivu | Theses on a related topic

29.
Veselá, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Detailní charakteristika speleoaerosolů ze Sloupsko-šošůvských jeskyní | Theses on a related topic

30.
Veselá, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Atmosférické aerosoly: srovnání krasových a nekrasových lokalit | Theses on a related topic

31.
Wolfová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Průzkum v praxi používaných dezinfekčních prostředků (bílý ajatin a althosan). | Theses on a related topic

32.
Abt, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Studium speleoaerosolů ve vybraných jeskyních silezika | Theses on a related topic

33.
Adameková, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Bachelor's thesis defence: Geoarcheologie sedimentárního profilu ve Výpustku v kontextu jeskyní Moravského krasu | Theses on a related topic

34.
Balážik, Ondrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Odhad doby zadržení vod ve vadózní zóně: Mg ve skapových vodách | Theses on a related topic

35.
Barák, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Strukturní analýza propasti Macocha v Moravském krasu | Theses on a related topic

36.
Barák, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Rizika skalních řícení v Moravském krasu a možnosti jejich sanací | Theses on a related topic

37.
Bartošová, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Sporulace vybraných kmenů streptomycet a vazba těžkých kovů | Theses on a related topic

38.
Bečka, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Alkálie v karbonátových horninách jižního okraje Moravského krasu (lom Hády) | Theses on a related topic

39.
Berková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defence: Letová aktivita netopýrů ve vchodu Kateřinské jeskyně - automatický monitorovací systém | Theses on a related topic

40.
Blecha, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defence: Produkce půdního CO2 na vybraných lokalitách Moravského krasu | Theses on a related topic

41.
Blinková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Prostorové členění moravských magdalénienských lokalit v kontextu chování evropské magdalénienské populace | Theses on a related topic

42.
Bodláková, Radoslava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeochemie skapových vod v Kateřinské jeskyni (Moravský kras) | Theses on a related topic

43.
Brodecký, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Hmotové toky CO2 z půd do venkovní atmosféry | Theses on a related topic

44.
Cahová, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Geochemická charakteristika vod Křtinského údolí | Theses on a related topic

45.
Černohlávková, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Effects of selected environmental pollutants on soil microbial community in laboratory and field studies | Theses on a related topic

46.
Černovská, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Terénní výuka v Moravském krasu | Theses on a related topic

47.
Čípková, Amálie Zdislava maiden name: Rosíková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Dům přírody Moravského krasu | Theses on a related topic

48.
Daňková, Alžběta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Certifikace produktů v Moravském krasu | Theses on a related topic

49.
Divinová, Renata maiden name: Zajíčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defence: Modelování populace netopýrů v Moravském krasu | Theses on a related topic

50.
Doležel, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defence: Kvartérní malakofauna v Moravském krasu a její změny