Theses on a related topic (having the same keywords):

etopedie, agresivni chovani, ethopedy, specialni pedagogika, aggressive behaviour, social competencies, socialni kompetence, special pedagogy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Rubešová, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Artefiletika jako prevence a intervence agresivního chování

2.
Rozmánek, Miloš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Graffiti v kontextu kriminality mládeže. | Theses on a related topic

3.
Drobná, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Gallery Education and Arts Facilitation, Special Education
Master's thesis defence: Profesní diagnostika na 2. stupni základních škol vzdělávajících žáky se zrakovým postižením | Theses on a related topic

4.
Kudelová, Milada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Dítě s poruchami chování na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

5.
Adámková, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Fremdsprachenunterricht für Schüler mit Lernstörungen auf einer Staatsschule und auf einer Waldorfschule | Theses on a related topic

6.
Adámková, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Výuka cizích jazyků u dětí se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

7.
Botková, Danuše
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Šikana a agresivita na základní škole | Theses on a related topic

8.
Cendelínová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Reakce na zátěž u studentek speciální pedagogiky v kombinovaném studiu | Theses on a related topic

9.
Danielová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Problémy v chování v sídlištním prostředí | Theses on a related topic

10.
Doležalová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza foneticko-fonologické roviny jazykových projevů u dětí s narušeným vývojem řeči | Theses on a related topic

11.
Dominová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Social Education Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Sociální pedagog – možnosti uplatnění a kompetence ve vztahu k jedincům se zdravotním postižením | Theses on a related topic

12.
Fischerová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Postoje mladých žen k možnosti narození postiženého dítěte | Theses on a related topic

13.
Homolka, Jakub
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Specifika sebeobrany osob s mentálním postižením | Theses on a related topic

14.
Hošková, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v odborném učilišti. | Theses on a related topic

15.
Chludilová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Využití speciálních zrakových pomůcek v základních školách a v centrech pro zrakově postižené | Theses on a related topic

16.
Janatová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Souvislost mezi hraním počítačových her a agresí | Theses on a related topic

17.
Janík, Radim
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: "Kde to vlastně jsem?" Atmosféra v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (Diagnostický ústav pro mládež) z pohledu přicházejícího dítěte

18.
Jelínková, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Art, Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Keramika se žáky se speciálními potřebami | Theses on a related topic

19.
Jelínková, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Problematika poruch chování, emocí a opozičního chování dětí se zdravotním postižením | Theses on a related topic

20.
Kalenská, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Intervenční a volnočasové aktivity se zvířaty ve výchovných ústavech | Theses on a related topic

21.
Kašparová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Psychoterapeutické možnosti při práci s lidmi s agresivním chováním z pohledu terapeutů v ČR | Theses on a related topic

22.
Krásná, Nikola
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv dramatické výchovy na psychickou a emoční stránku dětí v riziku poruch chování | Theses on a related topic

23.
Křivková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Logopedy)
Master's thesis defence: Rozvoj komunikačních schopností u dětí s diagnózou vývojová dysfázie ve speciálních třídách při běžných mateřských školách v okrese Jihlava

24.
Kuligová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Integrace zdravotně znevýhodněné mládeže v profesní přípravě | Theses on a related topic

25.
Musil, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Automobil: Lidská agrese | Theses on a related topic

26.
Naščak, Kamil
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Hodnotící postoje učitelů k žákům s problémovým chováním a poruchami chování na střední škole | Theses on a related topic

27.
Novotná, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití pomůcek v rozvoji komunikačních schopností u dětí předškolního věku | Theses on a related topic

28.
Pešťáková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defense: Speciální pedagog v romském komunitním centru | Theses on a related topic

29.
Pitnerová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defense: Determinanty integračního procesu žáků se sluchovým postižením | Theses on a related topic

30.
Pitnerová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defense: Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků | Theses on a related topic

31.
Podrazilová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Přístup k dětem s projevy agresivního chování | Theses on a related topic

32.
Pokorná, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technical Education
Master's thesis defence: Uplatnění technické výchovy v základní škole pro tělesně postižené | Theses on a related topic

33.
Poloková, Barbara
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Podpora rozvoje komunikačních a sociálních kompetencí u dětí s PAS prostřednictvím prvků muzikoterapie. | Theses on a related topic

34.
Požgayová, Milica
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Obranné stratégie hostitelov kukučky obyčajnej Cuculus canorus voči hniezdnemu parazitizmu | Theses on a related topic

35.
Přidalová, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Komunikační kompetence žáků 1. stupně základní školy | Theses on a related topic

36.
Rittichová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Reedukace specifických poruch učení u žáků ve speciálních třídách při běžných základních školách v okrese Jihlava | Theses on a related topic

37.
Röderová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defense: Socioprofesní dimenze edukace žáků se zrakovým postižením | Theses on a related topic

38.
Rozmánek, Miloš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Volnočasové aktivity jako prostředek prevence problémů v chování | Theses on a related topic

39.
Seidlová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Výukové moduly pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- zkouška Brinella - Autismus | Theses on a related topic

40.
Skybová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Současné možnosti vzdělání jedinců s poruchou autistického spektra v České republice | Theses on a related topic

41.
Skybová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Možnosti socializace jedinců s mentálním postižením ve městě Kroměříž | Theses on a related topic

42.
Šejnohová, Květa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj sociálních kompetencí u osob se zrakovým postižením | Theses on a related topic

43.
Šilarová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Více vad)
Master's thesis defence: Vliv výchovně vzdělávací intervence na vývoj dítěte s autismem | Theses on a related topic

44.
Šindelářová, Vendula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Život a dílo Františka Bakuleho v kontextu dobového pojetí speciální pedagogiky | Theses on a related topic

45.
Špirochová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Charakteristika atakticko-dyskinetické formy dětské mozkové obrny z biodromálního hlediska | Theses on a related topic

46.
Valová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Czech Language and Literature, Education
Master's thesis defence: Speciální pedagogika v meziválečném období. K obrazu speciální pedagogiky v časopise Úchylná mládež v období 1925-1938 | Theses on a related topic

47.
Vávrů, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Jedinci s Downovým syndromem a jejich výchova a vzdělávání

48.
Vávrů, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Postoj budoucích učitelů k problematice zdravotního postižení | Theses on a related topic

49.
Večeřová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Motivations- und Relaxationstechniken im Deutschunterricht bei Kindern mit Verhaltensstörungen | Theses on a related topic

50.
Všetíčková, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: How to make english lessons more enjoyable for students with SLD | Theses on a related topic