Theses on a related topic (having the same keywords):

gen, gene, polymorphism, onemocneni koronarnich arterii, ateroskleroza, aterosclerosis, sclerotic plate, skleroticke plaky, coronary artery disease, polymorfismus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Němec, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Imunogenetické aspekty v etiopatogenezi revmatoidní artritidy | Theses on a related topic Display description

2.
Štaif, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Animal Physiology
Dissertation defense: Molekulární příčiny hyperkinetické poruchy | Theses on a related topic

3.
Štaif, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Molekulárně-genetická podstata odlišného vnímání akutní bolesti | Theses on a related topic

4.
Čepura, Jiří
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Vliv stravy na hladinu cholesterolu | Theses on a related topic

5.
Čermáková, Erika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Informovanost veřejnosti o problematice geneticky modifikovaných organismů | Theses on a related topic

6.
Černá, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Dítě s Downovým syndromem | Theses on a related topic

7.
Fišarová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Zkoumání otázky o existenci altruismu v dílech evoluční biologie a sociální psychologie | Theses on a related topic

8.
Garguláková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Vzácné krevní skupiny a jejich význam pro adaptace organismu na extrémní podmínky životního prostředí | Theses on a related topic

9.
Házová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Detekce mutací v genu CYP2D6 cytochromu P450 - jejich vliv na metabolismus léčiv | Theses on a related topic

10.
Hladíková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defense: Variabilita genů renin-angiotenzinového systému u roztroušené sklerózy mozkomíšní | Theses on a related topic

11.
Holíková, Petra maiden name: Veselá
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Structural Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium krystalových forem farmaceutických substancí pomocí NMR spektroskopie pevného stavu | Theses on a related topic

12.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv genetické variability na funkci miRNA u pacientů s psoriázou | Theses on a related topic

13.
Kramářová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Geneticky podmíněné příčiny neplodnosti u mužů | Theses on a related topic

14.
Křešťáková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Role receptoru CD36 ve vnímání chuti mastných kyselin | Theses on a related topic

15.
Machytková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetika)
Master's thesis defence: Demografické a klinicko - patologické koreláty variability genů pro mikroRNA v populaci českých pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

16.
Matušková, Veronika maiden name: Polanská
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Ophthalmology
Dissertation defense: Oční komplikace u pacientů s revmatoidní artritidou | Theses on a related topic

17.
Mihulka, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Univerzální darwinizmus jako vědecká teorie | Theses on a related topic

18.
Mihulka, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Univerzální darwinizmus jako vědecká teorie | Theses on a related topic

19.
Musilová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Genetická analýza predispozice k lidským infekčním chorobám | Theses on a related topic

20.
Nekvindová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Genetické asociační studie se zahrnutím příbuzných jedinců | Theses on a related topic

21.
Paclíková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Vliv polymorfismu genů vrozené imunity na prozánětlivá onemocnění u savců | Theses on a related topic

22.
Paclíková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Diverzita, evoluce a selekce u genů kódujících toll-like receptory TLR2 a TLR9 u čeledi Equidae | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Diverzita, evoluce a selekce u genů kódujících toll-like receptory TLR2 a TLR9 u čeledi Equidae | Theses on a related topic

23.
Pávková Goldbergová, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Geny a jejich variabilita u chronického srdečního selhání | Theses on a related topic

24.
Sarvašová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Výzkum laktázové perzistence u historických populací | Theses on a related topic

25.
Sedláčková, Iva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Fyzioterapie po akutním infarktu myokardu v hospitalizační a posthospitalizační fázi. | Theses on a related topic

26.
Souček, Filip
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Vliv terapie statinem na množství epikardiálního tuku u kardiovaskulárních onemocnění | Theses on a related topic

27.
Strnadová, Štěpánka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Family Education
Master's thesis defence: Výuka genetiky na základních školách | Theses on a related topic

28.
Szczuková, Lenka maiden name: Puczoková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Genetické faktory u systémového lupus erythematosus: review literatury a metaanalýza | Theses on a related topic

29.
Šicha, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Vybrané aspekty koevoluce mezi kukačkou obecnou (Cuculus canorus) a jejími hostiteli | Theses on a related topic

30.
Štěpán, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2001, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Příprava hybridizační sondy a PCR-primerů pro molekulární identifikaci druhu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

31.
Viktorín, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Zavedení genotypizace kandidátních genů pro studium obezity | Theses on a related topic

32.
Vondrášková, Katarína maiden name: Novanská
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Experimentální mapování sestřihových regulačních elementů v genu BTK | Theses on a related topic

33.
Zelený, Michael
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Nové hypotézy o vzniku a šíření krevních skupin ABO a Rh založené na genetických důkazech | Theses on a related topic

34.
Babušíková, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Posouzení výsledků stanovení fosfolipázy A2 asociované s lipoproteiny - Lp-PLA2 v souvislosti s aterosklerózou | Theses on a related topic

35.
Bellanová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u arteriálního onemocnění cév dolních končetin | Theses on a related topic

36.
Bencúrová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv polymorfizmů genu pro MTHFR na fyziologické regulace | Theses on a related topic

37.
Benešová, Iva maiden name: Tomalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární diverzita genů kódujících proteiny, které se účastní interakce mezi rostlinou a Meloidogyne incognita | Theses on a related topic

38.
Bilková, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Novodobá péče o seniory | Theses on a related topic

39.
Bretzová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Hodnocení zánětlivých markerů u kardiovaskulárních onemocnění | Theses on a related topic

40.
Burešová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Kladné a záporné aspekty vlivu lipidů ve výživě na lidský organismus | Theses on a related topic

41.
Červenková, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Restenóza v koronárním stentu | Theses on a related topic

42.
Deissová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genetické markery pro Barrettův jícen a adenokarcinom ezofagu u pacientů s refluxní chorobou jícnu | Theses on a related topic

43.
Dobrovolná, Julie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Potenciál variability v genech kódujících adipokiny v neurobehaviorálním řízení příjmu potravy u české obézní a neobézní populace | Theses on a related topic

44.
Dosbaba, Filip
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán u pacientů s ischemickou chorobou srdeční | Theses on a related topic

45.
Fedorko, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Role epigenetiky u kardiovaskulárních onemocnění | Theses on a related topic

46.
Franeková, Janka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Příspěvek k hodnocení stability ateromatózního plátu ve vztahu k rozvoji kardiovaskulárního rizika | Theses on a related topic

47.
Gachová, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Polymorfizmy v genech kódujících proteiny zapojené při tvorbě skloviny a jejich vztah k zubnímu kazu | Theses on a related topic

48.
Gajdoš, Vít
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Ischemická choroba srdeční a pohybová aktivita | Theses on a related topic

49.
Grodecká, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Funkční význam promotorových mutací

50.
Hlinecká, Lýdia maiden name: Vargová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny schizofrenie: asociační studie | Theses on a related topic